Kurser

Dygtiggørelse, der styrker tillidsfolk og det faglige arbejde.

Kursuskalender for 2021

Uge 15, dagene 12. – 15. april 2021:
Imm. 1
-kursus i Qeqqata Kommunia, Sisimiut, Sømandshjemmet. Instruktører Susanne Olsen og Nukaraq Eugenius.

Uge 20, dagene 17. – 20. maj 2021:
Imm. 2
-kursus i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Sømandshjemmet. Instruktører Sofie Svendsen og Nukaraq Eugenius.

Uge 34, dagene 23. – 26. august 2021:
Imm. 1
-kursus i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Hotel Hans Egede. Instruktører Sofie Svendsen og Nukaraq Eugenius.

Ansøgningsblanket – klik her

Uge 38, dagene 20. – 23. september 2021:
Imm. 1
-kursus i Kommune Kujalleq, Qaqortoq, Hotel Qaqortoq. Instruktører Susanne Olsen og Nukaraq Eugenius.

Ansøgningsblanket – klik her

Uge 41, dagene 11. – 14. oktober 2021:
Imm. 2-kursus i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Sømandshjemmet. Instruktører Sofie Svendsen og Nukaraq Eugenius.
Ansøgningsblanket – klik her

Uge 43, dagene 25. – 28. oktober 2021:
Imm. 2-kursus i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Sømandshjemmet. Instruktører Susanne Olsen og Nukaraq Eugenius.
Ansøgningsblanket – klik her

Uge 45, dagene 8. – 11. november 2021:
Imm. 2-kursus i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Hotel Hans Egede. Instruktører Susanne Olsen og Nukaraq Eugenius.
Ansøgningsblanket – klik her

Uge 48, dagene 29. november – 2. december 2021:
Imm. 2-kursus i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Sømandshjemmet. Instruktører Sofie Svendsen  og Nukaraq Eugenius.
Ansøgningsblanket – klik her

Udvælgelse af kursister

Deltagere i tillidsrepræsentanterne udvælges ud fra et register, der viser, hvem der har deltaget på tidligere kurser. SIK kontakter så de udpegede kursister til Imm. 1 og Imm. 2 for at sikre sig, om de kan deltage.

Kontakt

Konsulenter i SIK varetager opgaven med at administrere de kurser, der udbydes til foreningernes bestyrelser, tillidsrepræsentanterne, SIK Ungdom og evt. andre indenfor SIK.

Dette arbejde omfatter bl.a. bestilling af billetter og indkvartering og mangfoldiggørelse og udsendelse af kursusmateriale m.v.

Kontakt:
• Telefon +299 32 21 33
• E-mail: qia@sik.gl

Oplysnings- og Uddannelsesfonden

Det er SIK’s fond for oplysning og uddannelse, QIA, der finansierer kursusaktiviteterne. Arbejdsgiverne giver bidrag til fonden. Næmere oplysninger om fonden kan læses ved at klikke her

Indholdet af kurserne

Kurser for tillidsrepræsentanter udbydes i to trin: Del 1 (Imm. 1) med grundlæggende, bredtfavnende emner med hovedtemaet “tillidsrepræsentanternes ansvar og pligter” og Del 2 (Imm. 2), der er et opfølgningskursus med fokus på personalejura og konflikthåndtering.


IMM. 1 – kursusbeskrivelse:

Hovedtema: Tillidsrepræsentanternes ansvar og pligter

Kursets formål:

 • At styrke samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og SIK.
 • At kvalificere nye tillidsrepræsentanter til at varetage deres opgaver.
 • At medlemmer og ikke-medlemmer får større viden om SIK gennem tillidsrepræsentanterne.
 • At tillidsrepræsentanter får større medindflydelse i hvervningen og fastholdelsen af medlemmer.

Efter kursen er deltagerne i besiddelse af viden om følgende:

 • SIK’s stilling i samfundet.
 • SIK’s struktur som fagforbund
 • SIK’s fonde.
 • Er bevidst om deres rolle som tillidsrepræsentanter.
 • Er bevidst om deres ansvar og pligter som tillidsrepræsentanter.
 • Er bevidst om midler og redskaber til hvervning af nye medlemmer.
 • Er øvet i handling og problemløsning når der opstår vanskeligheder i arbejdspladsen.
 • Er bevidst om rollen som støtte for kolleger.
 • Er bevidst om forskellige SIK-overenskomster.
 • Er blevet udrustet med forskellig viden til nytte for rollen som tillidsrepræsentant.


Deltagere:
 Nyvalgte tillidsrepræsentanter.

Krav om specifik baggrundsviden: Ingen.

Kursusform: Oplæg, drøftelser, gruppearbejder, øvelser / demonstrationer på cases.

Undervisere: SIK-konsulenter sammen med Nukaraq Eugenius (Eugenius Consult).


IMM. 2 – kursusbeskrivelse:

Hovedtema: Personalejura og konflikthåndtering

Kursets formål:

 • At styrke samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og SIK.
 • At kvalificere tillidsrepræsentanter til at varetage deres opgaver.
 • At tillidsrepræsentanter får redskaber til konflikthåndtering på arbejdspladsen.
 • At tillidsrepræsentanterne får redskaber til at medvirke med rekruttering af medlemmer.

Under de 4 dages kursusforløb får deltagerne konkret viden om følgende:

 • Ansvar og pligter.
 • Lovgivning som har relevans for rollen som tillidsrepræsentant.
 • Overenskomster under SIK.
 • Samarbejde med SIK og foreningerne.
 • Råd og vejledning omkring konflikthåndtering.
 • Kommunikation.
 • Rekruttering af nye medlemmer til SIK.


Deltagere:
 Tillidsrepræsentanter der har gennemført Imm. 1.

Kursusform: Oplæg, gruppearbejde, øvelser, debatter og rollespil.

Undervisere: Konsulenter fra SIK, eksterne undervisere samt Nukaraq Eugenius (Eugenius Consult).


Kurser for foreningsbestyrelser og kontaktpersoner

Efter behov og muligheder kan der holdes kurser for SIP’ernes bestyrelser og kontaktpersoner. Disse kurser har typisk følgende indhold:

Kursets formål er:

 • At styrke den daglige ledelse i foreningen ved at pleje det interne samarbejde i foreningsbestyrelsen.
 • At styrke kontakten med og betjeningen af medlemmerne.
 • At udvikle og styrke netværket af tillidsrepræsentanter.
 • At styrke kontakten og samarbejdet med arbejdsgiverne.
 • At styrke kontakten med og samarbejdet i fagforbundet.

I kurset, som typisk varer to dage, indgår som regel forståelse af overenskomster – om indhold og anvendelse, om hovedaftalen og dens anvendelse, og ikke mindst om overenskomsten om tillidsrepræsentanter.

Der gives overblik over relevant lovgivning – herunder ferieloven, arbejdsmiljøloven, arbejdsmarkedsloven, sagsbehandlingsloven og loven om barselsorlov m.v.

Ud fra foreningens egne vedtægter bliver der sat fokus på den daglige arbejdsgang i bestyrelsen og i forretningsudvalget (hvis et sådant eksisterer) og ikke mindst på SIK’s love (vedtægter).

Der introduceres i de beslutninger, der er blevet truffet i SIK’s sidste kongres sammen med hovedbestyrelsens målsætninger, samt i SIK-fonde og hvordan de anvendes.

I løbet af kurset er der cases ud fra virkelige hændelser og sager fra det daglige arbejde, herunder afskedigel­ser, lønspørgsmål, advarsler m.v. Og kurset afsluttes med en opgave omkring en proces med at omsætte mål og visioner i handlinger, herunder opgavefordeling.