Skip to content

Vedtægter

SIK’s love, det vil sige vedtægter for forbundet, normalvedtægter for foreningerne og vedtægter for SIK Ungdom, kan fås her.

“At opnå gode løn- og ansættelsesvilkår, samt et trygt arbejdsmiljø, gennem overenskomster med arbejdsgiverne … “

Sådan indledes SIK’s målsætning, sådan som den er formuleret i de vedtægter, kongressen vedtog den 2. september 2021.

 Klik her for at hente SIK’s vedtægter.

Klik her for at hente standardvedtægter for foreninger under SIK.

Klik her for at hente SIK Ungdoms vedtægter.