X
GO
da-DKkl-GL
Hovedbestyrelsen

 

 

     
                      
Jess G. Berthelsen Kasper Larsen          Sofie Svendsen             

 

 

   
     
Beathe Hendriksen Ludvig Larsen Jokum Zeeb

 

 

   
     
Sofie Fleischer Anda Kristiansen Helga E. Gotfredsen

Jokum Zeeb, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 1993.
Formand for SIKs lokalafdeling i Uummannaq.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Oplysnings- og Uddannelsesfondens bestyrelse.

Telefon: + 299 95 10 47
Fax: + 299 95 14 27
E-mail:

 

Sofie Fleischer, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2005.
Kontorfuldmægtig i Namminersorlutik Oqartussat.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Feriefondens bestyrelse,
 • Pensionsfonden SISA's bestyrelse,
 • Sulisartut Højskolia's bestyrelse,
 • Arbejdsmiljørådet Suliffigissaasut.

E-mail: sofl@sik.gl

 

Anda Kristlansen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2009.
Formand for SIKs lokalafdeling i Qeqertarsuaq.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Oplysnings- og Uddannelsesfondens bestyrelse.

Telefon: + 299 92 14 23
Fax: + 299 95 13 32
E-mail:

 

Helga E. Gotfredsen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2013.
Formand for SIKs lokalafdeling i Narsaq.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Oplysnings- og Uddannelsesfondens bestyrelse,
 • Ligestillingsrådet (observatør fra SIK).

Telefon: + 299 66 16 22
Fax: + 299 66 17 65
E-mail:

Præsentation af hovedbestyrelsen

 

Jess G. Berthelsen, formand

Valgt som formand i 1990.
Har det overordnede ansvar i SIK for

 • SIKs økonomi.
 • Hovedkontorets drift.
 • Oplysnings-, undervisnings- og uddannelsesindsatsen.
 • Kontakt til pressen.
 • Kontakt til andre lønmodtagerorganisationer og samarbejdsrelationer hjemme og i udlandet.
 • Skattesagsområdet.
 • Etablering af nye arbejdspladser særligt storskalaprojekter.
 • Beskæftigelsesindsatsen.
 • Kontakt til de offentlige og selvstændige arbejdsgivere, Inatsisartut, Naalakkersuisut, KANUKOKA, Folketinget m.v.

Telefon: + 299 32 21 33
Fax: + 299 32 49 39
E-mail: sik@sik.gl

 

Kasper Larsen, næstformand

Valg som næstformand i 2013.
Har det overordnede ansvar i SIK for

 • Forberedelse af arbejdsopgaver og dagsorden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.
 • Sørge for referat af møder.
 • Opfølgning af hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger.
 • Kontakten til lokalafdelingerne og tilsyn med deres økonomiske styring.
 • Kontakten til ICC.
 • Boligområdet.
 • Arbejdsmarkedsydelser under ledighed.
 • Kontakten til pensionister.

Telefon: + 299 32 21 33
Fax: + 299 32 49 39
E-mail: sik@sik.gl

 

Sofie Svendsen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2013.
Arbejder dagligt som konsulent i SIK's hovedkontor.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Mediefondens bestyrelse,
 • Grønlands delegerede i Inuit Circumpolar Conference (ICC),
 • Vejledningsrådet.

Telefon: + 32 21 33
Fax: + 299 32 49 39
E-mail:

 

Beathe Hendriksen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen ved kongressen i 2001.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Beskæftigelsesfondens bestyrelse,
 • Feriefondens bestyrelse,
 • Pensionsfonden SISA's bestyrelse,
 • Sygedagpenge-styrelsen,
 • Uddannelsesrådet for Socialpædagogisk Seminarium (SPS),
 • Boligklagenævnet.

 

Ludvig Larsen, medlem af hovedbestyrelsen

Valgt til hovedbestyrelsen i 2013.
Næstformand i SIKs lokalafdeling i Nuuk.
Tillidsrepræsentant for SANAs portører.

Medlem af følgende som udpeget af SIK:

 • Pensionsfonden SISA's bestyrelse,
 • Sulisartut Højskolia's bestyrelse,
 • Uddannelsesrådet for sygeplejeuddannelsen,
 • Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (Danmark),
 • Rådet for Menneskerettigheder,
 • Det Kriminalpræventive Råd.

Telefon: + 299 32 17 40
Fax: + 299 32 17 97
E-mail: nsip@nsip.gl