Skip to content

Lodtrækningsrejser

På denne side er der information og vejledning omkring ansøgning til lodtrækningsrejser til afholdelse i 2025. Ansøgningsformular er tilgængelig her nederst på siden fra den 15. juni til og med den 1. september 2024.

Generelt om lodtrækningsrejser:

Lønmodtagere, aflønnet efter SIK’s overenskomster – og disses nærmeste familiemedlemmer – kan få tildelt en ferierejse ved ansøgning til SIK’s Feriefond. Tildeling af ferierejser sker ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at kunne få en ferierejse.

Følgende lønmodtagergrupper, der ved overenskomst har fået ret til ferierejse hvert andet år fra 2024, kan dog ikke søge om lodtrækningsrejse:

 • Handel- og kontoransatte (HK’ere) i Selvstyret, kommunerne og de statslige arbejdspladser.
 • Barne-, socialmedhjælpere og socialhjælpere.
 • Sundhedshjælpere og støttepersoner.
 • Tolke og oversættere.


Ansøgningsperioden starter i år den 15. juni og udløber den 1. september. I løbet af efteråret bliver der så foretaget lodtrækning af ferierejser til gennemførelse i 2025.

Hvad kan Feriefonden betale for ved en lodtrækningsrejse?

Feriefonden betaler for billet samt for overnatning på rejsen, såfremt det af logistiske/trafikmæssige grunde er nødvendigt med en overnatning mellem bopælen og rejsedestinationen. 

Rejsen kan kun foretages af familien samlet; det vil sige, at alle skal afrejse samme dag og returnere samme dag.

Betingelser som skal være opfyldt for at kunne deltage i lodtrækningen:

 1. Ansøgningsblanketten skal være udfyldt korrekt – ellers kan man ikke deltage i lodtrækningen. 
 2. Ansøgerens arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden. Ellers vil ansøgningen betragtes som ugyldig. Se her på siden den aktuelle liste over bidragsydere.
 3. Som dokumentation skal der ved ansøgning vedlægges en lønseddel og en bopælsattest.
 4. Ansøgeren skal være fyldt 18 år for at kunne indsende egen ansøgning.
 5. Ansøgers ægtefælle/samlever og børn, som ansøgeren ønsker skal deltage i ferierejsen, skal have samme bopæl som ansøgeren, ifølge den vedlagte bopælsattest. Et samliv på samme adresse skal have haft en varighed af mindst et år på ansøgningstidspunktet. 
 6. Medrejsende børn må ikke være fyldt 18 år ved afrejse fra hjemstedet.
 7. Ansøger må ikke indenfor de sidste 4 år være udtrukket til en ferierejse af SIK’s Feriefond.
 8. Hvis man via sin ægtefælle/samlever har ret til en ferierejse fra SIK’s feriefond eller fra en anden feriefond hvert andet år, kan man ikke søge til en lodtrækningsrejse.
 9. Ansøgningen skal sendes online fra SIK’s hjemmeside senest den 1. september.
 10. Alle billetter skal være købt senest 1 måned før afgang.


Lodtrækning:

Lodtrækningen sker i efteråret 2024. Alle ansøgere får en sms-besked senest den 1. december. Svaret vil være enten at man er udtrukket til en rejse eller at man ikke er udtrukket til en rejse.

Hvornår kan man ændre destination? Klik her for at hente en informationsskrivelse

Arbejdsgivere, der bidrager til lodtrækningsrejser

Grønlands Selvstyre
Kommunen
Den danske stat
Tusass
Halibut Greenland
INI A/S
Mittarfeqarfiit
Hotel Arctic
KNI Pilersuisoq
Maniitsoq Fish
Neqi
Royal Arctic Line
Avannaa Seafood
Nuuk Imeq
Royal Greenland
Nukissiorfiit
Nuup Bussii
Arctic Prime Fisheries
Polar Raajat
Air Greenland
Sigguk Uummannaq
SIK/SIP
SISA
Sulisartut Højskoliat
NPK
Rodebay Fish
Knud Rasmussenip Højskolia
Maniitsumi Efterskoli

Hvis du har spørgsmål om Feriefonden, er du meget velkommen til at kontakte SIK, telefon 32 21 33 – eller konsulent Dorthea Josefsen, direkte 34 93 17.