Bliv medlem

Det er nemt at blive medlem

Klik på knappen "Bliv medlem": Så finder du en indmeldelsesblanket. Og læs oplysninger om den forening, du bliver knyttet til, og om hvad du skal betale i medlemskontingent (medlemskontingentet er forskelligt fra by til by).

  • Du kan også blive medlem af SIK ved at kontakte din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads eller henvende dig personligt til en forening under SIK og udfylde en indmeldelsesblanket.
  • Du betaler dit kontingent via PBS.
  • Medlemskontingentet er fradragsberettiget gennem den årlige skatteopgørelse.

Fordele ved at være medlem af SIK

Der er mange og klare fordele ved at være medlem af den store fagorganisation. Som medlem af SIK vil du:

► Få professionel hjælp og rådgivning

► Møde mennesker i din situation

► Have tusinder af andre kolleger bag dig

► Have større indflydelse på din arbejdssituation

SIK forhandler din overenskomst, og som medlem får du alle fordelene og mulighed for indflydelse – enten direkte eller gennem din tillidsrepræsentant og forening.

Faglig rådgivning

Du bliver rådgivet, hvis du har spørgsmål om løn, ferie, arbejdsmiljø, rettigheder m.v. I SIK har vi et godt kendskab til det grønlandske arbejdsmarked både lokalt i din by og bygd og nationalt.

Bedre sikring

Hos SIK er du bedre sikret i forhandlinger om ansættelsesforhold, løn, ved sygdom, afskedigelse og arbejdsløshed. Vi tilbyder rådgivning, støtte og sociale netværk.

Trænede tillidsrepræsentanter

I SIK får du mulighed for at deltage aktivt både lokalt og nationalt i arbejdet for at styrke løn- og arbejdsforhold i Grønland. I det daglige sker dette i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanter, som du har mulighed for at være med til at vælge på arbejdspladserne. SIK har et højt prioriteret program for uddannelse og træning af disse tillidsvalgte, så de på en god måde kan varetage dine interesser og støtte dig til at løfte de udfordringer, du møder på din arbejdsplads.

Service

Med SIK får du kompetent service og rådgivning i at ansøge SIK’s fonde som for eksempel Feriefonden, der giver mulighed for at kunne få en ferierejse. Hvis din nære pårørende er blevet alvorligt syg, har du mulighed for at søge om hjælp til Socialfonden. Man kan ansøge om disse ydelser: tabt arbejdsfortjeneste, logi, rejseudgifter og hjemtransport af kiste.