Skip to content

Socialfondene

Her på siden er der grundlæggende oplysninger om socialfondene. Hvad der kan ansøges om og hvem der kan ansøge.

Hvilke alvorlige sygdomme drejer det sig om?

► Liste over alvorlige sygdomme (som Grønlands Selvstyre benytter, og som Socialfonden også tager udgangspunkt i). Klik her for at hente den

Ansøgningsblanket

► Hent ansøgningsblanketten ved at klikke her

Kontakt og forespørgsel

Hvis du har spørgsmål om mulighed for hjælp fra de enkelte socialfonde, kan du henvende dig til SIK, tlf. 32 21 33, e-mail socialfonden@sik.gl
Kontakt i SIK’s sekretariat udenfor den almindelige åbningstid fra kl. 9.00 til 13.00 og om onsdagen: Konsulent Dorthea Josefsen, direkte tlf. 34 93 17.

SIK har som fagforbund indgået aftaler med private og offentlige arbejdsgivere omkring ydelser fra en socialfond. Fælles for disse fonde er, at de har til formål at give støtte i forbindelse med alvorlig sygdom – herunder til betaling af ledsagerrejser og logi samt til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

De arbejdspladser, som er listet op her på siden, indbetaler bidrag til fondene.

Er du medarbejder i en af disse virksomheder, har du altså muligheden for at søge om økonomisk hjælp, hvis en nært pårørende eller du selv er blevet alvorligt syg – og gerne vil have én, der står dig nær, til at være ledsager i rejsen til hospitalet og hjem fra hospitalet, og til at være i nærheden under hospitalsopholdet.

Ledsageren kan også søge støtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Der er også mulighed for at få støtte til, at et eller flere børn under en bestemt aldersgrænse rejser med en nært pårørende, når barnet ellers ville være alene på bopælen.

Briller

De fleste af fondene giver også tilskud til anskaffelse eller fornyelse af briller.

Nedenstående kan få økonomisk støtte fra socialfonden:

 • Anskaffelse af briller (har aldrig haft briller før) 
 • Fornyelse af briller ved styrkeændring på minimum 0,50
 • Børn op til 12 år kan søge hvert 2. år
 • Unge op til 17 år kan søge hvert 3. år


Men før du ansøger, beder vi dig på denne side om at læse nærmere informationer og betingelser.

Hvem kan ansøge?

Fælles for alle fondene gælder, at man for at kunne søge om fondenes penge, er ansat på en SIK-overenskomst, hvoraf det fremgår, at arbejdsgiveren indbetaler til socialfonden.

Herefter er det forskelligt fra fond til fond hvem der kan få hjælp: For Selvstyrets og kommunernes fond gælder det, at alle, der er ansat på en SIK-overenskomst, kan ansøge. En del virksomheder har tiltrådt Selvstyrets og kommunernes aftale. For alle de øvrige fonde gælder det, at medlemskab af SIK er en betingelse for at kunne ansøge.

Se nærmere oplysninger under ”Socialfondene”.

Hvad kan der søges om til fonden?

Du kan ansøge om disse ydelser:

 • Tabt arbejdsfortjeneste i en periode, hvor du er sammen med en nært pårørende, der er alvorligt syg.
 • Logi – på hotel m.v.
 • Rejseudgifter i form af flybilletter m.v.
 • Rejsekort i Danmark.
 • Hjemtransport af ligkiste eller urne.
 • Briller (gældende for de fleste fonde – spørg om der er mulighed).

.

Hvem er nært pårørende?

Nært pårørende til ansøgeren er:

 • Forældre
 • Ægtefælle
 • Samlever (mindst ét år)
 • Børn
 • Søskende

Hvornår godkendes ansøgningen?

Indkomne ansøgninger behandles som hastesager – dog ikke ansøgning om brille-tilskud, hvor der kan ventes en længere sagsbehandlingstid.

Dokumentation er vigtig

Udover den udfyldte ansøgningsblanket (blanketten kan hentes her fra siden) har vi for at kunne behandle din ansøgning brug for, at du giver os forskellig dokumentation:

 • Lægeerklæring (hvoraf der skal fremgå diagnose)
 • At man har fået afslag på støtte/dækning af arbejdsgiveren
 • De 3 sidste lønsedler
 • Bopælsattest

Bemærk i øvrigt

Hvis vi har brug for mere information med hensyn til din ansøgning, vil vi kontakte dig.

Vi prøver så vidt muligt at ensarte sagsbehandlingen – som du kan se, er der nemlig en del nuance-forskelle mellem de enkelte aftaler om socialfondene.

Du er meget velkommen til at rette henvendelse til SIK, hvis du er i tvivl og har spørgsmål.

Socialfondene

Bemærk, at flere andre virksomheder har sluttet sig til de enkelte socialfonde (ved “tiltrædelsesaftale”), hvilket kan ses nedenfor.

 • Selvstyrets og kommunernes socialfond: Arbejdspladser under Selvstyret, kommunerne og den danske stat. 
  Følgende virksomheder har tiltrådt den ovennævnte aftale:
  Air Greenland
  Tusass
  Nukissiorfiit
  KNR
  Royal Arctic Line
  Hotel Arctic
  Nuup Bussii
  Nuuk Imeq
  Maniitsoq Fish
  Avannaa Seafood
  Rodebay Fish
  Pennecon Heavy Civil
  Knud Rasmussenip Højskolia
  Maniitsumi Efterskoli
  Grønlands Erhverv (GE)
  Polar Raajat 
 • Royal Greenland’s socialfond: Omfatter også Polar Seafood og Upernavik Seafood.
 • KNI’s socialfond: Omfatter Pilersuisoq, Polar Oil, Neqi, KNI Engros og Pisisa
 

Anden information og vejledning

Hent her informationsskrivelse om behandling af ansøgninger og om ansøgernes rettigheder

► Folderen “Ledsagelse ved alvorlig sygdom” til 3-foldet udskrift (udgivet juli 2020)

► Link til informationsvideo om fonden
Her skal det præciseres, at oplysningen i videoen om, at ansøgning forudsætter medlemskab af SIK, ikke gælder for Selvstyrets og kommunernes socialfond og for de virksomheder, der har tiltrådt aftalen omkring denne fond. En ny video er på vej med opdaterede oplysninger.