Skip to content

Bliv medlem

Hvordan du bliver medlem

Klik på knappen "Blanket": Så finder du en indmeldelsesblanket til udskrivning. Vejledning findes her på siden nedenunder, og oplysning om hvad du skal betale i medlemskontingent alt efter hvilken forening du skal høre til (medlemskontingentet er forskelligt fra by til by).

 • Du kan også blive medlem af SIK ved at kontakte din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads eller henvende dig personligt til en forening under SIK og udfylde en indmeldelsesblanket.
 • Du betaler dit kontingent via PBS.
 • Medlemskontingentet er fradragsberettiget gennem den årlige skatteopgørelse.

Fordele ved at være medlem af SIK

Der er mange og klare fordele ved at være medlem af den store fagorganisation. Som medlem af SIK vil du:

► Få professionel hjælp og rådgivning

► Møde mennesker i din situation

► Have tusinder af andre kolleger bag dig

► Have større indflydelse på din arbejdssituation

SIK forhandler din overenskomst, og som medlem får du alle fordelene og mulighed for indflydelse – enten direkte eller gennem din tillidsrepræsentant og forening.

Faglig rådgivning

Du bliver rådgivet, hvis du har spørgsmål om løn, ferie, arbejdsmiljø, rettigheder m.v. I SIK har vi et godt kendskab til det grønlandske arbejdsmarked både lokalt i din by og bygd og nationalt.

Bedre sikring

Hos SIK er du bedre sikret i forhandlinger om ansættelsesforhold, løn, ved sygdom, afskedigelse og arbejdsløshed. Vi tilbyder rådgivning, støtte og sociale netværk.

Trænede tillidsrepræsentanter

I SIK får du mulighed for at deltage aktivt både lokalt og nationalt i arbejdet for at styrke løn- og arbejdsforhold i Grønland. I det daglige sker dette i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanter, som du har mulighed for at være med til at vælge på arbejdspladserne. SIK har et højt prioriteret program for uddannelse og træning af disse tillidsvalgte, så de på en god måde kan varetage dine interesser og støtte dig til at løfte de udfordringer, du møder på din arbejdsplads.

Service

Med SIK får du kompetent service og rådgivning i at ansøge SIK’s fonde som for eksempel Feriefonden, der giver mulighed for at kunne få en ferierejse. Hvis din nære pårørende er blevet alvorligt syg, har du mulighed for at søge om hjælp til Socialfonden. Man kan ansøge om disse ydelser: tabt arbejdsfortjeneste, logi, rejseudgifter og hjemtransport af kiste.

 

Vejledning til indmeldelsesblanket og kontingentlisten

Følgende vejledning findes også på bagsiden af indmeldelsesblanketten:

 1. Blanketten skal anvendes ved indmeldelse til SIK som medlem. Senere ændringer i medlemsoplysninger skal meddeles skriftligt eller telefonisk til fagforbundets sekretariat – det kan bl. a. være flytning til en anden by, ny arbejdsplads eller overgang til deltidsarbejde.
 2. Visse grupper betaler et halvt kontingent. Det gælder ledige, deltidsansatte, uddannelsessøgende og 1. års lærlinge. Den nødvendige dokumentation herfor kan bl. a. være lønsedler, ansættelseskontrakt, lærlingekontrakt m.v.
 3. Alle andre medlemmer betaler fuldt kontingent. Dog betaler pensionister ¼ kontingent.
 4. Når du overgår fra at være ledig, deltidsansat eller uddannelsessøgende til at være fuldtidsansat, skal du betale fuldt kontingent.
 5. Der er to muligheder for betaling af medlemskontingentet: Via løntræk fra virksomheden eller via bankens betalingsservice, BS. Den ønskede betalingsform skal angives, efter at man på indmeldelsesblanketten har indskrevet sit navn, cpr-nr., adresse m.v.
 6. Man kan således ønske, at virksomheden foretager løntræk af medlemskontingent. Den mulighed gælder dog kun for medarbejdere, hvor virksomheden og SIK har indgået en aftale om løntræk. 
 7. Når man skal betale kontingent via BS, er det vigtigt, at det ved afkrydsning angives, om man er månedslønnet eller 14-dages lønnet. Når man er 14-dages lønnet, skal man angive sin næste lønudbetalingsdag efter indmeldelsen. Dette er til oplysning for kontingent-administrationen om lønudbetalingen sker i lige eller i ulige uger.
 8. Medlemskontingentets størrelse (som er forskellig fra forening til forening): En del af kon­tingentet går til fagforbundet, mens resten går til den lokale forening. Nærmere oplysninger om kontingentets fulde størrelse fremgår af hjemmesiden sik.gl > Kontakt os > Foreninger
 9. I blanketten er der et felt til internt brug for SIK, hvor kontingentets fordeling mellem fagforbundet og den lokale forening skal angives. Feltet skal udfyldes af SIK.

Pr. august 2022 er følgende samlede medlemskontingenter gælden­de for foreningerne:

Aasiaat 325
Nanortalik 285
Qaqortoq 275
Narsaq 315
Paamiut 265
Nuuk 305
Qeqertarsuatsiaat 235
Maniitsoq 285
Kangaamiut 225
Sisimiut 330
Kangaatsiaq 305
Qasigiannguit 310
Ilulissat 285
Qeqertarsuaq 255
Uummannaq 285
Ikerasak 250
Upernavik 285
Qaanaaq 265
Tasiilaq 250
Ittoqqortoormiit 270
Kangerlussuaq 260
Pituffik 250

Er du i tvivl om udfyldelsen af indmeldelsesblanketten, er du meget velkommen til personligt at rette henvendelse til SIK for at blive instrueret.