Skip to content

Nyuddannede tømrere

SIK overværede bevisoverrækkelsen for de nyddannede tømrerere.

I den forbindelse oprettede SIK en pris, som skal gives til en elev, der forbilledligt har vist særlig opmærksomhed for sin uddannelse og ihærdighed for at gennemføre den.

Efter samråd med lærerne er det blevet besluttet, at prisen i år går til Thomas Josefsen fra Maniitsoq. Vi ønsker de nye tømrere tillykke. Gid de må have en god fremtid i faget.