Skip to content

Overenskomster

Overenskomster og aftaler

Siden rummer overenskomster, som SIK har indgået med arbejdsgiverne. Der er til højre en ramme med links til lovgivning, der ofte henvises til.

Air Greenland

Air Greenland A/S overenskomst 2022-2024


Arctic Prime Fisheries

Arctic Prime Fisheries ApS overenskomst 2022-2024 for både månedslønnede og timelønnede


Avannaa Seafood

Avannaa Seafood ApS overenskomst 2023-2026

Blanket for anmodning om sygedagpenge


Avannaata Kommuniata Bussii

Avannaata Kommuniata Bussii overenskomst 2020-2023


Den danske stat

Kontorpersonale, Finansministeriet 2022-2026

 Timelønnede sømænd, Finansministeriet 2022-2026

► 300 Feriefrirejser for ansatte ved lufthavnene Kangerlussuaq-Narsarsuaq-Pituffik

► 300 Løn under sygdom 2018-2022

► 300 Socialfonden 06-12-2019 

► 300 Tillidsrepræsentanter 

316 Lærlinge og elever 2018-2022 

316 Protokollat til Lærlinge og elever 15-03-2021 

322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere 2018-2022 

356 Plejemødre, oldfruer og økonomaer 2018-2022 

357 Levnedsmiddelbranchen 2018-2022 

362 Faglærte og ikke-faglærte på månedsløn 2018-2022 

367 Tolke 2018-2022 

372 Varmemestre, pedeller og viceværter 2018-2022 


GE Sulisitsisut – Grønlands Erhverv

GE Hovedaftalen af 1994

GE Handel og Kontor 2023-2026

GE Trade and Office Staff 2023-2026

GE Service og Transport 2023-2026

GE Sygeløn blanket

GE Bygningshåndværkere, VVS m.v. 2023-2026

GE Construction workers, plumbing etc.

GE Tillidsrepræsentanter 2016-2019 gælder stadig uændret

Lumina Sustainable Materials – Protokollat om fridøgn, 16. juni 2023


Grønlands Selvstyre

Hovedaftale

300 Hovedaftale af 2004

300 Tillægsaftale til hovedaftale af 2014

Overenskomster

300 Ferierejsefonden 2022

300 Løn under sygdom 2022-2026 

300 Socialfonden 2022

300 Tillidsrepræsentanter 2022-2026 

315 Handels- og Kontorpersonale 2022-2026

316 Lærlinge og elever 2022-2026 

320 Kateketer og organister 2022-2026

322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere 2022-2025

322 Protokollat – Asfaltarbejdere 2023-2025

324 Sømænd på timeløn 2022-2026

326 Barnehjælpere, socialmedhjælpere og socialhjælpere 2022-2026

336 Sundhedshjælpere 2022-2026

356 Plejemødre, oldfruer og økonomaer 2022-2026

357 Levnedsmiddelbranchen 2022-2026 

362 Faglærte og ikke-faglærte på månedsløn 2022-2026

363 Sundhedsmedhjælpere og fødselshjælpersker 2022-2026

364 Bygdesundhedspersonale 2022-2026

365 Portørreddere og portører 2022-2026

367 Tolke 2022-2026

372 Varmemestre, pedeller og viceværter 2022-2026

376 Kommunale dagplejere 2022-2026

377 Klubområdet 2022-2026

7800 Brandkorps 2022-2026

Andre

Bilagsmateriale til overenskomster (samling redigeret 30-09-2020)

Sygedagpenge-blanket

300 Vederlag for praktikvejledning

Timelønssatser for fritidsundervisning m.m. 

Aftale om procedure for tildeling af tillæg


Hotel Arctic

Hotel Arctic overenskomst 2023-2026


Halibut Greenland

Overenskomst med Halibut Greenland 2021-2024

Anmodning om sygedagpenge (blanket)


KNI

KNI overenskomst 2023-2026

Tiltrædelsesaftale om fondene 2023

Tillidsrepræsentanter-overenskomst 2023-2026


Maniitsoq Fish

Maniitsoq Fish ApS overenskomst 2023-2026

Blanket for anmodning om sygedagpenge


Narsap Timersortarfia

Tiltrædelsesaftale mellem Narsap Timersortarfia og SIK (grønlandsk og dansk) 26-02-2018

Pensionsaftale (grønlandsk) 26-01-2018


Nusuka

Nusuka Bygningshåndværkere m.m. 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Fiskefabrikker 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Handel og Kontor 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Levnedsmiddel 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Service og Transport 2012-2014 (grønlandsk)

Nusuka Tillidsrepræsentanter 2006-2009 (grønlandsk)


Nuuk Imeq

Nuuk Imeq overenskomst 2023-2024

Nuuk Imeq Tillidsrepræsentanter 2009


Nuup Bussii

Nuup Bussii overenskomst 2024-2027

Nuup Bussii Tillidsrepræsentanter 2022-2026


Pennecon Heavy Civil

Lokalaftale til overenskomsten mellem SIK og Grønlands Erhverv (GE), 3. juni 2022

Local agreement for CBA between SIK and Greenland Chamber of Commerce, June 3, 2022

Protokollat om fridøgn inden for byggeriet af lufthavnen i Qaqortoq, 3. juni 2022

Protocol regarding days off concerning the building of airport in Qaqortoq, June 3, 2022


M-Roc Ltd

Lokalaftale til overenskomsten for bygningshåndværkere mellem SIK og GE

► Local agreement for CBA regarding construction craftsmen between SIK and GE

► Protokollat om fridøgn inden for byggeriet af lufthavnen i Qaqortoq (godkendt af Arbejdstilsynet)

► Protocol regarding days off concerning the building of airport i Qaqortoq (approved by Working Environment Authority)


Polar Raajat

Polar Raajat overenskomst 2023-2025

Polar Raajat Tillidsrepræsentanter 2009

Blanket til anmodning og sygedagpenge


Rodebay Fish

► Rodebay Fish overenskomst 2023-2026

► Tiltrædelsesaftale: Fondene, herunder Socialfonden


Royal Arctic Line

Faglærte og ikke-faglærte maritime månedslønnede på M/S Sarfaq Ittuk 2022-23 

► RAL Terminalarbejdere timelønnede faglærte og ikke-faglærte 2024-2026

RAL Tillidsrepræsentanter 2009

RAL Socialfonden 2016

Blanket til anmodning om sygedagpenge


Royal Greenland

RG overenskomsten 2023-2025

RG Collective Agreement 2023-2025

RG Tillidsrepræsentanter 2008-2010

RG Trawlerbesætning 3 – 1 1/2-ordningen 2002

RG Trawlerbesætning Menige

RG Trawlerbesætning Menige Hyreskema

RG Protokollat om trawlerbesætnings pension


Sigguk Uummannaq

Overenskomst med Sigguk Uummannaq 2023-2026

Tiltrædelsesaftale om fondene 2023


Sisak Teknik

Sisak overenskomst 2007


Teknisk Landsforbund

Overenskomst med Naalakkersuisut om teknikere i Grønland 2020-2024


Upernavik Seafood

Upernavik Seafood A/S er under Royal Greenland, hvorfor Royal Greenlands overenskomst er gældende her.

Lovgivning og vejledning

Love og vejledninger, der ofte henvises til i overenskomsterne og i sagsbehandlingen. Links fører til Selvstyrets lovdatabaser.

Ferieloven:

Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie

Graviditet, barsel og adoption:

Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Jobsøgningsydelse (arbejdsløshedsunderstøttelse):

Inatsisartutlov nr. 7 af 20. juni 2022 om jobsøgningsydelse

Borgerligt ombud:

Bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud

Funktionærloven:

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Sagsbehandlingsloven:

Inatsisartutlov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Offentlighedsloven:

Inatsisartutlov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen

Pensionsordning, obligatorisk:

► Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning

Frirejse og tjenestefrihed ved nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død:

Aftalen af 27. maj 1993 og vejledninger på Økonomi- og Personalestyrelsens hjemmeside – klik her