Previous
Next

Du kan blive medlem af SIK ved at kontakte din tillidsrepræsentant eller ved at henvende dig personligt til SIK’s lokalafdeling og udfylde en indmeldelsesblanket. Du kan også hente blanketten her fra hjemmesiden og sende den til SIK.

SIK har indgået overenskomster med arbejdsgivere om løn og arbejdsforhold. Hent overenskomsterne og få links til lovgivning, der ofte henvises til ved at trykke på knappen. 

Professionel hjælp og rådgivning: Som medlem har du mulighed for at blive rådgivet, hvis du har spørgsmål om løn, ferie, arbejdsmiljø, ansættelsesforhold, opsigelse, rettigheder m.v. Med SIK får du kompetent service og rådgivning fra fagforbundets konsulenter og lokalafdelinger rundt omkring.

 

Kan jeg få hjælp til at gennemgå min ansættelseskontrakt? Hvordan kan en tillidsrepræsentant hjælpe mig? Hvad er 120 sygedages-reglen – og hvad betyder den for mig? Jeg er blevet afskediget. Hvad kan jeg gøre? Få svarene til disse spørgsmål og mange flere ved at klikke på knappen:

SIK (Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat) er Grønlands største fagforbund med lokalafdelinger i alle dele af landet. 

SIK har som fagforbund indgået aftaler med private og offentlige arbejdsgivere omkring ydelser fra en socialfond. Fælles for disse fonde er, at de har til formål at give støtte i forbindelse med alvorlig sygdom – herunder til betaling af ledsagerrejser og logi samt til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 

Arbejdere, aflønnet efter SIK’s overenskomster – og disses nærmeste familiemedlemmer – kan få tildelt en ferierejse. Tildeling af ferierejser sker ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at kunne få en ferierejse.

Nyheder