Sulisut sinniisaat

Nittartakkami sulisut sinniisaanut tunngasut tamaasa quppernermi uani nassaarikkit. Ataani qulequttat ingerlariaqqiffissalluunniit tuukkit paasisaqarfiginerorusullugit. 

Takutitassiat atuagassiallu

Quppernermi uani takutitassiat atuagassiarlu tamarmik katersorsimavagut. Una toorlugu takukkit. 

Pikkorissarnerit

Pikkorissarnerit sulisut sinniisaannut sulisartoqarnermullu nukittorsaatit una toorlugu paasisaqarfiginerukkit. 

Sulinermi atortussat

Quppernermi maani pineqarsinnaapput 1) suleriaatsinik allattukkat (titartakkanik takussutissartallit) aamma 2) immersugassat assigiinngitsut.

Atuagassiaq “SIK-mit nutaarsiassat”

Atuagassiaq immikkoortortaqarfinnut aamma sulisut sinniisaannut tunngatitaq una toorlugu aajuk.