Skip to content

Fra generalforsamlingen i SIP-Paamiut

SIP-Paamiut har holdt den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens beretning blev godkendt, og på samme måde blev regnskabet og revisionsprotokollatet godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsens forslag om  ændring af vedtægterne i forbindelse med strukturændring i SIK fik også generalforsamlingens fulde tilslutning.

Der var ingen valg til bestyrelsen, da generalforsamling med valg først sker til næste år ifølge vedtægterne.