Skip to content

SIK’s sekretariat

Kontorets åbningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9.00 til kl. 13.00 – på telefon 32 21 33. Onsdag er der lukket for telefoniske og personlige henvendelser.

Fagforbundets personale og fordeling af deres opgaver:

Bjarne Petersen

Sekretariatschef
E-mail: bj@sik.gl

Arbejdsområde: Chef for SIK’s sekretariat. Juridisk rådgivning.

Estrella Mølgaard Thomsen

Formandssekretær
E-mail: estrella@sik.gl

Arbejdsområde: Hovedbestyrelse. Forretningsudvalget.

Dorthe Stoiberg

Økonomiansvarlig
E-mail: dorthe@sik.gl

Arbejdsområde: Økonomi og regnskab. Feriefonden.

Tina L. Nielsen

Bogholder
E-mail: tln@sik.gl

Arbejdsområde: Økonomi og regnskab.

Sofie Svendsen

Konsulent
E-mail: sofie@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Avannaata Kommunia.

Susanne Olsen

Konsulent
E-mail: suso@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Kommune Kujalleq.

Emma Junge Dalager

Konsulent
E-mail: emma@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Kommuneqarfik Sermersooq. Sekretariatsfunktioner for lokalafdelingen i Nuuk.

Riikki Biilmann

Konsulent
E-mail: riikki@sik.gl

Arbejdsområde: Personsager. Kontakt til lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser i Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia.

Dorthea Josefsen

Konsulent
E-mail: dojo@sik.gl

Arbejdsområde: Socialfondene og Feriefonden.

 

Inge-Marie Rosing

Konsulent
E-mail: inro@sik.gl

Arbejdsområde: QIA (oplysnings- og uddannelsesfonden), kursusadministration. Uddannelse og arbejdsmarked.

Inge Lennert

Konsulent
E-mail: il@sik.gl

Arbejdsområde: Receptionen. Indmeldelse af medlemmer.

Svend Møller

Konsulent
E-mail: svend@sik.gl

Arbejdsområde: Kommunikation, herunder hjemmesideredaktion.