X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Opmuntringspriser i 2018

 

Traditionen tro uddeler SIK i forbindelse med arbejdernes internationale kampdag opmuntringspriser til et par medlemmer af fagforbundet, ligesom der er kåret en ”Årets Lokalafde­ling”.

 

Helga Iversen, Ilulissat, og Maren Therkildsen, Aasiaat, får hver overrakt et opmuntrings­pris i form af et diplom og et beløb på 5.000 kr. fra Ôdâq Olsens Mindefond.

For begge modtagere af Ôdâq Olsen-prisen gælder det, at de i mange år har været gode støtter for deres kolleger og for det lokale fagforeningsarbejde under SIK.

Maren Therkildsen (Maalaaraq) er en erfaren tillidsrepræsentant boende i Aasiaat. Hun er en trofast medarbejder, der har respekt for sin arbejdsplads, og så har hun tæt samarbejde med ASIP, den lokale afdeling af SIK.

Det kendetegner Maren Therkildsen, at hun som tillidsrepræsentant gør en betydelig indsats for at opmuntre sine arbejdskammerater.

Helga Iversen har været fagforeningsmedlem, siden hun i 1972 begyndte at arbejde i en børneinstitution i Qasigiannguit. Efter at hun flyttede til Ilulissat i 2000, fortsatte hun med at deltage i det faglige arbejde.

Helga er ufaglært, men har udnyttet mulighederne for at dygtiggøre sig gennem kurser – hvorefter hun videregiver det, hun har lært, til sine kolleger og til nytte for de mennesker, hun arbejder for.

Siden oprettet: 19-07-2018

 
Helga Iversen (til venstre) får her overrakt opmuntringsprisen af Else Jonna Villadsen, formand for SIP i Ilulissat.

 

Ôdâq Olsens Mindefond

Ôdâq Olsens Mindefond, hvis bestyrelse er identisk med SIK’s hovedbestyrelse, giver hvert år opmuntrings­­priser til man­geårige medlem­mer, der på forskellig vis har været gode holdepunkter for deres kolleger.

Fonden har sit navn efter den fagforeningsleder, der er blevet en ikon i den grønlandske fagbevægelses historie som den, der har lagt linjen med en klassisk arbejderstil, der er aktiv og socialt funderet.