Skip to content

Grønlands Selvstyre

Hovedaftale

► 300 Hovedaftale af 2004

► 300 Tillægsaftale til hovedaftale af 2014

Overenskomster

► 300 Ferierejsefonden 2022

► 300 Løn under sygdom 2022-2026 

► 300 Socialfonden 2022

► 300 Tillidsrepræsentanter 2022-2026 

► 315 Handels- og Kontorpersonale 2022-2026

► 316 Lærlinge og elever 2022-2026 

 320 Kateketer og organister 2022-2026

► 322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere 2022-2025

► 322 Protokollat – Asfaltarbejdere 2023-2025

► 324 Sømænd på timeløn 2022-2026

► 326 Barnehjælpere, socialmedhjælpere og socialhjælpere 2022-2026

► 336 Sundhedshjælpere 2022-2026

 336 Aftale om hviletid og fridøgn

► 356 Plejemødre, oldfruer og økonomaer 2022-2026

► 357 Levnedsmiddelbranchen 2022-2026 

► 362 Faglærte og ikke-faglærte på månedsløn 2022-2026

► 362 Protokollat Renovationsarbejdere 1. maj 2023-31. marts 2025

► 363 Sundhedsmedhjælpere og fødselshjælpersker 2022-2026

 363 Aftale om hviletid og fridøgn

► 364 Bygdesundhedspersonale 2022-2026

► 365 Portørreddere og portører 2022-2026

► 367 Tolke 2022-2026

► 372 Varmemestre, pedeller og viceværter 2022-2026

► 376 Kommunale dagplejere 2022-2026

► 377 Klubområdet 2022-2026

 7800 Brandkorps 2022-2026

Andre

► Bilagsmateriale til overenskomster (samling redigeret 30-09-2020)

► Sygedagpenge-blanket

► 300 Vederlag for praktikvejledning

► Aftale om procedure for tildeling af tillæg