Skip to content

Fra SIK Ungdoms generalforsamling

Deltagere i SIK Ungdoms generalforsamling, fra venstre: Sara M. Heinrich, Qaqortoq, Thrune Johansen, Ilulissat, Karen Thorleifsen, Aasiaat, Holga Olsen, Aasiaat, Asasaq Gedionsen, Nanortalik, Peter B. Mølgaard, Ilulissat, Føbe Davidsen, Qaqortoq, Jørgen Vetterlain, Ilulissat, Aqqaluk Karlsen, Qeqertaq, Paula L. Petersen, Qasigiannguit, Naduk A. Qaavigaq, Qaanaaq, Inge Q. Alataq, Qaanaaq, Monika Svendsen, Aasiaat, Jakobine Uitsatikitseq, Tasiilaq, og Ane-Marie Havmøller-Jørgensen, Upernavik.

SIK Ungdom har netop holdt generalforsamling og kursus med deltagelse af kontaktpersoner og medlemmer. På kurset var der fokus på følgende emner: Foreningsvedtægter, SIK-overenskomster og præsentationsteknik. Formålet med denne kombination af emner var træning i at kunne præsentere foreningens formål samtidig med, at man informerer om overenskomstmæssige forhold.

Generalforsamlingen blev holdt den 5. oktober 2021, og der var god debat omkring de fremsendte forslag til drøftelse. Bl. a. var der drøftelse af sproglige problemer og barrierer blandt de nyuddannede i Grønland, hvorfor mange bliver overflødige på arbejdspladserne.

Generalforsamlingen sluttede med valg til bestyrelsen, som konstituerede sig som følger: Formand Peter B. Mølgaard, Ilulissat, næstformand Ane-Marie Havmøller-Jørgensen, Upernavik, bestyrelsesmedlem Føbe Davidsen, Qaqortoq, bestyrelsesmedlem Thrune Johansen, Ilulissat, bestyrelsesmedlem Jakobine Uitsatikitseq, Tasiilaq.


Den nye bestyrelse har sat sig for at have fokus på følgende i den kommende valgperiode i SIK Ungdom: For det første bedre samarbejde med ungdomsfællesrådet Sorlak, og for det andet at slå til lyd for prioritering af det grønlandske sprog rundt omkring på arbejdspladserne. I øvrigt skal SIK Ungdoms formål promoveres på en stærkere måde.

Forskellige oplysninger om SIK Ungdom – klik her


Bestyrelsen for SIK Ungdom for de kommende to år: Thrune Johansen, Føbe Davidsen, Peter B. Mølgaard (formand), Ane-Marie Havmøller-Jørgensen (næstformand) og Jakobine Uitsatikitseq.