Vedtægter

SIK’s love, det vil sige vedtægter for forbundet, normalvedtægter for lokalafdelingerne og vedtægter for SIK Ungdom, kan fås her.

“At opnå gode løn- og ansættelsesvilkår, samt et trygt arbejdsmiljø, gennem overenskomster med arbejdsgiverne … “

Sådan indledes SIK’s målsætning, sådan som den er formuleret i de vedtægter, kongressen vedtog i 2017.

► Klik her for at hente SIK’s vedtægter.

Klik her for at hente standardvedtægter for SIK’s lokalafdelinger.

Klik her for at hente SIK Ungdoms vedtægter.