Skip to content

SIK ungdom

Forum for faglig ungdom

Deltagere i SIK Ungdoms sidste generalforsamling, fra venstre: Sara M. Heinrich, Qaqortoq, Thrune Johansen, Ilulissat, Karen Thorleifsen, Aasiaat, Holga Olsen, Aasiaat, Asasaq Gedionsen, Nanortalik, Peter B. Mølgaard, Ilulissat, Føbe Davidsen, Qaqortoq, Jørgen Vetterlain, Ilulissat, Aqqaluk Karlsen, Qeqertaq, Paula L. Petersen, Qasigiannguit, Naduk A. Qaavigaq, Qaanaaq, Inge Q. Alataq, Qaanaaq, Monika Svendsen, Aasiaat, Jakobine Uitsatikitseq, Tasiilaq, og Ane-Marie Havmøller-Jørgensen, Upernavik.

Bestyrelsen

Bestyrelse valgt på generalforsamlingen den 5. oktober 2021:
Formand Peter B. Mølgaard, 
Næstformand Ane-Marie Havmøller-Jørgensen,
Bestyrelsesmedlem Føbe Davidsen,
Bestyrelsesmedlem Thrune Johansen,
Bestyrelsesmedlem Jakobine Uitsatikitseq.

Hvem er SIK Ungdom?

SIK Ungdom blev etableret i 2013 som en afdeling til at varetage fagforbundets arbejde med unge, som er under uddannelse eller er på beskæftigelse.

ETHVERT medlem af SIK, som er under 35 år, er automatisk medlem af SIK Ungdom – hvad enten medlemmet er i arbejde, ledig eller under uddannelse. Alle SIK-medlemmer i denne aldersgruppe har således ret – og er meget velkomne – til at tage del i de særlige aktiviteter i forbindelse med SIK Ungdom.

Ungdomsforeningen er organiseret med kontaktpersoner, som udpeges i byer og bygder. Hvert andet år holder SIK Ungdom generalforsamling – og det er kontaktpersonerne, der hver udpeger en delegeret til at deltage i generalforsamlingen.

SIK Ungdoms målsætninger

Nye vedtægter for SIK Ungdom blev vedtaget i generalforsamlingen efteråret 2019. Ifølge disse vedtægter har ungdomsafdelingen følgende formål:
  • At arbejde for gode løn- og ansættelsesvilkår og et trygt arbejdsmiljø for unge lønmodtagere.
  • Arbejde for gode uddannelsesvilkår for uddannelsessøgende.
  • Arbejde for fortsat forbedring af de uddannelsessøgendes boligforhold.
  • Samfundet tilføres viden om de unges arbejds- og levevilkår.
  • Oplyse om SIK Ungdom i folkeskolen, på uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladserne.
  • Fremme dialogen mellem uddannelsessøgende og unge lønmodtagere, så de kan støtte hinanden for at forbedre de unges vilkår.
  • Arbejde for en fortsat forbedring af de unge handicappedes vilkår.
  • Deltage aktivt i samarbejdet med den øvrige organisation i SIK, herunder lokalafdelingerne og SIK’s Sekretariat, bl.a. med henblik på at de unges vilkår kan tages op til forhandling gennem SIK.
  • Deltage i internationalt samarbejde med ungdomsafdelinger i faglige organisationer i andre lande for at hente inspiration til gavn for SIK Ungdoms arbejde i Grønland.

► Vedtægter af den 5. oktober 2021 – klik her

Medlemskontingent

Som udgangspunkt gælder fuldt medlemskontingent, som SIK’s lokalforening, der hvor man er bosiddende, har fastsat. Men der gælder halvt medlemskontingent for bl. a. ledige og uddannelsessøgende.