Skip to content

Socialfondene

Her på siden er der grundlæggende oplysninger om socialfondene. Hvad der kan ansøges om og hvem der kan ansøge.

Der er 2 socialfonde; SIK/Selvstyrets og kommunernes Socialfond, samt SIK/Royal Greenland A/S Socialfond. Her på siden er der grundlæggende oplysninger om de 2 socialfonde, herunder hvad der kan ansøges om og hvem der kan ansøge.

Mere detaljerede retningslinjer for de to fonde kan findes her på denne side.

SIK/Selvstyrets og kommunernes Socialfond

I det følgende er der en kort beskrivelse af hvem der kan søge til Socialfonden og hvad der kan gives støtte til. Der er udarbejdet detaljerede retningslinjer for SIK/Selvstyrets Socialfond, hvor man nærmere kan læse om, hvornår der kan gives støtte fra Socialfonden: ► Klik her for at hente dem

Hvem kan søge?

SIK-ansatte, der er ansat i Selvstyret, kommunerne og den danske stat kan søge Socialfonden.

Derudover har følgende virksomheder indgået tiltrædelsesaftaler med SIK, så SIK-ansatte i disse virksomheder er omfattet af denne socialfond og derfor kan søge om hjælp. Det drejer sig om følgende virksomheder:

 • Air Greenland
 • Tusass
 • Nukissiorfiit
 • Sigguk Uummannaq ApS
 • Pennecon Heavy Civil
 • Knud Rasmussenip Højskolia
 • Grønlands Erhverv (GE)
 • NUSUKA
 • Royal Arctic Line (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Hotel Arctic (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Nuup Bussii (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Nuuk Imeq (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • KNI (omfatter Pilersuisoq, Polar Oil, Neqi, KNI Engros og Pisisa) (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Maniitsoq Fish ApS (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Avannaa Seafood (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Rodebay Fish ApS (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Polar Raajat A/S (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Arctic Prime Fisheries ApS (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Halibut Greenland ApS (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Uummannaq Seafood A/S (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Maniitsumi Efterskoli (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Sisimiut Timersortarfiat (Kun medlemmer kan søge til fonden)
 • Narsap Timersortarfia (Kun medlemmer kan søge til fonden)

Som det fremgår ovenfor er det for nogle af virksomhederne, der har tiltrådt denne socialfond via tiltrædelsesaftaler et krav, at man er medlem af SIK for at kunne få hjælp fra socialfonden (angivet ovenfor i parentes).

Hvad kan der søges om hjælp til?

Der kan søges om hjælp i forbindelse med

 • Nært pårørendes alvorlige sygdom:

Her kan der bl.a. ydes hjælp til fly- og skibsbilletter, så en nært pårørende kan ledsage en alvorlig syg til det sygehus, hvor vedkommende er indlagt. Der kan herudover ydes støtte i form af hotelophold, tabt arbejdsfortjeneste, og rejsekort ved ophold i København.

I forbindelse med ledsagerrejser er der mulighed for at få støtte til, at ét eller flere børn under 18 år rejser med, i de tilfælde, hvor barnet/børnene ellers ville være alene på bopælen.

Nært pårørende til ansøgeren er: Forældre, ægtefælle eller samlever (mindst 1 års samliv på samme bopælsadresse), børn og søskende. Undtagelsesvis kan også bedsteforældre eller ”papforældre” anses som nært pårørende, herunder i tilfælde, hvor den ansatte i sin barndom og/eller ungdom har boet hos bedsteforælderen eller papforælderen.

 • Rejseledsagelse i forbindelse med fødsel i anden by end ens hjemby/hjembygd:

Her kan der ydes hjælp til fly- og skibsbilletter, så medforælderen kan deltage i fødslen, når fødslen skal foregå i en anden by end hjembyen.

 • Anskaffelse eller fornyelse af briller:

Støtte kan gives første gang den ansatte søger Socialfonden om tilskud til briller, eller til fornyelse af briller, såfremt ændringen af brillestyrken er på mindst 0,5%. Endelig er der mulighed for støtte til køb af nye briller til sit barn under 18 år, dog således at der kun kan ydes støtte til anskaffelse af briller til ansøgerens barn hvert andet år. For anskaffelse eller fornyelse af briller gælder det, at støtten maksimalt kan udgøre 4.000 kr.

 • Hjemtransport af afdøde:

Det kan dreje sig om transport af kiste eller urne fra Danmark til Grønland i de tilfælde, hvor den afdøde havde bopælsadresse i Grønland, og hvor sådan transport ikke betales af de grønlandske myndigheder. Det kan også dreje sig om transport af kiste eller urne til en by eller bygd internt i Grønland i de tilfælde, hvor den afdøde havde bopælsadresse i den pågældende by eller bygd, og hvor sådan transport ikke betales af de grønlandske myndigheder.

Socialfonden kan alene yde støtte i et konkret tilfælde, såfremt ansøgers arbejdsgiver ikke er forpligtet til at yde støtte efter overenskomsten, eller hvor sundhedsvæsenet eller andre myndigheder ej heller er forpligtet til at yde støtte.

Ansøgningsblanket skal anvendes

Der findes en ansøgningsblanket på grønlandsk, dansk og engelsk på SIK’s hjemmeside. Denne skal benyttes når man søger Socialfonden.

► Hent ansøgningsblanketten her

Dokumentation er vigtigt

Det fremgår af ansøgningsblanketten hvilke dokumentation SIK skal have for at kunne behandle en ansøgning. Uden denne dokumentation kan en ansøgning ikke behandles. Ud over den dokumentation som fremgår af ansøgningsblanketten kan SIK i konkrete tilfælde kræve anden form for dokumentation for at kunne behandle en ansøgning.

Hvornår behandles ansøgningen?

Indkomne ansøgninger behandles som hastesager – dog ikke ansøgning om brilletilskud, hvor der kan forventes en længere sagsbehandlingstid.

Hvordan behandles ansøgningerne?

Der er mange fortrolige oplysninger i forbindelse med indkomne ansøgninger til Socialfonden. SIK har derfor udarbejdet retningslinjer for hvordan sagerne skal behandles, således at det sikres, at uvedkommende ikke kan få viden om disse oplysninger.

Hent her Informationsskrivelse om behandling af ansøgninger og om ansøgernes rettigheder

SIK/Royal Greenlands Socialfond

 I det følgende er der en kort beskrivelse af hvem der kan søge til Socialfonden og hvad der kan gives støtte til.

Der er en aftale mellem SIK og Royal Greenland om denne socialfond, hvor man nærmere kan læse om hvornår der kan gives støtte fra Socialfonden.

Klik her for at hente aftalen

Hvem kan søge?

Det er alene medlemmer af SIK, ansat i Royal Greenland A/S, som kan få hjælp fra Socialfonden.

Herudover har medlemmer af SIK, der er ansat i Upernavik Seafood A/S samt Arctic Fish A/S mulighed for at søge til denne socialfond.

Hvad kan der søges om hjælp til?

Der kan søges om hjælp i forbindelse med

 • Nært pårørendes alvorlige sygdom:

Her kan der bl.a. ydes hjælp til fly- og skibsbilletter, så en nært pårørende kan ledsage en alvorlig syg til det sygehus, hvor vedkommende er indlagt. Der kan herudover ydes støtte i form af hotelophold, tabt arbejdsfortjeneste, og rejsekort ved ophold i København.

I forbindelse med ledsagerrejser er der mulighed for at få støtte til, at ét eller flere børn under 18 år rejser med, i de tilfælde, hvor barnet/børnene ellers ville være alene på bopælen.

Nært pårørende til ansøgeren er: Forældre, ægtefælle eller samlever (mindst 1 års samliv på samme bopælsadresse) børn og søskende. Undtagelsesvis kan også bedsteforældre eller ”papforældre” anses som nært pårørende, herunder i tilfælde, hvor den ansatte i sin barndom og/eller ungdom har boet hos bedsteforælderen eller papforælderen.

 • Rejseledsagelse i forbindelse med fødsel i anden by end ens hjemby/hjembygd:

Her kan der ydes hjælp til fly- og skibsbilletter, så medforælderen kan deltage i fødslen, når fødslen skal foregå i en anden by end hjembyen. Det er alene moderen der kan søge om, at faderen er ledsager til fødslen.

 • Anskaffelse eller fornyelse af briller:

Støtte kan gives første gang den ansatte sørger Socialfonden om tilskud til briller, eller til fornyelse af briller, såfremt ændringen af brillestyrken er på mindst 0,5%. Endelig er der mulighed for støtte til køb af nye briller til sit barn under 18 år, dog således at der kun kan ydes støtte til anskaffelse af briller til ansøgerens barn hvert andet år, når barnet er mellem 0-12 år, og hvert tredje år, når barnet er mellem 13-17 år. For anskaffelse eller fornyelse af briller gælder det, at støtten maksimalt kan udgøre 85% af brillens pris, dog således, at den maksimale støtte kan udgøre 2.975 kr.

 • Hjemtransport af afdøde:

Det kan dreje sig om transport af kiste eller urne fra Danmark til Grønland i de tilfælde, hvor den afdøde havde bopælsadresse i Grønland, og hvor sådan transport ikke betales af de grønlandske myndigheder. Det kan også dreje sig om transport af kiste eller urne til en by eller bygd internt i Grønland i de tilfælde, hvor den afdøde havde bopælsadresse i den pågældende by eller bygd, og hvor sådan transport ikke betales af de grønlandske myndigheder.

Socialfonden kan alene yde støtte i et konkret tilfælde, såfremt ansøgers arbejdsgiver ikke er forpligtet til at yde støtte efter overenskomsten, eller hvor sundhedsvæsenet eller andre myndigheder ej heller er forpligtet til at yde støtte.

Ansøgningsblanket skal anvendes

Der findes en ansøgningsblanket på grønlandsk, dansk og engelsk på SIK’s hjemmeside. Denne skal benyttes når man søger Socialfonden.

Hent ansøgningsblanketten her

Dokumentation er vigtigt

Det fremgår af ansøgningsblanketten hvilke dokumentation SIK skal have for at kunne behandle en ansøgning. Uden denne dokumentation kan en ansøgning ikke behandles. Ud over den dokumentation som fremgår af ansøgningsblanketten kan SIK i konkrete tilfælde kræve anden form for dokumentation for at kunne behandle en ansøgning.’

Hvornår behandles ansøgningen?

Indkomne ansøgninger behandles som hastesager – dog ikke ansøgning om brilletilskud, hvor der kan forventes en længere sagsbehandlingstid.

Hvordan behandles ansøgningerne?

Der er mange fortrolige oplysninger i forbindelse med indkomne ansøgninger til Socialfonden, hvorfor, at SIK har udarbejdet retningslinjer for hvordan sagerne skal behandles, således at det sikres, at uvedkommende ikke kan få viden om disse oplysninger.

Hent her Informationsskrivelse om behandling af ansøgninger og om ansøgernes rettigheder

Kontakt og forespørgsel

Hvis du har spørgsmål om mulighed for hjælp fra de enkelte socialfonde, kan du henvende dig til SIK, tlf. 32 21 33, e-mail socialfonden@sik.gl
Kontakt i SIK’s sekretariat udenfor den almindelige åbningstid fra kl. 9.00 til 13.00 og om onsdagen: Konsulent Linda Christensen, direkte tlf. 34 93 22.

Hvilke alvorlige sygdomme drejer det sig om?

► Liste over alvorlige sygdomme (som Grønlands Selvstyre benytter, og som Socialfonden også tager udgangspunkt i). Klik her for at hente den

Anden information 

► Folderen “Ledsagelse ved alvorlig sygdom” til 3-foldet udskrift (udgivet juli 2020)

► Link til informationsvideo om fonden
Her skal det præciseres, at oplysningen i videoen om, at ansøgning forudsætter medlemskab af SIK, kun gælder for bestemte virksomheder, der er anført i oplysningerne foroven.