Overenskomster

Overenskomster og aftaler

Siden rummer overenskomster, som SIK har indgået med arbejdsgiverne. Der er også en ramme med links til lovgivning, der ofte henvises til.

Air Greenland

Air Greenland A/S overenskomst 2019-2021


Arctic Prime Fisheries

Arctic Prime Fisheries ApS overenskomst 2019-2021 for månedslønnede

Arctic Prime Fisheries ApS overenskomst 2019-2021 for timelønnede


Avannaa Seafood

Avannaa Seafood ApS overenskomst 2019-2020

Blanket for anmodning om sygedagpenge


Den danske stat

Mærket med * er overenskomster, hvor også Grønlands Selvstyre indgår

Kontorpersonale, HK, Skatteministeriet 2018-2022

► Timelønnede sømænd, Skatteministeriet 2018-2022

► 300 Feriefrirejser for ansatte ved lufthavnene Kangerlussuaq-Narsarsuaq-Pituffik *

► 300 Løn under sygdom 2018-2022 *

► 300 Socialfonden 06-12-2019 *

► 300 Tillidsrepræsentanter *

316 Lærlinge og elever 2018-2022 *

322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere 2018-2022 *

356 Plejemødre, oldfruer og økonomaer 2018-2022 *

357 Levnedsmiddelbranchen 2018-2022 *

362 Faglærte og ikke-faglærte på månedsløn 2018-2022 *

367 Tolke 2018-2022 *

372 Varmemestre, pedeller og viceværter 2018-2022 *


Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Tillæg for særlig beredskabstjeneste i forbindelse med COVID-19 beredskab


GE Sulisitsisut – Grønlands Erhverv

GE Hovedaftalen af 1994

GE Handel og Kontor 2019-2023

GE Trade and Office Staff 2019-2023

GE Service og Transport 2019-2023

GE Sygeløn blanket 2016

GE Bygningshåndværkere, VVS m.v. 2019-2023

GE Construction workers, plumbing and heating etc. 2019-2023

GE Tillidsrepræsentanter 2016-2019

GE Produktion 2019-2023


Grønlands Selvstyre

Hovedaftale

300 Hovedaftale af 2004

300 Tillægsaftale til hovedaftale af 2014

Overenskomster

Mærket med * er også gældende for ansatte under den danske stat.

300 Feriefrirejser for ansatte ved lufthavnene Kangerlussuaq-Narsarsuaq-Pituffik *

300 Løn under sygdom 2018-2022 *

Socialfonden 06-12-2019 *

300 Tillidsrepræsentanter *

300 Feriefonden – protokollat 2014-2018 *

315 Handels- og Kontorpersonale 2018-2022

315 Protokollat – Handels- og Kontorpersonale

316 Lærlinge og elever 2018-2022 *

320 Kateketer og organister 2018-2022

322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere 2018-2022 *

322 Protokollat – Dagtilbudsmedhjælper – timeløn

324 Sømænd på timeløn 2018-2022

326 Barnehjælpere, socialmedhjælpere og socialhjælpere 2018-2022

336 Sundhedshjælpere 2018-2022

356 Plejemødre, oldfruer og økonomaer 2018-2022 *

357 Levnedsmiddelbranchen 2018-2022 *

362 Faglærte og ikke-faglærte på månedsløn 2018-2022 *

362 Protokollat – Dagtilbudsmedhjælper – månedsløn

363 Sundhedsmedhjælpere og fødselshjælpersker 2018-2022

364 Bygdesundhedspersonale 2018-2022

364 Protokollat – Bygdesundhedspersonale

365 Portørreddere og portører 2018-2022

367 Tolke 2018-2022 *

372 Varmemestre, pedeller og viceværter 2018-2022 *

376 Kommunale dagplejere 2018-2022

377 Klubområdet 2018-2022

7800 Brandkorps 2018-2022

Andre

Bilagsmateriale til overenskomster (samling redigeret 30-09-2020)

Sygedagpenge-blanket 06-12-2019

300 Vederlag for praktikvejledning

Timelønssatser for fritidsundervisning m.m. 


Hotel Arctic

Hotel Arctic overenskomst 2020-2023


KNI

KNI overenskomst 2019-2023

Aftale om socialfonden 2019

Tillidsrepræsentanter-overenskomst 2016-2019


Maniitsoq Fish

Maniitsoq Fish ApS overenskomst 2019-2020


Narsap Timersortarfia

Tiltrædelsesaftale mellem Narsap Timersortarfia og SIK (grønlandsk og dansk) 26-02-2018

Pensionsaftale (grønlandsk) 26-01-2018


Nusuka

Nusuka Bygningshåndværkere m.m. 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Fiskefabrikker 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Handel og Kontor 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Levnedsmiddel 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Service og Transport 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Tillidsrepræsentanter 2006-2009 (grønlandsk)


Nuuk Imeq

Nuuk Imeq overenskomst 2019-2021

Nuuk Imeq Tillidsrepræsentanter 2009


Nuup Bussii

Nuup Bussii overenskomst 2020-2024

Nuup Bussii Tillidsrepræsentanter 2009


Polar Raajat

Polar Raajat overenskomst 2021-2022

Polar Raajat overenskomst 2018-2021

Polar Raajat Tillidsrepræsentanter 2009


Royal Arctic Line

RAL Terminalarbejdere timelønnede faglærte og ikke-faglærte, Nuuk og Sisimiut, 2020-2022

RAL Terminalarbejdere timelønnede faglærte og ikke-faglærte, Aasiaat, 2020-2022

RAL Terminalarbejdere timelønnede faglærte og ikke-faglærte 2019-2022

RAL Bygdeservice 2010-2012 (gældende indtil ny)

RAL Sarfaq Ittuk besætning 2015-2019

RAL Tillidsrepræsentanter 2009

RAL Socialfonden 2016


Royal Greenland

RG overenskomsten 2021-2023

RG Tillidsrepræsentanter 2008-2010

RG Trawlerbesætning 3 – 1 1/2-ordningen 2002

RG Trawlerbesætning Menige

RG Trawlerbesætning Menige Hyreskema


Sisak Teknik

Sisak overenskomst 2007


Upernavik Seafood

Upernavik Seafood A/S er under Royal Greenland, hvorfor Royal Greenlands overenskomst er gældende her.