Skip to content

Oplysnings- og Uddannelsesfonden

Fonden har siden 1970’erne ydet støtte til kursusaktiviteter m.v.

OPLYSNINGS- og Uddannelsesfonden (QIA) er oprettet ved aftale (protokollat om Oplysnings- og Uddannelsesfonden mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og SIK). Fonden har bl.a. til formål ”…at støtte oplysningsmæssige og uddannelsesmæssige foranstaltninger til gavn for ansatte i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og SIK samt deres tillidsmænd.”

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra SIK og fra offentlige arbejdsgivere. Andre arbejdsgivere, bl.a. private, har tiltrådt aftalen om fonden ved deres overenskomst med SIK, og derved betaler bidrag til fonden. SIK’s sekretariat varetager sekretariatsfunktionen for fonden.

QIA-fonden blev etableret 1. september 1971.

Fondens bestyrelse

Jess G. Berthelsen, formand (SIK)
Ludvig Larsen (SIK)
Else Jonna Villadsen (SIK)
Josef Therkildsen (SIK)
Morten W. Selvejer (Grønlands Selvstyre)