Skip to content

Ôdâq Olsens Fond

Fonden giver opmuntringspriser for folk, der har været medlemmer af SIK i mange år.

Fondens formål er at uddele priser på arbejdernes internationale kampdag, den 1. maj, til mangeårige med­lemmer af SIK, således at disse får en opmuntring, fordi de har haft en positiv indflydelse på den grønlandske arbejderbevægelse.

Det er SIK’s hovedbestyrelse, der efter forslag fra lokalafdelingerne beslutter, hvem der skal modtage en pris fra fonden, og fastsætter prisens størrelse.

Fonden blev stiftet af SIK til minde om Ôdâq Olsen, en af pionererne i opbygningen af Grønlands Arbejder Sammenslutning, senere SIK, som en stærk og aktiv medspiller i det grønlandske samfund.

Ôdâq Olsen havde en beskeden personlig fremtoning, men som frontfigur i fagbevægelsen var han stærk og respekteret. Han huskes bl. a. for sin ledelse af en strejke i Maarmorilik-minen i 1977 mod et multinationalt selskab – en arbejdskonflikt, der gav genlyd i omverdenen og styrkede den grønlandske arbejderbevægelse, organisatorisk og moralsk.

► Klik her for at hente fondens vedtægter.