Skip to content

Hvad er SIK?

SIK (Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat) er Grønlands største fagforbund med lokalafdelinger i form af foreninger i alle dele af landet.

SIK har overenskomster for både faglærte og ikke-faglærte om løn og aftaler om arbejdsforhold, med større og mindre private virksomheder samt med de offentlige arbejdsgivere og offentligt ejede virksomheder.

► Klik her for at se overenskomsterne.

SIK har en hovedbestyrelse som, i henhold til SIK’s vedtægter, vælges hvert 4. år af de delegerede i kongressen.

De delegerede til kongressen er udpeget af foreningernes (SIP) bestyrelser, som kommer til kongressen med stemme- og taleret.

Der er 20 foreninger på kysten fordelt i forskellige byer og bygder.

Lokalafdelingerne fungerer som foreninger og har således deres egne bestyrelser.

► Klik her for at se liste over foreninger.

Deres vigtigste arbejdsopgave er at holde kontakt til medlemmerne og sørge for, at der vælges tillidsrepræsentanter for alle arbejdspladser i byen/bygden.