Skip to content

SIK’s Feriefond

Feriefondsrejser hvert andet år eller lodtrækningsrejser

Previous slide
Next slide

Får du professionel hjælp og rådgivning. Du møder mennesker i din situation. Du har tusinder af andre kolleger bag dig. Og du får større indflydelse på din arbejdssituation.

Fælles for disse fonde er, at de har til formål at give støtte i forbindelse med alvorlig sygdom – herunder til betaling af ledsagerrejser og logi samt til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 

Sofie Fleischer er død

Mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem i SIK, Sofie Fleischer, er afgået ved døden den 8. februar 2024 om morgenen. I sin meddelelse til hovedbestyrelsen og til arbejderforeningerne siger

Læs mere »