Skip to content

SIK’s sekretariat

Kontorets åbningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9.00 til kl. 13.00 – på telefon 32 21 33. Onsdag er der lukket for telefoniske og personlige henvendelser.

Personale og opgavefordeling


Bjarne Petersen

Sekretariatschef
E-mail: bj@sik.gl

Arbejdsområde: Chef for SIK’s sekretariat. Juridisk rådgivning.


Estrella Mølgaard Thomsen

Formandssekretær
E-mail: estrella@sik.gl

Arbejdsområde: Hovedbestyrelse. Forretningsudvalget.

Inge Lennert

Konsulent
E-mail: il@sik.gl

Arbejdsområde: Receptionen. Indmeldelse af medlemmer.

Dorthea Josefsen

Konsulent
E-mail: dojo@sik.gl

Arbejdsområde: Socialfondene og Feriefonden.


Sofie Svendsen

Konsulent
E-mail: sofie@sik.gl

Arbejdsområde: Overenskomster. Uddannelse og arbejdsmarked.

Riikki Biilmann

Konsulent
E-mail: riikki@sik.gl

Arbejdsområde: Overenskomster.

 


Emma Junge Dalager

Konsulent
E-mail: emma@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til foreninger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Kommuneqarfik Sermersooq. Sekretariatsfunktioner for foreningen i Nuuk.


Susanne Olsen

Konsulent
E-mail: suso@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til foreninger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq.


Axel Lund Olsen

Konsulent
E-mail: axel@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til foreninger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik. Arbejdsmiljø. SIK Ungdom.

Inge-Marie Rosing

Konsulent
E-mail: inro@sik.gl

Arbejdsområde: QIA (oplysnings- og uddannelsesfonden). Administration af kurser. Kontakt til foreningerne og tillidsrepræsentanterne. Marketing.

Aviaq Petersen

Praktikant
E-mail: aviaq@sik.gl

Arbejdsområde: Studerende på TNI Administration.

Svend Møller

Konsulent
E-mail: svend@sik.gl

Arbejdsområde: Informationsmateriale og kommunikation, herunder hjemmesideredaktion.


Økonomi og bogholderiDorthe Stoiberg

Økonomiansvarlig
E-mail: dorthe@sik.gl

Arbejdsområde: Økonomi og regnskab. Tina L. Nielsen

Bogholder
E-mail: tln@sik.gl

Arbejdsområde: Økonomi og regnskab.