Skip to content

SIK’s sekretariat

Kontorets åbningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9.00 til kl. 13.00 – på telefon 32 21 33. Onsdag er der lukket for telefoniske og personlige henvendelser.

Personale og opgavefordeling

Bjarne Petersen

Sekretariatschef
E-mail: bj@sik.gl

Arbejdsområde: Chef for SIK’s sekretariat. Juridisk rådgivning.

Estrella Mølgaard Thomsen

Formandssekretær
E-mail: estrella@sik.gl

Arbejdsområde: SIK’s hovedbestyrelse. Forretningsudvalget.

Inge Lennert

Konsulent
E-mail: il@sik.gl

Arbejdsområde: Receptionen. Indmeldelse af medlemmer.

Dorthea Josefsen

Konsulent
E-mail: dojo@sik.gl

Arbejdsområde: Feriefonden.

Sofie Svendsen

Konsulent
E-mail: sofie@sik.gl

Arbejdsområde: Overenskomster. SIK Ungdom.

Riikki Biilmann

Konsulent
E-mail: riikki@sik.gl

Arbejdsområde: Overenskomster.

Emma Junge Dalager

Konsulent
E-mail: emma@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til foreninger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Kommuneqarfik Sermersooq. Sekretariatsfunktioner for foreningen i Nuuk.

Susanne Olsen

Konsulent
E-mail: suso@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til foreninger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq.

Eva Davidsen

Konsulent
E-mail: eva@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til foreninger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik.

Linda Christensen

Konsulent
E-mail: linda@sik.gl

Arbejdsområde: Socialfondene.

Axel Lund Olsen

Konsulent
E-mail: axel@sik.gl

Arbejdsområde: Uddannelse og arbejdsmarked. Arbejdsmiljø.

Inge-Marie Rosing

Konsulent
E-mail: inro@sik.gl

Arbejdsområde: QIA (oplysnings- og uddannelsesfonden). Administration af kurser. Kontakt til foreningerne og tillidsrepræsentanterne. Marketing.

Aviaq Petersen

Praktikant
E-mail: aviaq@sik.gl

Arbejdsområde: Studerende på TNI Administration.

Økonomi og bogholderi

Dorthe Stoiberg

Økonomiansvarlig
E-mail: dorthe@sik.gl

Arbejdsområde: Økonomi og regnskab. 

Tina L. Nielsen

Bogholder
E-mail: tln@sik.gl

Arbejdsområde: Økonomi og regnskab.