Feriefonden

Ansøgningsperiode, ansøgningsblanket og betingelser for at få tildelt rejse.

Ansøgning om ferierejse

Ansøgningsperioden starter hvert år den 1. maj og udløber den 1. august. I løbet af efteråret bliver der så foretaget lodtrækning af ferierejser for det kommende år.

 Ansøgningsformularer lægges ud her i ansøgningsperioden.

Feriefondens formål:

At lønmodtagere, aflønnet efter SIK’s overenskomster – og disses nærmeste familiemedlemmer – kan få tildelt en ferierejse. Tildeling af ferierejser sker ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at kunne få en ferierejse.

Kontakt og information

SIK svarer naturligvis gerne på spørgsmål omkring Feriefonden, herunder om betingelserne for at deltage i lodtrækningen om en ferierejse – telefon 32 21 33, e-mail sik@sik.gl

Hvad kan Feriefonden betale for?

Det er kun billetudgifter til ferierejsen, der bliver betalt af Feriefonden. Dog betaler Feriefonden også for overnatning på rejsen, såfremt det af logistiske/trafikmæssige grunde er nødvendigt med en overnatning mellem bopælen og rejsedestinationen og vice versa.

Rejsen kan kun foretages af familien samlet; dvs. at alle skal afrejse samme dag og returnere samme dag.

Rejser i corona-tiden

Vær opmærksom på de til enhver tid gældende bestemmelser og anbefalinger, når det gælder rejser ud af landet og ind igen. Følg udviklingen her:

Landslægeembedets COVID-19 hjemmeside 
Pressemeddelelse fra Selvstyret: Mulighed for vaccinationsattest for udrejsende


Betingelser, som skal være opfyldt for at kunne deltage i lodtrækningen til en ferierejse

 • Den ansattes arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden.
 • Ansøgningsblanketten skal være udfyldt korrekt.
 • Ansøgers ægtefælle/samlever og børn, som ansøgeren ønsker skal deltage i ferierejsen, skal have samme bopæl som ansøgeren (børn skal være født efter den 1. januar 2004 for at kunne deltage i rejsen).
 • Ansøger må ikke indenfor de sidste 4 år være udtrukket til en ferierejse, betalt af Feriefonden.
 • Ansøger må ikke i 2022 modtage tilskud fra eller få betalt sin ferierejse fra en anden feriefond, eller fra sin arbejdsgiver.
 • Ansøgers ægtefælle eller samlever må ikke i 2022 være berettiget til en feriefrirejse, betalt af en anden feriefond, eller fra sin arbejdsgiver.
 • Ansøgningen skal være modtaget af SIK senest den 1. august 2021.

Fondens bestyrelse

Feriefonden har en bestyrelse, der overordnet fastsætter økonomiske rammer og træffer afgørelser om betingelser for deltagelse i udtrækningerne. Bestyrelsen består af:

Jokum Zeeb, formand (SIK)
Else Jonna Villadsen, næstformand (SIK)
Ludvig Larsen (SIK)
Morten W. Selvejer (Grønlands Selvstyre)

 

 
 

Udfyldning af ansøgningsblanketten

På ansøgningsblanketten skal ansøgers navn, cpr-nr., adresse, mobilnummer samt e-mailadresse angives. Herudover skal det angives på hvilken arbejdsplads, ansøger er ansat, og hvilken stillingsbetegnelse ansøgeren har.

Såfremt ansøger ønsker, at nærmeste familie skal deltage i ferierejsen, skal navn og cpr-nr. på ægtefælle/samlever og barn/børn angives på ansøgningsblanketten.

På ansøgningsblanketten skal man kun sætte et kryds ud for, hvor man ønsker at rejse hen; enten til en by/bygd i Grønland eller til København. Derfor må hver ansøger vælge, hvorvidt man ønsker at rejse til København eller til en destination i Grønland (med andre ord kan man ikke søge både en rejse til København og til en destination i Grønland).

Såfremt man ønsker at rejse videre fra København til eksempelvis Aalborg eller Tirstrup, må ansøger selv betale for udgifterne hertil.

Der kan søges ved hjælp af en ansøgningsblanket der skal sendes til SIK  pr. e-mail eller fax, eller ved at udfylde vores online formular. Anvendes vores online-formularer, sendes der som dokumentation for ansøgningen en kopi af ansøgningen til den e-mailadresse, der bliver angivet.

Artikler om udtrækninger

For 2021
For 2020
► For 2019
For 2018

Bemærk også, at der under feltet “Arbejdsplads” skal angives en af de offentlige og private arbejdsgivere, der yder bidrag til SIK’s feriefond, ifølge listen her:

Kommunen 
Grønlands Selvstyre
Staten 
Air Greenland
Arctic Prime Fisheries
Avannaa Seafood
Hotel Arctic
Halibut Greenland
INI A/S
Maniitsoq Fish
Mittarfeqarfiit
Narsap Timersortarfia
Neqi
NPK
Nukissiorfiit
Nuuk Imeq
Nuup Bussii
Pilersuisoq
Polar Raajat
Royal Arctic Line
Royal Greenland
SIK/SIP
SISA
Sulisartut Højskoliat
Tele Greenland

Lodtrækning

Ferierejser uddeles ved lodtrækning, som foretages sidst i august. Alle ansøgere får et svar pr. sms senest den 1. december 2021. Svaret kan være::

1) at man er udtrukket til en ferierejse, eller 2) at man ikke er udtrukket til en ferierejse.

Hvornår kan man ændre destination?

Vi får henvendelser om hvorvidt man eksempelvis kan ændre feriedestination til København, selvom man er blevet udtrukket til en ferierejse til en by i Grønland eller visa versa.

SIK har følgende administration i feriefonden, hvis der kommer ønsker om ændringer af rejsemål:

 1. Er man blevet udtrukket til en destination i Grønland kan man ikke få den ændret til en rejse til København (uanset om billetten er blevet købt eller endnu ikke er blevet købt af SIK).

 2. Er man blevet udtrukket til en destination i Grønland – og billetten er blevet købt – kan man ikke få den ændret til en anden destination i Grønland.

 3. Er man blevet udtrukket til en destination i Grønland – men billetten endnu ikke er blevet købt – kan man få den ændret til en anden destination i Grønland, hvis prisen for en billet til den nu foretrukne destination er billigere end billetprisen til den destination, man oprindeligt har ønsket, da man søgte feriefonden.

 4. Er man blevet udtrukket til København – og billetten er blevet købt – kan man ikke få den ændret til en destination i Grønland.

 5. Er man blevet udtrukket til København – og billetten endnu ikke er blevet købt – kan man få den ændret til en destination i Grønland, mens Covid-19 situationen hersker med den usikkerhed det giver for nogle rejsende. Når coronaen er fortid, er denne mulighed for ændring af rejse også væk.