X
GO
da-DKkl-GL
Hovedbestyrelsen fra 2013

 

 

     
                      
Jess G. Berthelsen Kasper Larsen          Sofie Svendsen             

 

 

   
     
Beathe Hendriksen Ludvig Larsen Jokum Zeeb

 

 

   
     
Sofie Fleischer Anda Kristiansen Helga E. Gotfredsen

Jokum Zeeb, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 1993.
Formand for SIKs lokalafdeling i Uummannaq.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Oplysnings- og Uddannelsesfondens bestyrelse.

Telefon: + 299 95 10 47
Fax: + 299 95 14 27
E-mail:

 

Sofie Fleischer, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2005.
Kontorfuldmægtig i Namminersorlutik Oqartussat.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Feriefondens bestyrelse,
 • Pensionsfonden SISA's bestyrelse,
 • Sulisartut Højskolia's bestyrelse,
 • Arbejdsmiljørådet Suliffigissaasut.

E-mail: sofl@sik.gl

 

Anda Kristlansen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2009.
Formand for SIKs lokalafdeling i Qeqertarsuaq.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Oplysnings- og Uddannelsesfondens bestyrelse.

Telefon: + 299 92 14 23
Fax: + 299 95 13 32
E-mail:

 

Helga E. Gotfredsen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2013.
Formand for SIKs lokalafdeling i Narsaq.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Oplysnings- og Uddannelsesfondens bestyrelse,
 • Ligestillingsrådet (observatør fra SIK).

Telefon: + 299 66 16 22
Fax: + 299 66 17 65
E-mail:

Præsentation af hovedbestyrelsen

 

Jess G. Berthelsen, formand

Valgt som formand i 1990.
Har det overordnede ansvar i SIK for

 • SIKs økonomi.
 • Hovedkontorets drift.
 • Oplysnings-, undervisnings- og uddannelsesindsatsen.
 • Kontakt til pressen.
 • Kontakt til andre lønmodtagerorganisationer og samarbejdsrelationer hjemme og i udlandet.
 • Skattesagsområdet.
 • Etablering af nye arbejdspladser særligt storskalaprojekter.
 • Beskæftigelsesindsatsen.
 • Kontakt til de offentlige og selvstændige arbejdsgivere, Inatsisartut, Naalakkersuisut, KANUKOKA, Folketinget m.v.

Telefon: + 299 32 21 33
Fax: + 299 32 49 39
E-mail: sik@sik.gl

 

Kasper Larsen, næstformand

Valg som næstformand i 2013.
Har det overordnede ansvar i SIK for

 • Forberedelse af arbejdsopgaver og dagsorden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.
 • Sørge for referat af møder.
 • Opfølgning af hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger.
 • Kontakten til lokalafdelingerne og tilsyn med deres økonomiske styring.
 • Kontakten til ICC.
 • Boligområdet.
 • Arbejdsmarkedsydelser under ledighed.
 • Kontakten til pensionister.

Telefon: + 299 32 21 33
Fax: + 299 32 49 39
E-mail: sik@sik.gl

 

Sofie Svendsen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2013.
Arbejder dagligt som konsulent i SIK's hovedkontor.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Mediefondens bestyrelse,
 • Grønlands delegerede i Inuit Circumpolar Conference (ICC),
 • Vejledningsrådet.

Telefon: + 32 21 33
Fax: + 299 32 49 39
E-mail:

 

Beathe Hendriksen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen ved kongressen i 2001.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Beskæftigelsesfondens bestyrelse,
 • Feriefondens bestyrelse,
 • Pensionsfonden SISA's bestyrelse,
 • Sygedagpenge-styrelsen,
 • Uddannelsesrådet for Socialpædagogisk Seminarium (SPS),
 • Boligklagenævnet.

 

Ludvig Larsen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2013.
Næstformand i SIKs lokalafdeling i Nuuk.
Tillidsrepræsentant for SANAs portører.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Pensionsfonden SISA's bestyrelse,
 • Sulisartut Højskolia's bestyrelse,
 • Uddannelsesrådet for sygeplejeuddannelsen,
 • Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (Danmark),
 • Rådet for Menneskerettigheder,
 • Det Kriminalpræventive Råd.

Telefon: + 299 32 17 40
Fax: + 299 32 17 97
E-mail: nsip@nsip.gl