X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Hvordan forestiller du dig at det grønlandske samfund ser ud som helhed om 30 år?

Efterskriften til hovedbestyrelsens beretning til mødet i SIK's Repræsentantskab 2019 er et oplæg til debat i samfundet. Hvad skal vi gøre for ikke at blive færre og færre indbyggere her i landet? Ønsker vi at Grønland bliver beboet spredt? Det er et par af de store spørgsmål i debatoplægget.
Klik her for at læse debatoplægget


Se video: SIK's historie

 

Bliv medlem:
Solidaritet
Fordele ved at være medlem af SIK er indlysende:
• Du får støtte fra tusinder af andre kolleger
• Du kan få vejledning fra dygtige rådgivere
• Du kan møde andre mennesker med samme livsvilkår
► Læs mere her om disse og mange andre fordele.
 
Internationalt:
Pensionsordning:
Kritisk sygdom
SISA-pension er udvidet den 1. oktober 2018 med dækning ved visse kritiske sygdomme på 100.000 kr. for de medlemmer, der har sparet mindst 5.000 kr. op på deres pensionsordning.
► Læs mere om det ved at klikke her
 
Ferierejser i 2020:


Breve er på vej
SIK’s Feriefond er i gang med at udsende breve til 559 familier om, at de er blevet udtrukket til en ferierejse i 2020. 
 Læs her for at læse pressemeddelelse
 
Mindeord:
Juaarsuaq
Johan Christiansen, der siden i 1960'erne trofast har været i arbejderbevægelsens fortropper, er afgået ved døden.
Klik her for at læse SIK-formandens nekrolog
 
SIK Ungdom:


Ny bestyrelse
SIK Ungdom har på deres generalforsamling valgt ny formand og ny bestyrelse.
Klik her for at læse hvem der nu sidder i bestyrelsen
 
Kurser:


Tillidsrepræsentant-kurser
Fokus og træning på tillidsrepræsentanternes ansvar og pligter, personalejura og konflikthåndtering.
Klik her for at se årets kursusprogram
 
Ofte stillede spørgsmål:
Hvad gør jeg så?
Udvidet og justeret udgave af ofte stillede spørgsmål fra SIK's medlemmer.
• Hvad man skal huske ved ansættelse
• De forskellige former for fyringer
• De forskellige former for arbejdsstandsninger
Læs her om disse og mange andre emner og spørgsmål
 
Ansøgning til fonde:

 

Kalender:

November
5. - 8. november 2019: Kursus for tillidsrepræsentanter Imm. 2, Hotel Hans Egede, Nuuk
19. - 22. november 2019: Kursus for tillidsrepræsentanter Imm. 2, Hotel Hans Egede, Nuuk

December
5. december 2019:
Hovedbestyrelsesmøde, Nuuk

 

Girokort fejl:
Se bort fra girokortet
Et girokort dateret den 17. oktober til indbetaling af kontingent for november er udsendt ved en fejl. Se derfor bort fra det.
 Læs her for at læse hele meddelelsen
 
Historie:


Fagforbundets rødder
Om GAS/SIK's oprindelse, betydning og om nogle af de personligheder, der har præget det.
► Læs her for at læse artiklen