Skip to content

Medier og publikationer

Kortfilm, foldere, pjecer m.v. om organisation og forskellige emner

Kortfilm: At være tillidsrepræsentant

Om tillidsrepræsentanters roller og opgaver. Samarbejde og gensidig støtte er nøgleordene i tillidsrepræsentanters virke. Varighed: 4´36 min. (SIK, 2020)

Kortfilm: SIK’s historie

Seks minutter om SIKs spændende historie. Her fortælles om milepælene og om nogle af højdepunkterne efter etablering af fagforbundet i 1956. Varighed: 6´32 min. (Med engelske undertekster) (SIK, 2019)

Folder: Fordele ved at være medlem af SIK

Direkte og indirekte fordele ved at være medlem af fagforeningen fortalt i korthed. Folder til udskrift på begge sider og foldning i tre dele. (SIK, 2020)

Folder: Ledsagelse ved alvorlig sygdom

Information fra SIK’s socialfonde om de ordninger, der kan ansøges fra fondene. Folder til udskrift på begge sider og foldning i tre dele. (SIK, 2020)

English folder: Advantage by being member of SIK

Direct and indirect benefits of being a member of the trade union told in brief. Folder for printing on both sides and folding in three parts. (SIK, 2022)

Pjece: “Til tillidsrepræsentanter”

Et brev med information, forslag og tilskyndelser til tillidsrepræsentanter, med forord af SIK’s formand. 10 sider. (SIK, 2020)

Opslag: “De ti opfordringer”

Vigtige spilleregler, som medarbejderne bør følge i forbindelse med fravær på grund af sygdom eller anden grund. Uddrag fra “Nyhedsbrev fra SIK” nr. 4-2019.

Pjece: “Godt psykisk arbejdsmiljø”

32-siders grønlandsk/dansk pjece fra Arbejdsmiljørådet med relevante oplysninger og råd til ikke mindst tillidsfolk. Udgivet af Arbejdsmiljørådet

Pjece: “STOP krænkende handlinger af sexuel karakter”

Inspiration til arbejdspladser til at få startet dialogen og det fælles arbejde med at forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter. Udgivet af Arbejdsmiljørådet.

Powerpoint: Slides om SIK

Ti plancher, der kan bruges som disposition ved information om SIK, dens formål og dens virke (SIK, 2019)