X
GO
da-DKkl-GL
SIK
18 ofte stillede spørgsmål

  Denne side indeholder en række relevante spørgsmål i forbindelse med arbejdslivet. Søg efter et aktuelt spørgsmål og få svar.

1. Jeg er blevet fyret. Hvad kan jeg gøre?

En opsigelse skal som regel være på skrift og med opsigelsesperiode.

 • Få opsigelsen på skrift, skriv ikke under, hvis du er i tvivl.
 • Kontakt den lokale SIP eller SIK (tlf) omgående, så du kan få en vurdering af, om opsigelsen er i orden.
 • For at få understøttelse skal du melde dig som arbejdsledig i kommunen og søge om arbejdsmarkedsydelse eller offentlig hjælp.
   

2. Min arbejdsplads har fritstillet mig. Hvad betyder det for mig?

At være fritstillet betyder, at du fremover ikke skal møde på arbejde.

 • Få opsigelsen på skrift, skriv ikke under, hvis du er i tvivl.
 • Kontakt den lokale SIP eller SIK (pr. telefon) omgående og blive rådgivet om, hvad du skal foretage dig.
   

3. Hvordan kan en tillidsrepræsentant hjælpe mig?

En tillidsrepræsentant (TR) er valgt af medarbejderne på arbejdspladsen og har til opgave at varetage dine og dine kollegers interesser overfor ledelsen, ved:

 • at blive hørt i forhold til vilkårene på arbejdspladsen
 • at sikre dig medindflydelse og medbestemmelse i forhold til arbejds- og personaleforhold
 • at hjælpe med at forhandle løntillæg
 • og hvis du ønsker det, kan du have tillidsrepræsentanten med som bisidder ved f.eks. sygefraværssamtaler, tjenestesamtaler m.m.
   

4. Overenskomstforhandlingerne er trukket ud. Hvordan er jeg stillet?

Den gamle overenskomst gælder til en ny er forhandlet færdigt og underskrevet. Så selvom overenskomstforhandlingerne trækker ud, bevarer du stadig dine rettigheder.

 

5. Jeg oplever, at jeg bliver chikaneret af min leder/kollega. Hvordan gør jeg?

Beskriv problematikken på skrift og meld det til din TR på arbejdspladsen. Hvis ikke der er TR på arbejdspladsen, søg hjælp hos din lokale SIP.

 • Undersøg om arbejdspladsen har skrevne politikker om samarbejdsproblemer, mobning eller chikane.
   

6. Jeg er blevet ramt af alvorlig sygdom. Hvad gør jeg i forhold til mit arbejde?

Overenskomsterne giver dig forskellige rettigheder, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom.

 • Informer snarest din arbejdsgiver om din sygdom.
 • Husk at sikre dig dokumentation om din sygdom på sygehuset.
 • Kontakt din TR, lokale SIP eller SIK og bliv rådgivet.
   

7. Min arbejdsplads vil ikke lave en ansættelseskontrakt til mig. Hvad gør jeg?

Der er ingen lov i Grønland om, at arbejdsgiveren skal give dig en ansættelseskontrakt. Men det er normalt at man underskriver en ansættelseskontrakt ved ansættelser i det offentlige.

 • Kontakt din TR, lokale SIP eller SIK og bliv rådgivet.

 

8. Kan jeg få hjælp til forhandling af løntillæg?

De forskellige overenskomster giver adgang til at søge eller giver dig ret til forskellige tillæg. Du kan se hvilke tillæg, du har adgang til i den overenskomst der gælder for dit arbejde. Tillæg kan forhandles af TR, SIP eller SIK.

 • Kontakt din TR, lokale SIP eller SIK og få hjælp.

 

9. Min arbejdsplads er gået konkurs. Hvad gør jeg?

Går din arbejdsplads konkurs, skal du straks kontakte SIK tlf. 32 21 33.

 • Hvis din arbejdsgiver går konkurs, vil du blive kontaktet af en advokat (kurator). Kurator er en advokat, som skifteretten har udpeget til at være bestyrer af konkursboet. Kurator vil umiddelbart efter konkursen undersøge, om virksomheden kan sælges, eller om virksomheden skal afvikles. Kurator vil i den sammenhæng undersøge og tage stilling til, om der er brug for din arbejdskraft.
 • SIK vil straks kontakte kurator og meddele, at du står til rådighed, men ikke udfører noget som helst arbejde for boet før der er stillet betryggende sikkerhed for din løn.
 • Hvis kurator beder dig om at arbejde for boet, er det meget vigtigt, at du omgående kontakter SIK, fordi der skal stilles betryggende sikkerhed for din løn og feriegodtgørelse for det arbejde, du udfører for boet.
 • Hvis du har løn til gode ved konkursens indtræden, kan SIK hjælpe dig med at udfylde ansøgningen til Lønmodtagernes Garantifond.

10. Jeg har fået arbejdsskade. Hvad gør jeg?

Hvis du er kommet til skade, mens du er på arbejde, så er du som udgangspunkt omfattet af ”Lov om Arbejdsskadesikring”. Det betyder, at du kan have ret til erstatning for følgerne af skaderne, dækning af behandlingsudgifter og dagpenge under sygdom.

 • Skaden/ulykken skal anmeldes straks og senest 1 år fra skadetidspunktet. Det vil normalt ske gennem enten din læge eller tandlæge eller din arbejdsgiver. Desværre bliver mange skader ikke anmeldt. Derfor skal du være på vagt og eventuelt selv anmelde din skade inden 1 års-fristen udløber. Du kan få mere information på www.cfa.gl og også udfylde en anmeldelsesblanket via www.anmeld.gl.
 • Reglerne gælder også i tilfælde af, at din samlever/ægtefælle eller dine børns mor/far omkommer ved en arbejdsulykke, hvor du eller dine børn kan have ret til et engangsbeløb (begravelseshjælp og forsørgertabserstatning).
   

11. Jeg ønsker at sige op fra mit arbejde. Hvad skal jeg gøre?

Sig ikke selv op f.eks. på grund af chikane eller mobning på arbejdspladsen, og gå ikke fra arbejdspladsen uden accept af arbejdsgiver eller leder. Søg hjælp hos din TR, den lokale SIP eller SIK og få hjælp til at løse eventuelle problemer eller blive rådgivet om, hvordan du laver din opsigelse korrekt.

 • Aflever opsigelsen skriftligt.
   

12. Der er samarbejdsproblemer på min arbejdsplads. Hvad gør jeg?

Beskriv problematikken på skrift og meld det til din TR på arbejdspladsen. Hvis ikke der er TR på arbejdspladsen, søg hjælp hos din lokale SIP.

 

13. Der er ingen tillidsrepræsentant på min arbejdsplads. Hvad gør jeg?

Det kræves mindst 5 medarbejdere, som er under SIK overenskomster, for at vælge en TR. Så hvis I er 5 eller derudover, som er ansat under SIK’s overenskomster, kan I frit vælge en TR. Du kan kontakte den lokale SIP, hvis du ønsker hjælp.

 

14. Kan jeg få hjælp til at gennemgå min ansættelseskontrakt?

Ja, du kan altid få hjælp til gennemgang af din ansættelseskontakt enten hos din TR, den lokale SIP eller SIK.

 • Underskriv ikke noget, hvis du er i tvivl. Vent til du har fået afklaret dine spørgsmål.
 • Husk at blive oplyst om, hvad din stilling hedder, hvad du skal lave, og hvad du skal have i løn.
 • Spørg efter detaljer du savner, følg din mavefornemmelse.
 • Spørg om arbejdspladsen har en personalehåndbog. En personalehåndbog er en samling af de rettigheder, pligter og værdier, som virksomheden ønsker at kendetegne sig ved.
   

15. Jeg blev overfaldet på min arbejdsplads. Hvem kan hjælpe mig?

Kontakt omgående din TR eller arbejdsgiver. De har pligt til at hjælpe dig i sådan situation.

 

16. Mit nærmeste familiemedlem er blevet alvorligt syg eller er afgået ved døden. Hvordan er jeg stillet i forhold til min arbejdsplads?

Overenskomsterne giver dig forskellige rettigheder, hvis du eller nogen i din nærmeste familie (forældre, ægtefælle, børn eller søskende) bliver ramt af en alvorlig sygdom.

 • Informer snarest din arbejdsgiver om sygdommen, og skaf dokumentation på sygehuset.
 • Kontakt din TR, lokale SIP eller SIK og bliv rådgivet.
   

17. Hvor meget ferie har jeg ret til?

Ferieloven giver dig ret til 5 ugers ferie om året.

 • Kontakt din TR, lokale SIP eller SIK for at få hjælp.
   

18. Min arbejdsplads er gået i betalingsstandsning. Hvad betyder det for mig?

Betalingsstandsning er – som ordet også siger – din arbejdsgivers standsning af betalingerne. Det giver arbejdsgiveren en pause, der skal udnyttes til at vurdere om virksomheden inden for en overskuelig fremtid kan blive økonomisk rentabel, om virksomheden skal/kan sælges, eller om den må gå konkurs.

 • Ved betalingsstandsning, er du hverken opsagt eller løst fra din arbejdskontrakt, men du kan forlange, at der stilles sikkerhed for din løn i perioden. Det kan ske i form af en bankgaranti eller garanti fra den tilsynsførende advokat. Sikkerheden skal stilles indenfor 14 dage efter betalingsstandsningen træder i kraft. Ellers kan du vælge at hæve din ansættelse.
 • Måske bliver du opsagt under betalingsstandsningen. I så fald skal det ske med dit sædvanlige opsigelsesvarsel. Hvis virksomheden fortsætter, og din opsigelse bortfalder, fortsætter din ansættelse uændret med samme rettigheder og anciennitet. TR eller SIP kan hjælpe og rådgive dig under betalingsstandsningen. Det er også dem, der overfor den tilsynsførende advokat kan stille krav om sikkerhed for løn.
 • Du skal straks henvende dig til SIP eller SIK, hvis din virksomhed går i betalingsstandsning.