Skip to content

Kurser

Dygtiggørelse, der styrker tillidsfolk og det faglige arbejde.

Kursuskalender for 2023

Imm. 1:

Uge 26 Nuuk 27. – 30. juni 2023
Hotel Hans Egede
Instruktører: Susanne Olsen, SIK, og Malene Jensen, MJ Consulting
Tilmeldingsblanket – klik her

Uge 34 Ilulissat 22. – 25. august 2023
Hotel Arctic
Instruktører: Susanne Olsen, SIK, og Malene Jensen, MJ Consulting
► Tilmeldingsblanket – klik her

Uge 38 Qaqortoq 19. – 22. september 2023
Hotel Qaqortoq
Instruktører: Sofie Svendsen, SIK, og Malene Jensen, MJ Consulting
►  Tilmeldingsblanket – klik her

Uge 41 Ilulissat 11. – 13. oktober 2023
Hotel Arctic
Instruktører: Riikki Biilmann, SIK, og Malene Jensen, MJ Consulting
Tilmeldingsblanket – klik her

Uge 46 Nuuk 14. – 17. november 2023
Hotel Hans Egede/HHE Express
Instruktører: Sofie Svendsen, SIK, og Malene Jensen, MJ Consulting
Tilmeldingsblanket – klik her

Imm. 2:

Uge 11 Nuuk 14. – 16. marts 2023
Hotel Hans Egede/HHE Express
Instruktør: Susanne Olsen, SIK
Tilmeldingsblanket – klik her

Uge 17 Nuuk 25. – 27. april 2023
Hotel Hans Egede/HHE Express
Instruktør: Sofie Svendsen, SIK
Tilmeldingsblanket – klik her

Uge 19 Nuuk 9. – 11. maj 2023
Hotel Hans Egede/HHE Express
Instruktør: Riikki Biilmann, SIK
Tilmeldingsblanket – klik her

Kontakt

Konsulent
Inge-Marie Rosing
Tlf. 32 21 33
E-mail inro@sik.gl

Indholdet af kurserne

Kurser for tillidsrepræsentanter udbydes i to trin: 

Del 1 (Imm. 1) med grundlæggende, bredtfavnende emner med hovedtemaet “tillidsrepræsentanternes ansvar og pligter” og Del 2 (Imm. 2), der er et opfølgningskursus med fokus på personalejura og konflikthåndtering.


IMM. 1 – kursusbeskrivelse:

Hovedtema: Tillidsrepræsentanternes ansvar og pligter

Kursets formål:

 • At styrke samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og SIK.
 • At kvalificere nye tillidsrepræsentanter til at varetage deres opgaver.
 • At medlemmer og ikke-medlemmer får større viden om SIK gennem tillidsrepræsentanterne.
 • At tillidsrepræsentanter får større medindflydelse i hvervningen og fastholdelsen af medlemmer.


Efter kursen er deltagerne i besiddelse af viden om følgende:

 • SIK’s stilling i samfundet.
 • SIK’s struktur som fagforbund
 • SIK’s fonde.
 • Er bevidst om deres rolle som tillidsrepræsentanter.
 • Er bevidst om deres ansvar og pligter som tillidsrepræsentanter.
 • Er bevidst om midler og redskaber til hvervning af nye medlemmer.
 • Er øvet i handling og problemløsning når der opstår vanskeligheder i arbejdspladsen.
 • Er bevidst om rollen som støtte for kolleger.
 • Er bevidst om forskellige SIK-overenskomster.
 • Er blevet udrustet med forskellig viden til nytte for rollen som tillidsrepræsentant.


Deltagere:
 Nyvalgte tillidsrepræsentanter.

Krav om specifik baggrundsviden: Ingen.

Kursusform: Oplæg, drøftelser, gruppearbejder, øvelser / demonstrationer på cases.

Undervisere:  Konsulenter fra SIK og ekstern underviser, Malene Jensen (MJ Consulting).


IMM. 2 – kursusbeskrivelse:

Hovedtema: Personalejura og konflikthåndtering

Kursets formål:

 • At styrke samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og SIK.
 • At kvalificere tillidsrepræsentanter til at varetage deres opgaver.
 • At tillidsrepræsentanter får redskaber til konflikthåndtering på arbejdspladsen.
 • At tillidsrepræsentanterne får redskaber til at medvirke med rekruttering af medlemmer.


Under de 4 dages kursusforløb får deltagerne konkret viden om følgende:

 • Ansvar og pligter.
 • Lovgivning som har relevans for rollen som tillidsrepræsentant.
 • Overenskomster under SIK.
 • Samarbejde med SIK og foreningerne.
 • Råd og vejledning omkring konflikthåndtering.
 • Kommunikation.
 • Rekruttering af nye medlemmer til SIK.


Deltagere:
 Tillidsrepræsentanter der har gennemført Imm. 1.

Kursusform: Oplæg, gruppearbejde, øvelser, debatter og rollespil.

Undervisere: Konsulenter fra SIK og ekstern underviser, Malene Jensen (MJ Consulting).

Kurser for foreningsbestyrelser og kontaktpersoner

Efter behov og muligheder kan der holdes kurser for lokalforeningernes bestyrelser og kontaktpersoner. Disse kurser har typisk følgende indhold:

Kursets formål er:

 • At styrke den daglige ledelse i foreningen ved at pleje det interne samarbejde i foreningsbestyrelsen.
 • At styrke kontakten med og betjeningen af medlemmerne.
 • At udvikle og styrke netværket af tillidsrepræsentanter.
 • At styrke kontakten og samarbejdet med arbejdsgiverne.
 • At styrke kontakten med og samarbejdet i fagforbundet.


I kurset, som typisk varer to dage, indgår som regel forståelse af overenskomster – om indhold og anvendelse, om hovedaftalen og dens anvendelse, og ikke mindst om overenskomsten om tillidsrepræsentanter.

Der gives overblik over relevant lovgivning – herunder ferieloven, arbejdsmiljøloven, arbejdsmarkedsloven, sagsbehandlingsloven og loven om barselsorlov m.v.

Ud fra foreningens egne vedtægter bliver der sat fokus på den daglige arbejdsgang i bestyrelsen og i forretningsudvalget (hvis et sådant eksisterer) og ikke mindst på SIK’s love (vedtægter).

Der introduceres i de beslutninger, der er blevet truffet i SIK’s sidste kongres sammen med hovedbestyrelsens målsætninger, samt i SIK-fonde og hvordan de anvendes.

I løbet af kurset er der cases ud fra virkelige hændelser og sager fra det daglige arbejde, herunder afskedigel­ser, lønspørgsmål, advarsler m.v. Og kurset afsluttes med en opgave omkring en proces med at omsætte mål og visioner i handlinger, herunder opgavefordeling.