Skip to content

Vejledning til ansøgning til ferierejse

Feriefondens formål:

At lønmodtagere, aflønnet efter SIK’s overenskomster – og disses nærmeste familiemedlemmer – kan få tildelt en ferierejse. Tildeling af ferierejser sker ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at kunne få en ferierejse.

Ansøgningsperioden starter hvert år den 1. maj og udløber den 1. august. I løbet af efteråret bliver der så foretaget lodtrækning af ferierejser for det kommende år.

Hvad kan Feriefonden betale for?

Feriefonden betaler for billet samt for overnatning på rejsen, såfremt det af logistiske/trafikmæssige grunde er nødvendigt med en overnatning mellem bopælen og rejsedestinationen. 

Rejsen kan kun foretages af familien samlet; dvs. at alle skal afrejse samme dag og returnere samme dag.

Betingelser som skal være opfyldt for at kunne deltage i lodtrækningen til en ferierejse:

  1. Ansøgningsblanketten skal være udfyldt korrekt – ellers kan man ikke deltage i lodtrækningen. 
  2. Den ansattes arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden. Ellers vil ansøgningen betragtes som ugyldig. Se forneden den aktuelle liste over bidragsydere.
  3. Som dokumentation vil der efter lodtrækningen blive anmodet om lønseddel og bopælsattest.
  4. Ansøgers ægtefælle/samlever og børn, som ansøgeren ønsker skal deltage i ferierejsen, skal have samme bopæl som ansøgeren. Et samliv på samme adresse skal have haft en varighed af mindst et år på ansøgningstidspunktet. 
  5. Medrejsende børn må højst være 18 år i rejseåret.
  6. Ansøger må ikke indenfor de sidste 4 år være udtrukket til en ferierejse, betalt af Feriefonden.
  7. Ansøger eller ægtefælle/samlever må ikke i 2023 være berettiget til feriefrirejse fra en anden feriefond eller fra sin arbejdsgiver.
  8. Ansøgningen skal være modtaget af den lokale forening under SIK (SIP) eller SIK’s sekretariat i Nuuk senest den 1. august.

Du kan ansøge om ferierejse via online formularen på hjemmesiden 

Lodtrækning:

Ferierejser uddeles ved lodtrækning. Alle ansøgere får en sms-besked senest den 1. december. Svaret vil være enten at man er udtrukket til en rejse eller at man ikke er udtrukket til en rejse.

Arbejdsgivere der yder bidrag til feriefonden:

Grønlands Selvstyre
Kommunen
Den danske stat
Tusass
Halibut Greenland
INI A/S
Mittarfeqarfiit
Hotel Arctic
KNI Pilersuisoq
Maniitsoq Fish
Neqi
Royal Arctic Line
Avannaa Seafood
Nuuk Imeq
Royal Greenland
Nukissiorfiit
Nuup Bussii
Arctic Prime Fisheries
Polar Raajat
Air Greenland
Sigguk Uummannaq
SIK/SIP
SISA
Sulisartut Højskoliat
NPK

Udfyld ansøgningsblanketten

Klik på knappen herunder for at gå til siden med ansøgningsblanketten: