2015

Mindeord om Ole Magnussen

En markant skikkelse i arbejderbevægelsen, Ole Magnussen, døde søndag den 6. december 2015, efter lang tids sygdom, 78 år gammel. SIK’s formand Jess G. Berthelsen betegner i sit mindeord Ole Magnussen som en ydmyg forkæmper for de mindrebemidlede i samfundet.… Læs mere »Mindeord om Ole Magnussen

Nyuddannede tømrere

SIK overværede bevisoverrækkelsen for de nyddannede tømrerere. I den forbindelse oprettede SIK en pris, som skal gives til en elev, der forbilledligt har vist særlig opmærksomhed for sin uddannelse og ihærdighed for at gennemføre den. Efter samråd med lærerne er… Læs mere »Nyuddannede tømrere

Fra generalforsamlingen i SIP-Paamiut

SIP-Paamiut har holdt den årlige generalforsamling. Bestyrelsens beretning blev godkendt, og på samme måde blev regnskabet og revisionsprotokollatet godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsens forslag om  ændring af vedtægterne i forbindelse med strukturændring i SIK fik også generalforsamlingens fulde tilslutning. Der var… Læs mere »Fra generalforsamlingen i SIP-Paamiut

Repræsentantskabsmødet 2015

I dagene 12. – 15. april 2015 holdt SIK kursus og repræsentantskabet holdt møde. SIK’s formand Jess G. Berthelsen fremlagde hovedbestyrelsens beretning for repræsentantskabet.Klik her for at hente beretningen.

Med Jess G. gennem 25 år

Tale af Anda Uldum, landsstyremedlem for finanser og råstoffer, ved Jess G. Berthelsens 25-års jubilæum som formand for SIK. Tillykke med dit 25 års jubilæum som formand for Grønlands største fagforening. Anskuer man dit jubilæum i et historisk øjemed kan… Læs mere »Med Jess G. gennem 25 år

Afskediget på grund af sygdom

Sag vedr. afskedigelse efter 120 sygedage samt dokumentation af, at medlemmet også er tillidsrepræsentant. SIK modtog meddelelse fra en kommune om påtænkt afskedigelse af en sygehjælper med 4 mdr.´s varsel i henhold til overenskomstens bestemmelser om afskedigelse efter 120 sygedage.… Læs mere »Afskediget på grund af sygdom