Skip to content

Takorluukkat anguniakkallu

SIK-p tunngaviusutigut anguniagai kattuffiup malittarisassaani § 2-miipput. Taakku aallaavigalugit politikkikkut kattuffe­qar­­nikkullu takorluukkat anguniakkallu erseqqinnerusut ukiut ingerlaneranni oqaasertalersorneqartarsimapput – tamakku atorneqartarlutik SIK-mut ilaasortaasut ulluinnarni inuuniarnikkut atugarisaannik pitsanngorsaaniarluni politikkikkut oqartus­saa­sunik sunniiniartarnerni, aammalu kattuffiup iluani inerisaaniarnermi.

Matuma ataaniippoq taamatut takorluukkanik anguniakkanillu eqikkaaneq, SIK-p siulersuisuunerisa decembarimi 2019 akuersissutigisaat.

Kattuffeqarnikkut

Takorluukkat / Pingaartitat / Anguniakkat

 1. Kattuffiunissaq nukittooq ilaasortani pillugit atasoq ilaasortaminullu pitsaanerpaamik sullis­sisoq.
 2. Naligiissumik tatigeqatigiiffiusumillu sulisitsisut suleqatiginissaat.
 3. Kattuffimmi ingerlatsiviit assigiinngitsut suleqatigiinnerata nukittorsarneqarnissaa, ilaasortatta nunap immikkoortuini assigiinngitsuni inuuniarnikkut atugarisaasa pit­san­ngorsarneqarnissaat siunertaralugu.
 4. Inatsisiliornermut sunniuteqarniarnissaq pingaartumik suliffeqarnermut, isumaginninnermut, peqqinnissamut aammalu suliffissaarusimanersiutinut soraarnerussutisiaqarnermullu tunngasutigut.
 5. Sulisut sinniisaasa nukittorsarneqarnissaat immikkoortortaqarfiit kattuffiullu allattoqarfia­ta suleqatigiilluarnerisigut. Sulisut sinniisaat ulluinnarni isumagisassamikkut nukittorsarneqassapput ilaatigut pikkorissarnernut peqataasarnermikkut.


6. SIK-p Inuusuttaasa inuusuttunut suleqatigiiffittut nukittuujunissaa, inuusuttut sulinerminni ilinniarnerminnilu atugarisaat pillugit oqallinnermi peqataalluarluni.

7. Ilaasortatta piginnaanngorsarnissaat kajumissaarnissaallu, taamaalillutik sanaartor­nersuar­mi aatsitassalerinermilu kivitseqataasinnaaniassammata.

8. Kalaallit Nunaanni sulisartut kattuffiisa allat suleqatiginerannik nukittorsaanissaq – siunissamilu nuna tamakkerlugu kattuffimmik (LO) pilersitsinissaq.

9. Nunani allani sulinermik inuussutissarsiuteqartut kattuffiisa suleqatigiinnerannut iluaqutisseeqatigiiffiusumut isumassarsioqatigiiffiusumullu pe­qataanissaq.

Inuiaqatigiinni politikkikkut

Takorluukkat / Pingaartitat / Anguniakkat

 1. Akissarsiaqarnermi suliffeqarnermilu pissutsit sullivinnilu avatangiisit toqqissisimanar­tuu­nissaat eqqarsaatigalugit angusaqarluarnissaq, soorlu inatsisiliornerit isumaqatigiissute­qar­tarnerillu aqqutigalugit.
 2. Inuiaqatigiit inooqataaffigisatta naligiinnerunissaat kikkullu tamarmik inuuneris­saar­nissaminnut periarfissaqarnissaat.
 3. Kikkut tamarmik suliffissaqarnissaat.
 4. Aalisakkeriviit ilaanni sulisussaaleqilertarnerup aaqqiivigineqarnissaa taamatullu sumiiffinni assigiin­ngitsuni ilinniarsimasunik sulisussaaleqinerup aaqqiivigineqarnissaa.
 5. Praktikkerfissat amerlisarneqarnissaat nunami tamarmi suliffinni.
 6. Suliffeerunnersiutit napparsimanersiutillu pitsanngorsarneqarnissaat.
 7. Ilaasortatta Danmarkimut noorarnerannut pissutaaqataasartut pissutsit naammaginan­­ngitsut iluarsiniarneqarnissaat

 8. Inissaaleqinerup malunnaatilimmik akiorneqarnissaa. Sulisartut ilaasortarisatta aki­lersinnaasaannik inissialiortoqarnissaa.

 9. Boligsikringimik aaqqissuussinerup pitsanngorsarneqarnissaa sulisartunut iluaqu­taa­su­mik.

 10. Peqqinnissakkut akeqanngitsumik isumagineqarsinnaatitaanerup atatiinnar­ne­qarnissaa peqqinnissaqarfiullu pitsanngorsartuarneqarnissaa.

 11. Nunaqavissut sulisussatut piukkunnarsarlugillu ilinniartinneqarnissaat sulisitsisut suleqatiginerisigut – taamaalilluni suliffissanik ataavartunik pilersitsiortortoqarsinnaaqqullugu nunaqavissut suliffissaannik, tamatumalu peqatigisaanik sulisussanik avataaneersunik pisariaqartitsineq milliartortinneqaqqullugu.

 12. Sulliviit sulianillu ingerlatsinerit nunatsinni silap pissusianut naleqqussakkamik ineriartortinneqarlutillu aaqqissuunneqarnissaat.

13. Nunatta pissarititaanik avammut nioqqutissiorsinnaanerup ineriartortinneqarnissaa.

14. Atuarfinni ilinniarfinnilu ineriartortitsinerup ataqatigiissakkamik pilersaarusiorne­qar­nissaa.

15. Sulinermik inuussutissarsiuteqartut atugarisaannik inuiaqatigiinni ilisimasat annertusar­ne­qarnissaat. Tamanna ilaatigut pissaaq suliffeqarfinnut ilinniarfinnullu sammisitanik paasisitsiniaasarnikkut.

16. Inuiaqatigiit pigisaannik ingerlatseqatigiiffeqarnerup atuuttup atatiinnarneqarnissaa.

17. Sulinermik inuussutissarsiuteqartut suliffinni oqartussaaqataanerisa nukittor­sar­ne­qarnissaat.

18. Utoqqaat atugarisaasa pitsanngorsarneqarnissaat, ilaatigut soraarnerussutisiassanik ataatsimoortumik aaqqissuussinikkut.

19. Kalaallit oqaasiisa inuiaqatigiinni allaffissornermilu qitiutillugit atorneqarnissaat. Inuusaaserput kulturikkullu toqqammavivut pingaartinneqassapput. Tamatuma peqatigisaanik nunarsuarmioqataanerput ilisimaarissavarput nunanullu allanut atta­veqarluarnissamik ineriartortitsilluta.

20. Nunatta inumminit tamakkiisumik oqartussaaffigineqalernissaa tamakkiisumillu namminersulernissaq anguniagaavoq tamanna aningaasaqarnikkut illersorneqar­sin­naa­lerpat. Inuiaqatigiillu tamarmik peqataatinneqassapput tamakkiisumik namminersulernissap sulissutigineqarnerani.

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), decembari 2019

  Naqiteruminartoq – SIK-p takorluugai anguniagaalu – una tooruk.