Skip to content

Overenskomster

Overenskomster og aftaler

Her er overenskomster og diverse aftaler, som SIK har indgået med arbejdsgiverne. Klik på en arbejdsgiver. Her på siden er også links til lovgivning, der ofte henvises til.

Lovgivning og vejledning

Love og vejledninger, der ofte henvises til i overenskomsterne og i sagsbehandlingen. Links fører til Selvstyrets lovdatabaser.

Ferieloven:

Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie

Graviditet, barsel og adoption:

Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Jobsøgningsydelse (arbejdsløshedsunderstøttelse):

Inatsisartutlov nr. 7 af 20. juni 2022 om jobsøgningsydelse

Borgerligt ombud:

Bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud

Funktionærloven:

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Sagsbehandlingsloven:

Inatsisartutlov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Offentlighedsloven:

Inatsisartutlov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen

Pensionsordning, obligatorisk:

► Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning

Frirejse og tjenestefrihed ved nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død:

Aftalen af 27. maj 1993 og vejledninger på Økonomi- og Personalestyrelsens hjemmeside – klik her