Skip to content

Pikkorissarnerit

Pikkorissarnerit sulisut sinniisaannut sulisartoqarnermullu nukittorsaatit.

Qulaani asseq: Sulisut sinniisaasa pikkorissarnerini nutaamik aaqqissuussani tunngaviusumik pikkorissartut siulliit, Ilulissani Hotel Arctic-imi ulluni 11.-15. marsi 2024.

2024-mi pikkorissarnissanut pilersaarutit

Sap. ak. 11 – Ilulissat 11. – 15. marsi 2024
Hotel Arctic-imi
Tunngaviusumik pikkorissarneq
► Peqataaniarluni nalunaarfissaq matuvoq – peqataasussat naammatsipput

Sap. ak. 16 – Nuuk 15. – 19. apriili 2024 
HHE Express-imi
Tunngaviusumik pikkorissarneq
► Peqataaniarluni nalunaarfissaq matuvoq – peqataasussat naammatsipput

Sap. ak. 26 – Nuuk 24. – 28. juuni 2024
HHE Express-imi
Tunngaviusumik pikkorissarneq
► Peqataaniarluni nalunaarfissaq matuvoq – peqataasussat naammatsipput

Sap. ak. 35 – Ilulissat 26. – 30. aggusti 2024
Hotel Arctic-imi
Tunngaviusumik pikkorissarneq
Peqataaniarluni nalunaarfissaq aajuk una toorlugu

Sap. ak. 39 – Ilulissat 24. – 27. septembari 2024
Hotel Arctic-imi
Assigiinnik sulialinnut pikkorissaaneq: Meeqqerivinni socio- socialhjælperit isumaqatigiissutaannik atuisut
Peqataaniarluni nalunaarfissaq aajuk una toorlugu

Sap. ak. 43 – Ilulissat 22. – 25. oktobari 2024
Hotel Arctic-imi
Assigiinnik sulialinnut pikkorissaaneq: Aalisakkerisut – RG-miit Polar Seafoodimiit allaniillu aalisakkerisunut isumaqatigiissummik atuisut
Peqataaniarluni nalunaarfissaq aajuk una toorlugu

Sap. ak. 47 – Ilulissat 19. – 22. novembari 2024
Hotel Arctic-imi
Assigiinnik sulialinnut pikkorissaaneq: Nalunaaquttap-akunnermusiallit imaluunniit qaammammullit ilinniagallit ilinniagaqanngitsullu isumaqatigiissutaannik atuisut
Peqataaniarluni nalunaarfissaq aajuk una toorlugu

Sap. ak. 49 – Ilulissat 2. – 6. decembari 2024
Hotel Arctic-imi
Tunngaviusumik pikkorissarneq
Peqataaniarluni nalunaarfissaq aajuk una toorlugu

Saaffigisassaq

Siunnersorti
Inge-Marie Rosing
Tlf. 32 21 33
E-mail inro@sik.gl

Pikkorissartut sumut akiliunneqartarpat?

Qaammarsaanermut Ilinniartitaanermut Aningaasaateqarfiup (QIA) pikkorissaanerinut peqataasoqartillugu ilisimasassat.

QIA-p makku aningaasalertarpai:

 • Bilitsit
 • Aqqutaani unnuinerit nerisaqarnerillu
 • Pikkorissariarfigisami najugaqartitaaneq nerisaqartitaanerlu
 • Ullormusiaqartitaaneq (ullormusiat annikinnerpaat)
 • Sulisitsisup sulisup angalanermini akissarsiaqannginnissaa aalajangersimappagu akissarsiatigut annaasaqaatit akilernissaat
Sulisut sinniisaannik pikkorissaanerit imaat

Sulisut sinniisaannik pikkorissaanerit immikkoortut marlunngorlugit neqeroorutaapput: 

Tunngaviusumik sulisut sinniisaattut sulineq, tunngaviusumik ilisimasassanik tamalaanik pikkorissarfiusoq “Inuttut inerikkiartorneq peqatigiiffilerinermillu paasinninneq”  qitiutillugit, aamma 

Assigiinnik sulialinnut pikkorissaaneq, Branchekursus ingerlaqqiffiusoq ”Sulisoqarnermi inatsisit isumaqatigiinngissutinillu aaqqiiniartarneq, akisussaaffiit pisussaaffiillu kiisalu sassarsinnaanermut tunngasut” sammillugit.

 

Tunngaviusumik sulisut sinniisaattut sulineq

Sammisani qitiusoq: Inuttut inerikkiartorneq, peqatigiiffilerinermillu paasinninneq

Pikkorissarnerup siunertai:

 • Sulisut sinniisaasa inerinnerulersinnissaat
 • Sulisut sinniisaasa SIK-llu suleqatigiinnerisa nukittorsarneqarnissaat.
 • Sulisunut sinniisussattut qinigaarlaat suliassaannut nutaanut piukkunnarsarneqarnissaat.
 • Sulisut sinniisaasa suliaqarnerisigut ilaasortat ilaasortaanngitsullu SIK-mut tunngasunik ilisimasaqarnerulernissaat.
 • Sulisut sinniisaat ilaasortassassarsiortarnermi ilaasortaareersullu ataavartumik ilaasortaasarnissaannut sunniuteqaqataanerulernissaat.

Pikkorissaanerup kingorna peqataasut makkuninnga ilisimasaqalissapput:

 • SIK-p inuiaqatigiinni inissisimanera
 • SIK-p kattuffittut katitigaanera
 • SIK-p aningaasaateqarfii
 • Sinniisutut qanoq inissisimanertik ilisimallualissavaat
 • Sinniisutut akisussaaffiit pisinnaatitaaffiillu ilisimalissavaat
 • Ilaasortassarsiornissami sakkugineqarsinnaasut ilisimalissavaat
 • Suliffeqarfimmi ajornartorsiortoqartillugu qanoq iliuuseqarsinnaaneq ajornartorsiutillu aaqqiivigineqarsinnaanerinik misilittaassapput
 • Tapersersortitut inissisimanissaq ilisimalissavaat
 • SIK-mi isumaqatigiissutit assigiinngitsut ilisimalissavaat
 • Sulisut sinniisaattut sulinerminni ilisimasassat assigiinngitsut pingaaruteqartut ilisimalissavaat.

Tunngaviusumik sulisut sinniisaattut sulinissami ulluni tallimani pikkorissarnermi sammisat:

 • Inuttut ineriartorneq
 • Attaveqaqatigiinneq
 • Aporaannermik iluaqutinngortitsineq
 • SIK-mi sulinermi periutsit (aningaasaateqarfiit, inunnik ataasiakkaanik sullissineq)
 • Soraarnerussutisiassanik aningaasaateqarfik SISA pillugu paasissutissat
 • Kattuffiup sulinera pillugu ilisimasassat sinniisullu sulinermini peqatigiiffinnut Kattuffimmullu periusissai
 • SIK-p nittartagaa pillugu ilisimasassat

Peqataasussat: Sulisut sinniisaattut qinigaarlaat.

Pikkorissaaneq sioqqullugu ilisimasaqarfigeriigassanik piumasaqaateqanngilaq.

Pikkorissaariaaseq: Saqqummiinerit, eqqartuinerit, suleqatigiikkaarluni suliaqarnerit, piviusut aallaavigalugit sungiusarnerit / takutitsinerit .

Pikkorissaasut: SIK-mi siunnersortit aamma Malene Jensen (MJ Consulting).

 

Assigiinnik sulialinnut pikkorissaaneq – Branchekursus

Sammisani qitiusut: Sulisoqarnermi inatsisit isumaqatigiinngissutinillu aaqqiiniartarneq, akisussaaffiit pisussaaffiillu kiisalu sassarsinnaanermik periutsit.

Pikkorissartitsinerup siunertaraa:

 • Sulisut sinniisaasa SIK-llu akornanni suleqatigiinnerup nukittorsarnissaa.
 • Sulisut sinniisaasa suliassaminnik ingerlatsisinnaasunngorlugit pikkorissarnissaat..
 • Sulisut sinniisaasa ilaasortassarsiornermi peqataasarnissaanni periusissaannik tuniorarnissaat.

Ulluni sisamani pikkorissarnermi peqataasut makkua pillugit ilisimasaqarnerulissaput:

 • Sassarsinnaanermik piginnaanngorsaaneq
 • Isumaqatigiissutit pillugit ilisimasassat
 • Inatsisit sinniisumut ilisimasaqarfigissallugit pisariaqartut (sulisoqarnermut tunngasut)
 • Akisussaaffiit pisussaaffiit
 • Ulluinnarni sulinermi atugassarititaasut

Peqataasussat: Pikkorissartitsinermut peqataasinnaapput sulisut sinniisaat ”Tunngaviusumik sulisut sinniisaattut sulineq”-imik naammassinnissimasut.

Pikkorissartitsinerit ilusaat: Saqqummiinerit, suleqatigiikkuutaarnerit, sungiusarnerit, oqallinnerit pisuusaartitsinerillu.

Pikkorissaasussat: SIK-mi siunnersortit aamma Malene Jensen (MJ Consulting).