X
GO
da-DKkl-GL
SIK
SIK's politiske målsætninger i overskriftsform

Forskellige målsætninger for forbedringer af forhold i det samfund, arbejderne er en del af.


Målsætninger for samfundet

 1. Et selvstændigt Grønland
 2. Vort grønlandske sprog skal være det centrale sprog
 3. Landets økonomiske udvikling skal tilrettelægges udfra de faktiske forhold
 4. Det grønlandske folk skal kendetegnes som verdensborgere


Målsætninger i relation til arbejdernes levevilkår

 1. Mulighederne samt levevilkårene skal være mere lige
 2. Lønningerne skal ikke ædes op af prisstigninger
 3. Lønmodtagere skal kunne fiske og gå på fangst i deres fritid
 4. Arbejdsmiljøet skal strammes op på arbejdspladserne
 5. Ansvaret ved arbejdsskader skal placeres så tidligt som muligt
 6. Lovmæssig opbakning til lønmodtagerne skal udvikles


Sociale forhold

 1. Til lønmodtagere der midlertidigt er ledige, skal der være bedre dækning for tabt arbejdsfortjeneste
 2. Tab ved midlertidigt arbejdsløshed skal reorganiseres og forbedres
 3. Arbejdsgivernes ansvar skal gøres større
 4. Alderspension fra det offentlige skal reorganiseres.


Boligforhold

 1. Boligmangelen skal mærkbart bekæmpes
 2. Nye boliger skal kunne betales af lønmodtagerne.
   

Sundhed

1.   Det skal fortsat være muligt at modtage gratis sundhedsbehandling.


Skabelse af arbejdspladser

 1. Lokale lønmodtagere skal opkvalificeres og uddannes
 2. Der skal skabes varige arbejdspladser, der besættes med lokal arbejdskraft
 3. Antallet af udefrakommende arbejdskraft skal mindskes og målsætningen skal foregå ud fra dette mål
 4. Vores levemåde og kulturelle baggrund må ikke lide skade

 


 

Erhvervslivet

 1. Der skal skabes nye varige arbejdspladser
 2. Ud fra de faktiske vejrforhold skal arbejdspladserne udvikles og tilrettelægges
 3. På arbejdspladserne skal lokale stå for en målrettet opkvalificeringsindsats
 4. Virksomheder der sælges bør opkøbes af lokale folk og erhvervsdrivende
 5. På råstofområdet skal de lokale benyttes og opkvalificeres til arbejdet der
 6. Der bør opstartes eksportvirksomheder der producerer lokalt baserede produkter


Uddannelse

 1. Skoler og uddannelsessteder skal udvikles ud fra sammenhængende grundlag
 2. Eleverne skal opdrages til selv at kunne klare de krav der stilles
 3. På skoler og uddannelsessteder skal der føres kontrol med om målsætningerne følges
 4. Eleverne skal oplæres i forenings og organisationsforhold


Store virksomheder der ejes af folket

 1. De landsdækkende servicevirksomheder skal servicere over hele landet
 2. Arbejdspladserne skal tilrettelægges således at lokale kan overtage arbejdet
 3. Uddannelsestiltag og brugen af lokal arbejdskraft skal målrettes samlet set
 4. Der skal ikke privatiseres bare for privatiseringens skyld


Rigsfællesskabet

 1. Vores ejendomsret til undergrunden skal stadfæstes ved lov
 2. Vi skal have mest mulig indflydelse og ansvar ift. udenrigspolitikken
 3. Uddannelse mhp. at føre kontrol af vore farvande og luftrum bør iværksættes
 4. Mhp. at flest mulige grønlændere kan varetage arbejdsopgaverne på Thule Basen, bør der skabes de nødvendige uddannelsespladser.
   

Selvstændighed

 1. Grønlands fulde suverænitet er målet for fremtiden
 2. Rigsfællesskabsmodellen må reorganiseres og fornyes, også selvom vi ikke vil blive fuld selvstændige endnu
 3. Hele samfundet skal inddrages i spørgsmålet om selvstændighed.