Skip to content

Feriefondens lodtrækningsrejser

På denne side er der information og vejledning omkring ansøgning til lodtrækningsrejser til afholdelse i 2024. DER ER NU LUKKET FOR ANSØGNING.

Hvem kan søge?

Lønmodtagere aflønnet efter SIK’s overenskomster kan søge lodtrækningsrejser undtagen følgende grupper, der har fået ret til ferierejse hvert andet år:

 • Handel- og kontoransatte (HK’ere) i Selvstyret, kommunerne og de statslige arbejdspladser
 • Barne-, socio- og socialmedhjælpere
 • Sundhedshjælpere
 • Tolke og oversættere

De nævnte grupper kan ikke søge om lodtrækningsrejse. De vil få nærmere information i efterår 2023 om hvordan og hvornår, de kan søge en sådan rejse – ellers læs foreløbige oplysninger i artiklen her: https://sik.gl/da/ansoegning-til-lodtraekningsrejser/

Generelt om lodtrækningsrejser:

Lønmodtagere, aflønnet efter SIK’s overenskomster – og disses nærmeste familiemedlemmer – kan få tildelt en ferierejse ved ansøgning til SIK’s Feriefond. Tildeling af ferierejser sker ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at kunne få en ferierejse.

Ansøgningsperioden starter i år den 15. juni og udløber den 1. september. I løbet af efteråret bliver der så foretaget lodtrækning af ferierejser til gennemførelse i 2024.


Hvad kan Feriefonden betale for?

Feriefonden betaler for billet samt for overnatning på rejsen, såfremt det af logistiske/trafikmæssige grunde er nødvendigt med en overnatning mellem bopælen og rejsedestinationen. 

Rejsen kan kun foretages af familien samlet; det vil sige, at alle skal afrejse samme dag og returnere samme dag.


Betingelser som skal være opfyldt for at kunne deltage i lodtrækningen:

 1. Ansøgningsblanketten skal være udfyldt korrekt – ellers kan man ikke deltage i lodtrækningen. 
 2. Ansøgerens arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden. Ellers vil ansøgningen betragtes som ugyldig. Se her på siden den aktuelle liste over bidragsydere.
 3. Som dokumentation skal der ved ansøgning vedlægges en lønseddel og en bopælsattest.
 4. Ansøgeren skal være fyldt 18 år for at kunne indsende egen ansøgning.
 5. Ansøgers ægtefælle/samlever og børn, som ansøgeren ønsker skal deltage i ferierejsen, skal have samme bopælsom ansøgeren, ifølge den vedlagte bopælsattest. Et samliv på samme adresse skal have haft en varighed af mindst et årpå ansøgningstidspunktet. 
 6. Medrejsende børn skal være født i 2006 og senere.
 7. Ansøger må ikke indenfor de sidste 4 år være udtrukket til en ferierejse af SIK’s Feriefond.
 8. Hvis man via sin ægtefælle/samlever har ret til en ferierejse fra SIK’s feriefond eller fra en anden feriefond hvert andet år, kan man ikke søge til en lodtrækningsrejse.
 9. Ansøgningen skal sendes online fra SIK’s hjemmeside senest den 1. september.


Lodtrækning:

Lodtrækningen sker i efteråret 2023. Alle ansøgere får en sms-besked senest den 1. december. Svaret vil være enten at man er udtrukket til en rejse eller at man ikke er udtrukket til en rejse.

Arbejdsgivere  der yder bidrag til feriefonden:

Grønlands Selvstyre
Kommunen
Den danske stat
Tusass
Halibut Greenland
INI A/S
Mittarfeqarfiit
Hotel Arctic
KNI Pilersuisoq
Maniitsoq Fish
Neqi
Royal Arctic Line
Avannaa Seafood
Nuuk Imeq
Royal Greenland
Nukissiorfiit
Nuup Bussii
Arctic Prime Fisheries
Polar Raajat
Air Greenland
Sigguk Uummannaq
SIK/SIP
SISA
Sulisartut Højskoliat
NPK
Rodebay Fish
Knud Rasmussenip Højskolia
Maniitsumi Efterskoli

Hvornår kan man ændre destination?

Klik her for at hente et notat om praksis i rejseadministrationen