X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Nyheder 2020

Pressemeddelelser, udtalelser og andre informationer.
 

Nyhedsarkiv 2019
Nyhedsarkiv 2018
Nyhedsarkiv 2017
Nyhedsarkiv 2016
Nyhedsarkiv 2015

 

 

Vær med til at kåre "Årets Tillidsrepræsentant" 2020
23. oktober 2020 • SIK har besluttet, at ”Årets Tillidsrepræsentant” skal kåres. Det skal ske ved, at alle, der er ansat i henhold til SIK-overenskomst, gives mulighed for at indstille en tillidsrepræsentant til at blive kåret som sådan.


Repræsentantskabet holder møde alligevel
9. oktobari 2020 • Repræsentantskabsmødet holder møde den 10. december 2020. Det sker via videolink.


Børneinstitutionerne kan ikke fungere uden SIK-medlemmer
30. september 2020 • "Jeg mener, at disse uundværlige medarbejdergrupper bliver glemt i hele diskussionen," skriver SIK-formanden i en kommentar vedr. fokus på pædagoglønningerne.


549 familier er udtrukket til ferierejser i 2021
22. september 2020 • 12,2 mio. kr. er nu fordelt til rejser i Grønland og til Danmark blandt de heldige udtrukne efter afslutningen på ansøgningsperioden, der udløb den 1. august.


Repræsentantskabsmøde pr. telefon?
21. september 2020 • SIK’s hovedbestyrelse har udsendt en forespørgsel til lokalafdelingerne.


Formand i SIK i år
16. september 2020 •  På tirsdag er det 30 år siden, at Jess G. Berthelsen satte sig på formandsstolen i lønmodtagerorganisationen SIK.


Indsættelse af indhandlingsskib rammer mange familier hårdt
20. august 2020 • SIK’s lokalafdeling i Uummannaq kan ikke acceptere indsættelsen af et fiske-indhandlingsskib. (Udtalelse fra SIP Uummannaq)


En familie siger tak for en strålende ferie
19. august 2020 • Det har på flere måder hidtil været et minderigt år for Feriefondens rejsende. Og ansøgninger til ferier i 2021 er allerede ved at blive samlet op til udtrækning.


Hvordan er det nu at bestemmelsen skal forstås?
12. august 2020 • SIK's formand påpeger, at corona-bekendtgørelsens bestemmelser om restriktioner for forsamlinger er uklare og forvirrende.


KNI Pilersuisoq er med til at affolke bygderne
10. august 2020 • Når Selvstyret nu ejer KNI 100 procent, vil det være passende, at Selvstyret i forbindelse med en serviceaftale beder KNI om at aflønne medarbejderne for en 8-timers arbejdsdag, skriver SIK's formand.


Mødet i SIK's Repræsentantskab er udsat på ubestemt tid
4. august 2020 • SIK's næstformand meddeler, at mødet i SIK's Repræsentantskab er udsat igen på grund af forsamlingsrestriktionerne som følge af corona-krisen.


Boligmangelen i Nuuk
28. juli 2020 • Vil de valgte lade som ingenting at vores medlemmer i SIK må vente 15 år for at få sig en bolig? Spørger SIK's formand.


Statuer og is
17. juli 2020 • Får jeg et bedre liv ved at flytte Hans Egede-statuen eller ved at ændre navnet på Eskimo-is? Det spørger Jess G. Berthelsen, formand for SIK, om i sin kommentar til tidens store samtaleemne.


Gør det nemmere og billigere ved at betale kontingent via BS
7. juli 2020 • Få banken til at tilmelde girokortet, så dit medlemskontingent bliver trukket på din konto automatisk. Det er også meget billigere.


Medlemshvervning og dialog i Nuuk
3. juli 2020 • Hvervekampagnen med informationsstande i Nuuk gav mulighed for god og berigende dialog med folk.


NSIP og SIK i tættere samarbejde
5. juni 2020 • Ved en ny aftale rykker NSIP og SIK tættere sammen omkring de daglige opgaver i fagforeningsarbejdet.


Tilbud om hotelovernatninger for feriefonds-rejsende
25. maj 2020 • Muligheden gælder for både dem, der er blevet udtrukket til en Danmarksrejse, men som tager imod tilbud om en rejse herhjemme i stedet for, og for dem, der er blevet udtrukket til en rejse indenfor Grønland.


Repræsentantskabet holder møde i september
14. maj 2020 • Det på grund af corona udsatte møde i SIK’s Repræsentantskab planlægges nu til at blive holdt i uge 38.


I kan tjekke flyafgange selv
13. maj 2020 • Receptionen i SIK er under ekstra hårdt pres af telefoniske forespørgsler om mulige ændringer på flyafgange på feriefonds-rejser.


Prisuddelinger fra Ôdâq Olsens Fond
1. maj 2020 • Tre eksemplariske fagforeningsmedlemmer i SIK bliver tildelt opmuntringspriser og der bliver kåret ”Årets Lokalafdeling”.


Til alle arbejdere i landet
1. maj 2020 • Udtalelse af Siumuts formand Kim Kielsen på arbejdernes dag.


SIK-formandens 1. maj-tale
1. maj 2020 • Formanden for SIK, Jess G. Berthelsens tale, indtalt på video, bliver i år distribueret til fremvisning via internettet på grund af påbuddet mod større forsamlinger under corona-krisen.


Danmarksrejser tilbydes ændret til rejser i Grønland
28. april 2020 • På grund af corona-risikoen er der allerede en del, der har ønsket at holde feriefonds-rejse indenfor Grønland.


SIK holder 1. maj på en anden måde
27. maj 2020 • SIK som fagforbund vil ikke denne gang invitere til traditionelt 1. maj-arrangement i Nuuk med optog og efterfølgende forsamling med taler.


Lønkompensation på 90 pocent til hjemsendte medarbejdere
23. april 2020 •  Naalakkersuisut har efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter besluttet fremadrettet at hæve lønkompensationen fra 75 pct. til 90 pct. for de ansatte, som virksomhederne på grund af corona-krisen vælger at hjemsende fremfor at afskedige.


Prisen på forsyning af fyringsolie i Ilulissat
3. april 2020 • SIK's formand skriver et åbent brev til landsstyret med opfordring til, at Polaroil gives mulighed for at byde ind på udbringning af fyringsolie til husene.


Hvad lønkompensation betyder for lønmodtagerne
24. marts 2020 • SIK-formanden informerer lokalafdelingerne og tillidsrepræsentanterne om den hjælpepakke der er blevet etableret i forbindelse med corona-krisen.


Ikke fornuftigt at fyre sig selv
20. marts 2020 • Med corona-epidemien står vi en krisesituation, som giver store udfordringer for vores samfund. Det betyder også, at alle må hjælpe til og vise samfundssind og solidarisk holdning, så flest mulige kommer igennem den kommende periode på bedste vis.


SIK’s sekretariat er midlertidigt lukket for besøg
19. marst 2020 • For at være med til at formindske risikoen for spredning af coronavirus, er SIK’s sekretariat i Nuuk lukket for besøg indtil videre. 


Når man får stillet opgaver man normalt ikke udfører
18. marts 2020 • Meddelelse fra SIK's formand til hovedbestyrelsen, lokalafdelingerne og tillidsrepræsentanterne.


Opfordring vedrørende corona
16. marts 2020 • Til orientering for alle enheder i organisationen, herunder tillidsrepræsentanterne, er følgende e-mail sendt ud: Vi vil i dag lægge nedenstående opfordring ud på SIK’s hjemmeside og Facebook.


Udsættelser på grund af corona
13. marts 2020 • SIK’s ledelse har i samråd med hovedbestyrelsen besluttet at tage advarsler om corona-virussen alvorligt og gøre hvad der står i fagforbundets magt for at være med til at begrænse spredningen af virussen.


Repræsentantskabets møde og et tillidsrepræsentantkursus udsat på grund af corona
12. marts 2020 •  Repræsentantskabsmødet planlagt til den 26. marts udsættes til efteråret 2020. Tillidsrepræsentantkursus med deltagelse fra hele landet er udsat indtil videre.


Tre lokalafdelinger omdannet til klubber
5. marts 2020 • SIK’s lokalafdelinger i Ittoqqortoormiit, Narsarsuaq og Saqqaq er blevet til klubber.


Kortfilm om det at være tillidsrepræsentant
4. marts 2020 • Den korte videofilm skal gerne være opmuntrende for dem, der allerede er i gang som tillidsrepræsentanter, og for dem der er tilbageholdende med at lade sig vælge som sådanne.


Vellykket lynaktion for at få flere medlemmer
19. februar 2020 • Tillidsrepræsentanter i Ilulissat satte sig ved indgangene til tre supermarkeder og skaffede 15 nye medlemmer af SIK i løbet af halvanden time.


Lige løn for lige arbejde
23. januar 2020  Det ser ud til at politiet, som arbejder her i landet og politiet, som arbejder i Danmark, og som også bliver aflønnet af staten, nu får lige løn. Det blev meddelt at det samme er gældende for de ansatte i anstalterne for domfældte i Danmark og her i landet.


Ny pjece for tillidsrepræsentanter
22. januar 2020  ”Til tillidsrepræsentanter” er titlen på en ny pjece fra SIK. Den er udformet som et brev med information, råd og tilskyndelser til de tillidsvalgte.