Skip to content

Hovedbestyrelsen holdt møde i Qaqortoq

Fra mødet med tillidsrepræsentanterne. Det er SIK’s formand, Jess G. Berthelsen, der fører ordet her.

SIK’s hovedbestyrelse har haft sit andet møde i år. Det var den 30. maj, og som planlagt i Qaqortoq.

Som det er skik og brug, når fagforbundets hovedbestyrelse holder møde et sted på kysten, bliver der taget skridt til dialog med de lokale kontakter, befolkningen og virksomhederne.

Der blev således holdt borgermøde Qaqortoqs forsamlingshus. Der var et møde med tillidsrepræsentanterne i byen og med ledelsen af den lokale SIK-forening. Der blev aflagt besøg til en række virksomheder. Og så sejlede hovedbestyrelsen ud til bygderne Saarloq og Eqalugaarsuit for at møde folk dér.

Fra borgermødet i Qaqortoq forsamlingshus. Næstformand Jokum Zeeb har her ordet.