Skip to content

Feriefonden

Om hvornår der er ansøgningsperiode, om ansøgningsblanketterne og om betingelserne for at være med i lodtrækningen.

Ansøgning om ferierejse

Ansøgningsperioden starter hvert år den 1. maj og udløber den 1. august. I løbet af efteråret bliver der så foretaget lodtrækning af ferierejser for det kommende år. Vælg herunder at foretage ansøgningen via online ansøgningsformular eller fra ansøgningsblanket på papir.

Ansøgningsformular ONLINE direkte fra hjemmesiden – ANSØGNINGSPERIODEN ER UDLØBET
► Ansøgningsblanket med vejledning til udskrift på papir – ANSØGNINGSPERIODEN ER UDLØBET

BEMÆRK! Kun ét rejsemål kan ønskes

Kun ét kryds skal angives ud for rejsemål: Enten en rejse i Grønland (med angivelse af en by eller bygd) eller en rejse til København. Man kan ikke søge om begge rejsemål, som man har kunnet tidligere. Således er det kun ét ansøgningsblanket, der kommer med i lodtrækning.

Feriefondens formål:

At lønmodtagere, aflønnet efter SIK’s overenskomster – og disses nærmeste familiemedlemmer – kan få tildelt en ferierejse. Tildeling af ferierejser sker ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at kunne få en ferierejse.

Ansøgningsperioden starter hvert år den 1. maj og udløber den 1. august. I løbet af efteråret bliver der så foretaget lodtrækning af ferierejser for det kommende år.

Hvad kan Feriefonden betale for?

Feriefonden betaler for billet samt for overnatning på rejsen, såfremt det af logistiske/trafikmæssige grunde er nødvendigt med en overnatning mellem bopælen og rejsedestinationen. 

Rejsen kan kun foretages af familien samlet; dvs. at alle skal afrejse samme dag og returnere samme dag.

Betingelser som skal være opfyldt for at kunne deltage i lodtrækningen til en ferierejse:

1.  Ansøgningsblanketten skal være udfyldt korrekt – ellers kan man ikke deltage i lodtrækningen. 

2.  Den ansattes arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden. Ellers vil ansøgningen betragtes som ugyldig. Se forneden den aktuelle liste over bidragsydere.

3.  Som dokumentation vil der efter lodtrækningen blive anmodet om lønseddel og bopælsattest.

4.  Ansøgers ægtefælle/samlever og børn, som ansøgeren ønsker skal deltage i ferierejsen, skal have samme bopæl som ansøgeren. Et samliv på samme adresse skal have haft en varighed af mindst et år på ansøgningstidspunktet. 

5.  Medrejsende børn må højst være 17 år i ansøgningstidsåret.

6.  Ansøger må ikke indenfor de sidste 4 år være udtrukket til en ferierejse, betalt af Feriefonden.

7.  Ansøger eller ægtefælle/samlever må ikke i 2023 være berettiget til feriefrirejse fra en anden feriefond eller fra sin arbejdsgiver.

8.  Ansøgningen skal være modtaget af den lokale forening under SIK (SIP) eller SIK’s sekretariat i Nuuk senest den 1. august.

Du kan ansøge om ferierejse via online formularen på hjemmesiden www.sik.gl eller ved brug af den traditionelle ansøgningsblanket, som er til udskrift og manuel udfyldning.

Lodtrækning:

Ferierejser uddeles ved lodtrækning. Alle ansøgere får en sms-besked senest den 1. december. Svaret vil være enten at man er udtrukket til en rejse eller at man ikke er udtrukket til en rejse.

Arbejdsgivere der yder bidrag til feriefonden:

Grønlands Selvstyre
Kommunen
Den danske stat
Tusass
Halibut Greenland
INI A/S
Mittarfeqarfiit
Hotel Arctic
KNI Pilersuisoq
Maniitsoq Fish
Neqi
Royal Arctic Line
Avannaa Seafood
Nuuk Imeq
Royal Greenland
Nukissiorfiit
Nuup Bussii
Arctic Prime Fisheries
Polar Raajat
Air Greenland
Sigguk Uummannaq
SIK/SIP
SISA
Sulisartut Højskoliat
NPK
Rodebay Fish
Knud Rasmussenip Højskolia
Maniitsumi Efterskoli

Hvornår kan man ændre destination?

Vi får henvendelser om hvorvidt man eksempelvis kan ændre feriedestination til København, selvom man er blevet udtrukket til en ferierejse til en by i Grønland eller visa versa.

SIK har følgende administration i feriefonden, hvis der kommer ønsker om ændringer af rejsemål:

  1. Er man blevet udtrukket til en destination i Grønland kan man ikke få den ændret til en rejse til København (uanset om billetten er blevet købt eller endnu ikke er blevet købt af SIK).
  2. Er man blevet udtrukket til en destination i Grønland – og billetten er blevet købt – kan man ikke få den ændret til en anden destination i Grønland.
  3. Når billetten er købt, kan rejsedatoerne ikke ændres.
  4. Er man blevet udtrukket til en destination i Grønland – men billetten endnu ikke er blevet købt – kan man få den ændret til en anden destination i Grønland, hvis prisen for en billet til den nu foretrukne destination er billigere end billetprisen til den destination, man oprindeligt har ønsket, da man søgte feriefonden.
  5. Er man blevet udtrukket til København, kan man ikke få den ændret til en destination i Grønland – hvad enten billetten er blevet købt eller ikke købt.


Fondens bestyrelse

Feriefonden har en bestyrelse, der overordnet træffer beslutninger om økonomien og om betingelserne for at være med i en lodtrækning. Bestyrelsen har følgende medlemmer:
Jokum Zeeb, formand (SIK)
Else Jonna Lange, næstformand (SIK)
Ludvig Larsen (SIK)
Morten W. Selvejer (Grønlands Selvstyre)

Artikler om udtrækninger

For 2022
For 2021
For 2020
For 2019
For 2018