Skip to content

Oplysnings- og Uddannelsesfonden

Fonden har siden 1970’erne ydet støtte til kursusaktiviteter m.v.

OPLYSNINGS- og Uddannelsesfonden (QIA) er oprettet ved aftale (protokollat om Oplysnings- og Uddannelsesfonden mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og SIK). Fonden har bl.a. til formål ”…at støtte oplysningsmæssige og uddannelsesmæssige foranstaltninger til gavn for ansatte i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og SIK samt deres tillidsmænd.”

QIA-fonden blev etableret 1. september 1971.

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra SIK og fra offentlige arbejdsgivere. Andre arbejdsgivere, bl.a. private, har tiltrådt aftalen om fonden ved deres overenskomst med SIK, og derved betaler bidrag til fonden. SIK’s sekretariat varetager sekretariatsfunktionen for fonden.

Klik her for at gå til siden om kurser

Fondens bestyrelse

Jess G. Berthelsen, formand (SIK)
Sofie Svendsen (SIK)
Nuunu Johansen (SIK)
Pele-Knud Mathiessen (SIK)
Morten W. Selvejer (Grønlands Selvstyre)