Skip to content

Takorluukkat anguniakkallu

SIK-p tunngaviusutigut anguniagai kattuffiup malittarisassaani § 2-miipput. Taakku aallaavigalugit ukiut ingerlaneranni oqaasertalersorneqartarsimapput politikkikkut kattuffe­qar­­nikkullu takorluukkat anguniakkallu erseqqinnerusut – tamakku atorneqartarlutik SIK-mut ilaasortaasut ulluinnarni inuuniarnikkut atugarisaannik pitsanngorsaaniarluni politikkikkut oqartus­saa­sunik sunniiniartarnerni, aammalu kattuffiup iluani inerisaaniarnermi.

Matuma ataaniippoq taamatut takorluukkanik anguniakkanillu eqikkaaneq, SIK-p siulersuisuunerisa decembarimi 2019 akuersissutigisaat.

Kattuffeqarnikkut

Takorluukkat / Pingaartitat / Anguniakkat

 1. Kattuffiunissaq nukittooq ilaasortani pillugit atasoq ilaasortaminullu pitsaanerpaamik sullis­sisoq.
 2. Naligiissumik tatigeqatigiiffiusumillu sulisitsisut suleqatiginissaat.
 3. Kattuffimmi ingerlatsiviit assigiinngitsut suleqatigiinnerata nukittorsarneqarnissaa, ilaasortatta nunap immikkoortuini assigiinngitsuni inuuniarnikkut atugarisaasa pit­san­ngorsarneqarnissaat siunertaralugu.
 4. Inatsisiliornermut sunniuteqarniarnissaq pingaartumik suliffeqarnermut, isumaginninnermut, peqqinnissamut aammalu suliffissaarusimanersiutinut soraarnerussutisiaqarnermullu tunngasutigut.
 5. Sulisut sinniisaasa nukittorsarneqarnissaat immikkoortortaqarfiit kattuffiullu allattoqarfia­ta suleqatigiilluarnerisigut. Sulisut sinniisaat ulluinnarni isumagisassamikkut nukittorsarneqassapput ilaatigut pikkorissarnernut peqataasarnermikkut.

6. SIK-p Inuusuttaasa inuusuttunut suleqatigiiffittut nukittuujunissaa, inuusuttut sulinerminni ilinniarnerminnilu atugarisaat pillugit oqallinnermi peqataalluarluni.

7. Ilaasortatta piginnaanngorsarnissaat kajumissaarnissaallu, taamaalillutik sanaartor­nersuar­mi aatsitassalerinermilu kivitseqataasinnaaniassammata.

8. Kalaallit Nunaanni sulisartut kattuffiisa allat suleqatiginerannik nukittorsaanissaq – siunissamilu nuna tamakkerlugu kattuffimmik (LO) pilersitsinissaq.

9. Nunani allani sulinermik inuussutissarsiuteqartut kattuffiisa suleqatigiinnerannut iluaqutisseeqatigiiffiusumut isumassarsioqatigiiffiusumullu pe­qataanissaq.

Inuiaqatigiinni politikkikkut

Takorluukkat / Pingaartitat / Anguniakkat

 1. Akissarsiaqarnermi suliffeqarnermilu pissutsit sullivinnilu avatangiisit toqqissisimanar­tuu­nissaat eqqarsaatigalugit angusaqarluarnissaq, soorlu inatsisiliornerit isumaqatigiissute­qar­tarnerillu aqqutigalugit.
 2. Inuiaqatigiit inooqataaffigisatta naligiinnerunissaat kikkullu tamarmik inuuneris­saar­nissaminnut periarfissaqarnissaat.
 3. Kikkut tamarmik suliffissaqarnissaat.
 4. Aalisakkeriviit ilaanni sulisussaaleqilertarnerup aaqqiivigineqarnissaa taamatullu sumiiffinni assigiin­ngitsuni ilinniarsimasunik sulisussaaleqinerup aaqqiivigineqarnissaa.
 5. Praktikkerfissat amerlisarneqarnissaat nunami tamarmi suliffinni.
 6. Suliffeerunnersiutit napparsimanersiutillu pitsanngorsarneqarnissaat.
 7. Ilaasortatta Danmarkimut noorarnerannut pissutaaqataasartut pissutsit naammaginan­­ngitsut iluarsiniarneqarnissaat

 8. Inissaaleqinerup malunnaatilimmik akiorneqarnissaa. Sulisartut ilaasortarisatta aki­lersinnaasaannik inissialiortoqarnissaa.

 9. Boligsikringimik aaqqissuussinerup pitsanngorsarneqarnissaa sulisartunut iluaqu­taa­su­mik.

 10. Peqqinnissakkut akeqanngitsumik isumagineqarsinnaatitaanerup atatiinnar­ne­qarnissaa peqqinnissaqarfiullu pitsanngorsartuarneqarnissaa.

 11. Nunaqavissut sulisussatut piukkunnarsarlugillu ilinniartinneqarnissaat sulisitsisut suleqatiginerisigut – taamaalilluni suliffissanik ataavartunik pilersitsiortortoqarsinnaaqqullugu nunaqavissut suliffissaannik, tamatumalu peqatigisaanik sulisussanik avataaneersunik pisariaqartitsineq milliartortinneqaqqullugu.

 12. Sulliviit sulianillu ingerlatsinerit nunat­sinni silap pissusianut naleqqussakkamik ineriartortinneqarlutillu aaqqissuunneqarnissaat.

13. Nunatta pissarititaanik avammut nioqqutissiorsinnaanerup ineriartortinneqarnissaa.

14. Atuarfinni ilinniarfinnilu ineriartortitsinerup ataqatigiissakkamik pilersaarusiorne­qar­nissaa.

15. Sulinermik inuussutissarsiuteqartut atugarisaannik inuiaqatigiinni ilisimasat annertusar­ne­qarnissaat. Tamanna ilaatigut pissaaq suliffeqarfinnut ilinniarfinnullu sammisitanik paasisitsiniaasarnikkut.

16. Inuiaqatigiit pigisaannik ingerlatseqatigiiffeqarnerup atuuttup atatiinnarneqarnissaa.

17. Sulinermik inuussutissarsiuteqartut suliffinni oqartussaaqataanerisa nukittor­sar­ne­qarnissaat.

18. Utoqqaat atugarisaasa pitsanngorsarneqarnissaat, ilaatigut soraarnerussutisiassanik ataatsimoortumik aaqqissuussinikkut.

19. Kalaallit oqaasiisa inuiaqatigiinni allaffissornermilu qitiutillugit atorneqarnissaat. Inuusaaserput kulturikkullu toqqammavivut pingaartinneqassapput. Tamatuma peqatigisaanik nunarsuarmioqataanerput ilisimaarissavarput nunanullu allanut atta­veqarluarnissamik ineriartortitsilluta.

20. Nunatta inumminit tamakkiisumik oqartussaaffigineqalernissaa tamakkiisumillu namminersulernissaq anguniagaavoq tamanna aningaasaqarnikkut illersorneqar­sin­naa­lerpat. Inuiaqatigiillu tamarmik peqataatinneqassapput tamakkiisumik namminersulernissap sulissutigineqarnerani.

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK),  decembari 2019

 

► Naqiteruminartoq – SIK-p takorluugai anguniagaalu – una tooruk.