X
GO
da-DKkl-GL
SIK
SIK Ungdom

Forum for faglig ungdom.

SIK Ungdom
Postbox 9, 3900 Nuuk
E-mail inuusuttut@sik.gl
Tlf. 32 21 33, Fax 32 49 39
  Følg os på Facebook

 

SIK Ungdom blev etableret i 2013 som en afdeling til at varetage fagforbundets arbejde med unge, som er under uddannelse eller er på beskæftigelse.

Ungdomsafdelingen er organiseret med kontaktpersoner, som udpeges i byer og bygder. Hvert andet år holder SIK Ungdom generalforsamling – og det er kontaktpersonerne, der hver udpeger en delegeret til at deltage i generalforsamlingen.

Hvem er medlem af SIK Ungdom?

Ethvert medlem af SIK, som er under 35 år, er også automatisk medlem af SIK Ungdom – hvad enten medlemmet er i arbejde, ledig eller under uddannelse.

Alle SIK-medlemmer i denne aldersgruppe har således ret – og er meget velkomne – til at tage del i de særlige aktiviteter i forbindelse med SIK Ungdom.

Medlemskontingent

Som udgangspunkt gælder fuldt medlemskontingent, som SIK’s lokalafdeling, der hvor man er bosiddende, har fastsat. Men ifølge SIK’s vedtægter gælder der nedsat medlemskontingent for bl. a. ledige og uddannelsessøgende.

Således betaler ledige et halvt kontingent, mens uddannelsessøgende og 1. års lærlinge betaler 50 kr. månedligt.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af følgende efter generalforsamlingen den 1. oktober 2019:
Formand Jens-Ole Næsgaard Madsen, Kangaatsiaq
Næstformand Peter B. Mølgaard, Ilulissat
Bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Vetterlain, Ilulissat
Ane-Marie H. Jørgensen, Upernavik
Beathe P. Greve, Kullorsuaq
Suppleanter:
Føbe Davidsen, Qaqortoq
Jakobine Uitsatikitseq, Tasiilaq
Johanne-Elisabeth Janussen, Uummannaq

Udvalg

Økonomiudvalg: Formand Ane-Marie Havmøller Jørgensen
Kursusudvalg: Formand Peter B. Mølgaard
Kommunikationsudvalg: Formand Jørgen Vetterlain
Kontaktperson-udvalg: Formand Føbe Davidsen
 

 

SIK Ungdoms målsætninger

Nye vedtægter for SIK Ungdom blev vedtaget i generalforsamlingen efteråret 2019. Ifølge disse vedtægter har ungdomsafdelingen følgende formål:

• At arbejde for gode løn- og ansættelsesvilkår og et trygt arbejdsmiljø for unge lønmodtagere.
• Arbejde for gode uddannelsesvilkår for uddannelsessøgende.
• Arbejde for fortsat forbedring af de uddannelsessøgendes boligforhold.
• Samfundet tilføres viden om de unges arbejds- og levevilkår.
• Oplyse om SIK Ungdom i folkeskolen, på uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladserne.
• Fremme dialogen mellem uddannelsessøgende og unge lønmodtagere, så de kan støtte hinanden for at forbedre de unges vilkår.
• Arbejde for en fortsat forbedring af de unge handicappedes vilkår.
• Deltage aktivt i samarbejdet med den øvrige organisation i SIK, herunder lokalafdelingerne og SIK’s Sekretariat, bl.a. med henblik på at de unges vilkår kan tages op til forhandling gennem SIK.
• Deltage i internationalt samarbejde med ungdomsafdelinger i faglige organisationer i andre lande for at hente inspiration til gavn for SIK Ungdoms arbejde i Grønland.

 

Fra sidste generalforsamling:

 
Deltagere i generalforsamlingen sammen med SIKs næstformand Ludvig Larsen og formand Jess G. Berthelsen.
 
 
Den nye bestyrelse. Fra venstre: Beathe P. Greve, Peter B. Mølgaard (næstformand), Jens-Ole Næsgaard Madsen (formand), Jørgen Vetterlain og Ane-Marie H. Jørgensen.
 
 

Den nye formand Jens-Ole Næsgaard Madsen og dirigent i generalforsamlingen, NSIPs formand Josef Therkildsen.