Skip to content

Kurser

Dygtiggørelse, der styrker tillidsfolk og det faglige arbejde.

Billedet foroven: Det første hold i grundlæggende kursus for tillidsrepræsentanter i den nye kursusstruktur, på Hotel Arctic i Ilulissat i dagene 11.-15. marts 2024.

Kursuskalender for 2024

Uge 11 – Ilulissat 11. – 15. marts 2024
På Hotel Arctic
Grundlæggende kursus
► Der er lukket for tilmelding – kurset er fuldt booket

Uge 16 – Nuuk 15. – 19. april 2024 
På HHE Express
Grundlæggende kursus
► Der er lukket for tilmelding – kurset er fuldt booket

Uge 26 – Nuuk 24. – 28. juni 2024
På HHE Express
Grundlæggende kursus
Klik her for at hente tilmeldingsblanket

Uge 35 – Ilulissat 26. – 30. august 2024
På Hotel Arctic
Grundlæggende kursus
Klik her for at hente tilmeldingsblanket

Uge 39 – Ilulissat 24. – 27. september 2024
På Hotel Arctic
Branchekursus
Klik her for at hente tilmeldingsblanket

Uge 43 – Ilulissat 22. – 25. oktober 2024
På Hotel Arctic
Branchekursus
Klik her for at hente tilmeldingsblanket

Uge 47 – Ilulissat 19. – 22. november 2024
På Hotel Arctic
Branchekursus
Klik her for at hente tilmeldingsblanket

Uge 49 – Ilulissat 2. – 6. december 2024
På Hotel Arctic
Grundlæggende kursus
Klik her for at hente tilmeldingsblanket

Kontakt

Konsulent
Inge-Marie Rosing
Tlf. 32 21 33
E-mail inro@sik.gl

Hvad bliver der betalt for en kursist?

Praktiske oplysninger omkring deltagelse til kurser via Oplysnings- og Uddannelsesfonden (QIA):

QIA betaler følgende:

 • Billetter
 • Overnatning og forplejning undervejs
 • Ophold og forplejning ved kursusstedet
 • Dagpenge – ”ølpenge”
 • Eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, hvis arbejdsgiveren ikke giver løn under kursusrejse
 •  
Indholdet af tillidsrepræsentantkurserne

Kurser for tillidsrepræsentanter udbydes i to dele: 

TR Grundlæggende, bredtfavnende emner med hovedtemaet “Personlig udvikling og fagforeningsforståelse” og med personlig udvikling og 

Branchekursus, der er et opfølgningskursus for de TR-ere der har samme branche og med fokus på ”personalejura, ansvar og pligter samt præsentationsteknik”.


T
R Grundlæggende

Hovedtema: Personlig udvikling, fagforeningsforståelse

Kursets formål:

 • At styrke den personlige udvikling
 • At styrke samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og SIK.
 • At kvalificere nye tillidsrepræsentanter til at varetage deres opgaver.
 • At medlemmer og ikke-medlemmer får større viden om SIK gennem tillidsrepræsentanterne.
 • At tillidsrepræsentanter får større medindflydelse i hvervningen og fastholdelsen af medlemmer.

 

Efter kurserne er deltagerne i besiddelse af viden om følgende:

 • SIK’s stilling i samfundet.
 • SIK’s struktur som fagforbund
 • SIK’s fonde.
 • Er bevidst om deres rolle som tillidsrepræsentanter.
 • Er bevidst om deres ansvar og pligter som tillidsrepræsentanter.
 • Er bevidst om midler og redskaber til hvervning af nye medlemmer.
 • Er øvet i handling og problemløsning når der opstår vanskeligheder i arbejdspladsen.
 • Er bevidst om rollen som støtte for kolleger.
 • Er bevidst om forskellige SIK-overenskomster.
 • Er blevet udrustet med forskellig viden til nytte for rollen som tillidsrepræsentant.
 

Under de 5 dages kursusforløb får deltagerne konkret viden om følgende:

 • Personlig udvikling
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Arbejdsgange i SIK’s sekretariat, foreninger, TR
 • SISA
 • Fagforeningsforståelse
 • Hjemmesiden


Deltagere:
 Nyvalgte tillidsrepræsentanter.

Krav om specifik baggrundsviden: Ingen.

Kursusform: Oplæg, drøftelser, gruppearbejder, øvelser / demonstrationer på cases.

Undervisere:  Konsulenter fra SIK og ekstern underviser, Malene Jensen (MJ Consulting).


Branchekursus

Hovedtema: Personalejura, ansvar og pligter samt præsentationsteknik.

Kursets formål:

 • At styrke samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og SIK.
 • At kvalificere tillidsrepræsentanter til at varetage deres opgaver.
 • At tillidsrepræsentanterne får redskaber til at medvirke med rekruttering af medlemmer.

 

Under de 4 dages kursusforløb får deltagerne konkret viden om følgende:

 • Præsentationsteknik
 • Overenskomstforståelse
 • Gennemgang af relevant lovgivning, som TR skal kende til (arbejdsret)
 • Ansvar og pligt
 • Arbejdsvilkår

 

Deltagere: Tillidsrepræsentanter der har gennemført TR Grundlæggende.

Kursusform: Oplæg, gruppearbejde, øvelser, debatter og rollespil.

Undervisere: Konsulenter fra SIK og ekstern underviser, Malene Jensen (MJ Consulting).