Skip to content

Socialfondene

Der er to socialfonde, der efter ansøgning kan give støtte til bestemte formål. Læs herunder hvad der kan ansøges om og hvem der kan ansøge, og hent her et ansøgningsskema. 

SIK/Selvstyrets og kommunernes socialfond

Hvem kan ansøge?

SIK-ansatte, der er ansat i Selvstyret, kommunerne og den danske stat – samt ansatte i andre virksomheder, der har indgået tiltrædelsesaftale om at bidrage til fonden – kan søge til Socialfonden.

Klik her for at se listen over de andre 23 virksomheder

Som det fremgår af listen er det for nogle af virksomhederne, der har tiltrådt denne socialfond via tiltrædelsesaftaler et krav, at man er medlem af SIK for at kunne få hjælp fra socialfonden (angivet i parentes).

Hvad kan der søges om hjælp til?

Der kan søges om hjælp i forbindelse med

 • Nært pårørendes alvorlige sygdom:
  Her kan der bl.a. ydes hjælp til fly- og skibsbilletter, så en nært pårørende kan ledsage en alvorlig syg til det sygehus, hvor vedkommende er indlagt. Der kan herudover ydes støtte i form af hotelophold, tabt arbejdsfortjeneste, og rejsekort ved ophold i København.
  I forbindelse med ledsagerrejser er der mulighed for at få støtte til, at ét eller flere børn under 18 år rejser med, i de tilfælde, hvor barnet/børnene ellers ville være alene på bopælen.
  Nært pårørende til ansøgeren er: Forældre, ægtefælle eller samlever (mindst 1 års samliv på samme bopælsadresse), børn og søskende. Undtagelsesvis kan også bedsteforældre eller ”papforældre” anses som nært pårørende, herunder i tilfælde, hvor den ansatte i sin barndom og/eller ungdom har boet hos bedsteforælderen eller papforælderen.
 • Rejseledsagelse i forbindelse med fødsel i anden by end ens hjemby/hjembygd: 
  Her kan der ydes hjælp til fly- og skibsbilletter, så medforælderen kan deltage i fødslen, når fødslen skal foregå i en anden by end hjembyen.
 • Anskaffelse eller fornyelse af briller: 
  Støtte kan gives første gang den ansatte søger Socialfonden om tilskud til briller, eller til fornyelse af briller, såfremt ændringen af brillestyrken er på mindst 0,5%. Endelig er der mulighed for støtte til køb af nye briller til sit barn under 18 år, dog således at der kun kan ydes støtte til anskaffelse af briller til ansøgerens barn hvert andet år. For anskaffelse eller fornyelse af briller gælder det, at støtten maksimalt kan udgøre 4.000 kr.
 • Hjemtransport af afdøde: 
  Det kan dreje sig om transport af kiste eller urne fra Danmark til Grønland i de tilfælde, hvor den afdøde havde bopælsadresse i Grønland, og hvor sådan transport ikke betales af de grønlandske myndigheder. Det kan også dreje sig om transport af kiste eller urne til en by eller bygd internt i Grønland i de tilfælde, hvor den afdøde havde bopælsadresse i den pågældende by eller bygd, og hvor sådan transport ikke betales af de grønlandske myndigheder.

SIK/Royal Greenlands socialfond

Hvem kan ansøge?

Det er alene medlemmer af SIK, ansat i Royal Greenland A/S, som kan få hjælp fra Socialfonden.

Herudover har medlemmer af SIK, der er ansat i Upernavik Seafood A/S samt Arctic Fish A/S mulighed for at søge til denne socialfond.

Hvad kan der søges om hjælp til?

Der kan søges om hjælp i forbindelse med

 • Nært pårørendes alvorlige sygdom:
  Her kan der bl.a. ydes hjælp til fly- og skibsbilletter, så en nært pårørende kan ledsage en alvorlig syg til det sygehus, hvor vedkommende er indlagt. Der kan herudover ydes støtte i form af hotelophold, tabt arbejdsfortjeneste, og rejsekort ved ophold i København.
  I forbindelse med ledsagerrejser er der mulighed for at få støtte til, at ét eller flere børn under 18 år rejser med, i de tilfælde, hvor barnet/børnene ellers ville være alene på bopælen.
  Nært pårørende til ansøgeren er: Forældre, ægtefælle eller samlever (mindst 1 års samliv på samme bopælsadresse) børn og søskende. Undtagelsesvis kan også bedsteforældre eller ”papforældre” anses som nært pårørende, herunder i tilfælde, hvor den ansatte i sin barndom og/eller ungdom har boet hos bedsteforælderen eller papforælderen.

 • Rejseledsagelse i forbindelse med fødsel i anden by end ens hjemby/hjembygd: 
  Her kan der ydes hjælp til fly- og skibsbilletter, så medforælderen kan deltage i fødslen, når fødslen skal foregå i en anden by end hjembyen. Det er alene moderen der kan søge om, at medforælderen er ledsager til fødslen.

 • Anskaffelse eller fornyelse af briller: 
  Støtte kan gives første gang den ansatte sørger Socialfonden om tilskud til briller, eller til fornyelse af briller, såfremt ændringen af brillestyrken er på mindst 0,5%. Endelig er der mulighed for støtte til køb af nye briller til sit barn under 18 år, dog således at der kun kan ydes støtte til anskaffelse af briller til ansøgerens barn hvert andet år, når barnet er mellem 0-12 år, og hvert tredje år, når barnet er mellem 13-17 år. For anskaffelse eller fornyelse af briller gælder det, at støtten maksimalt kan udgøre 85% af brillens pris, dog således, at den maksimale støtte kan udgøre 2.975 kr.

 • Hjemtransport af afdøde: 
  Det kan dreje sig om transport af kiste eller urne fra Danmark til Grønland i de tilfælde, hvor den afdøde havde bopælsadresse i Grønland, og hvor sådan transport ikke betales af de grønlandske myndigheder. Det kan også dreje sig om transport af kiste eller urne til en by eller bygd internt i Grønland i de tilfælde, hvor den afdøde havde bopælsadresse i den pågældende by eller bygd, og hvor sådan transport ikke betales af de grønlandske myndigheder.

Kontakt og forespørgsel: Hvis du har spørgsmål om mulighed for hjælp fra de enkelte socialfonde, kan du henvende dig til SIK, tlf. 32 21 33, e-mail socialfonden@sik.gl

Ansøgningsskema

  Klik her for at udskrive ansøgningsskemaet
(ansøgningsskemaet gælder for begge socialfonde og skal anvendes ved ansøgning)

Kontakt i SIK’s sekretariat udenfor den almindelige åbningstid fra kl. 9.00 til 13.00 og om onsdagen: Konsulent Linda Christensen, direkte tlf. 34 93 22.

Værd at vide ved ansøgning

Aftale- og regelgrundlag:

► Klik her for at hente: Retningslinier for SIK/Selvstyrets og kommunernes socialfond
Klik her for at hente: Aftale om SIK/Royal Greenlands socialfond

Dokumentation er vigtig:

Det fremgår af ansøgningsblanketten hvilke dokumentation SIK skal have for at kunne behandle en ansøgning. Uden denne dokumentation kan en ansøgning ikke behandles. Ud over den dokumentation som fremgår af ansøgningsblanketten kan SIK i konkrete tilfælde kræve anden form for dokumentation for at kunne behandle en ansøgning.

Hvilke alvorlige sygdomme drejer det sig om?

Liste over alvorlige sygdomme (som Grønlands Selvstyre benytter, og som Socialfonden også tager udgangspunkt i. 
► Klik her for at hente den

Hvornår behandles ansøgningen?

Indkomne ansøgninger behandles som hastesager – dog ikke ansøgning om brilletilskud, hvor der kan forventes en længere sagsbehandlingstid.

Hvordan behandles ansøgningen?

Der er mange fortrolige oplysninger i forbindelse med indkomne ansøgninger til Socialfonden, hvorfor, at SIK har udarbejdet retningslinjer for hvordan sagerne skal behandles, således at det sikres, at uvedkommende ikke kan få viden om disse oplysninger.
► Hent her Informationsskrivelse om behandling af ansøgninger og om ansøgernes rettigheder

Anden information:

► Folderen “Ledsagelse ved alvorlig sygdom” til 3-foldet udskrift (udgivet juli 2020)
► Link til informationsvideo om fonden
Her skal det præciseres, at oplysningen i videoen om, at ansøgning forudsætter medlemskab af SIK, kun gælder for bestemte virksomheder, der er anført i oplysningerne foroven.