Feriefonden

Ansøgningsperiode, ansøgningsblanket og betingelser for at få tildelt rejse.

Ansøgning om ferierejse

ANSØGNINGSBLANKET BLIVER HER LAGT UD DEN 1. MAJ. Ansøgningsperioden starter hvert år den 1. maj og udløber den 1. august. I løbet af efteråret bliver der så foretaget lodtrækning af ferierejser for det kommende år.

Feriefondens formål:

At lønmodtagere, aflønnet efter SIK’s overenskomster – og disses nærmeste familiemedlemmer – kan få tildelt en ferierejse. Tildeling af ferierejser sker ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at kunne få en ferierejse.

Hvad kan Feriefonden betale for?

Det er kun billetudgifter til ferierejsen, der bliver betalt af Feriefonden. Dog betaler Feriefonden også for overnatning på rejsen, såfremt det af logistiske/trafikmæssige grunde er nødvendigt med en overnatning mellem bopælen og rejsedestinationen og vice versa.

Rejsen kan kun foretages af familien samlet; dvs. at alle skal afrejse samme dag og returnere samme dag.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne deltage i lodtrækningen til en ferierejse:

  • Den ansattes arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden.
  • Ansøgningsblanketten skal være udfyldt korrekt.
  • Ansøgers ægtefælle/samlever og børn, som ansøgeren ønsker skal deltage i ferierejsen, skal have samme bopæl som ansøgeren (børn skal være født efter den 1. januar 2003 for at kunne deltage i rejsen).
  • Ansøger må ikke indenfor de sidste 4 år være udtrukket til en ferierejse, betalt af Feriefonden.
  • Ansøger må ikke modtage tilskud fra eller få betalt sin ferierejse fra en anden feriefond, eller fra sin arbejdsgiver.
  • Ansøgers ægtefælle eller samlever må ikke få tilskud til eller få betalt sin ferieferie fra en feriefond eller fra sin arbejdsgiver.
  • Ansøgningen skal være modtaget af SIP eller SIK senest den 1. august 2020.


Udfyldning af ansøgningsblanketten:

På ansøgningsblanketten skal ansøgers navn, cpr-nr., adresse, mobilnummer samt e-mailadresse angives. Herudover skal det angives på hvilken arbejdsplads, ansøger er ansat, og hvilken stillingsbetegnelse ansøgeren har.

Såfremt ansøger ønsker, at nærmeste familie skal deltage i ferierejsen, skal navn og cpr-nr. på ægtefælle/samlever og barn/børn angives på ansøgningsblanketten.

På ansøgningsblanketten skal man kun sætte et kryds ud for, hvor man ønsker at rejse hen; enten til en by/bygd i Grønland eller til København. Såfremt man ønsker at rejse videre fra Købehavn til eksempelvis Aalborg eller Tirstrup, må ansøger selv betale for udgifterne hertil.

Lodtrækning:

Ferierejser uddeles ved lodtrækning, som foretages sidst i august. Alle ansøgere får et skriftligt svar pr. e-mail senest den 1. december 2020. Svaret kan være:

  1. at man får en ferierejse
  2. at man er kommet på venteliste til en ferierejse, eller
  3. at man ikke er udtrukket til en ferierejse.


Kontakt og information

SIK’s sekretariat svarer naturligvis gerne på spørgsmål omkring Feriefonden, herunder om betingelserne for at deltage i lodtrækningen om en ferierejse – telefon 32 21 33, e-mail sik@sik.glan

Fondens bestyrelse

Feriefonden har en bestyrelse, der overordnet fastsætter økonomiske rammer og træffer afgørelser om betingelser for deltagelse i udtrækningerne. Bestyrelsen består af:

Ludvig Larsen, formand (SIK)
Elisabeth L. Hansen (SIK)
Jakob G. Motzfeldt (SIK)
Morten W. Selvejer (Grønlands Selvstyre)


Artikler om udtrækning

Klik her for at læse artikel om udtrækning for 2021

Klik her for at læse artikel om udtrækning for 2020

Klik her for at læse artikel om udtrækning for 2019

Klik her for at læse artikel om udtrækning for 2018