Skip to content

Fondene

SIK administrerer fonde, som lønmodtagerorganisationen i tidens løb ved forhandling har oprettet sammen med arbejdsgiverne eller på eget initiativ.

Klik på navnet af den enkelte fond for at få nærmere oplysninger:

Feriefonden

Ansøgningsperiode, ansøgningsblanket og betingelser for at få tildelt rejse.

Oplysnings- og Uddannelsesfonden

Fonden har siden 1970’erne ydet støtte til kursusaktiviteter m.v.

Socialfondene

Her på siden er der grundlæggende oplysninger om socialfondene. Hvad der kan ansøges om og hvem der kan ansøge.

Ôdâq Olsens Fond

Fonden giver opmuntringspriser for folk, der har været medlemmer af SIK i mange år.