Skip to content

Mindeord om Ole Magnussen

En markant skikkelse i arbejderbevægelsen, Ole Magnussen, døde søndag den 6. december 2015, efter lang tids sygdom, 78 år gammel.

SIK’s formand Jess G. Berthelsen betegner i sit mindeord Ole Magnussen som en ydmyg forkæmper for de mindrebemidlede i samfundet. Han havde et stort hjerte for de svageste i samfundet.

Ole Magnussen var oprindelig fisker, der havde medvirket i rejefiskeriet i Diskobugten og hellefiskefiskeriet ved Niaqornap Tunua i hundeslæde. Han var samfundsbevidst, og efter at han var blevet lønmodtager i land, blev han formand for arbejderforeningen SIP i Qasigiannguit i begyndelsen af 1980’erne. Således fik han mulighed for i en lang årrække at være med i hovedbestyrelsen for SIK.

I de svære år 1988-89 var har forbundsformand. SIK var da midt i en alarmerende økonomisk krise, men med sine gode forhandlingsevner og situationsfornemmelse reddede han organisationen fra total kollaps.

Som forhandler var han principfast, men havde evner til at gå en modpart i møde til en fællesløsning.

Efter en årrække som næstformand i SIK trak han sig for at nyde sit otium. Men det varede ikke længe, før han blev aktiv i Ældreforeningen i Nuuk og kæmpede for bedre vilkår for aldersrentemodtagere.

– Sådan var Ole Magnussen, altid selvopofrende, siger Jess G. Berthelsen i sit mindeord.