Skip to content

Opråb til politikerne om flere praktikpladser

Ungdomsarbejdsløsheden er alarmerende høj. Alt for mange unge får ikke en uddannelse, og mange unge kan ikke færdiggøre deres uddannelse, fordi de mangler en praktikplads.

Derfor opfordrer SIK, NUSUKA og GE til politisk handling for at sikre praktikpladser til alle. Samtidig opfordres unge til at kræve deres ret til praktikplads og uddannelse.

Vi må ikke lade vores unge i stikken, og vi kræver derfor politisk handling nu.

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, sagde i sin åbningstale ved Inatsisartuts efterårssamling, at ”Naalakkersuisut tager initiativ til at sikre, at ungdomsarbejdsløsheden reduceres markant. De unge over hele landet må ikke gå i stå i deres uddannelsesforløb og ende i arbejdsløshed, men skal derimod vejledes og støttes”.

SIK, NUSUKA og GE er enige i dette, men siden er det blevet ved snakken. Nu er det tid til at handle!

Helt konkret ønsker vi derfor:

  • At der sikres flere praktikpladser på alle landets arbejdspladser – såvel i den private som den offentlige sektor – og at selvstyret og kommunerne samtidig iværksætter en ekstraordinær indsats for at sikre, at de unge er i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.
  • At der stilles konkrete krav til samtlige entreprenører, der byder ind på opgaver og projekter i Grønland, om, at også de har pligt til at bidrage til samfundet med uddannelse af arbejdsstyrken.
  • At afløbet fra Anlægs- og renoveringsfonden sker mere effektivt, så der kommer en mere jævn bygge- og anlægsaktivitet fordelt på såvel sektorer som geografisk, så virksomhederne bedre tør binde sig i lærlingekontrakter.
  • At der i servicekontrakterne med de selvstyrejede virksomheder tages højde for etablering af lære/praktikpladser, og at der skabes plads til, at nye uddannelsesretninger inkluderes på arbejdsmarkedet.
  • At det sikres, at den nye jobportal også bliver et forum, hvor lærlinge og praktikanter kan finde arbejdsgivere – og omvendt.
  • At selvstyreadministrationen mere end fordobler antallet af praktikpladser

Behov for flere praktikpladser og en ny strategi

Med den ekstraordinære indsats mod ungeledighed på finansloven med 24,9 millioner kroner og en stigning af midlerne til Piareersarfiit må der forventes øget efterspørgsmål på praktikpladser.

Vi opfordrer de unge til at kræve deres ret til en praktikplads, men også at gøre deres pligt og tage en uddannelse. Samtidig opfordrer SIK, NUSUKA og GE til et samarbejde mellem alle relevante parter om formulering af en ny strategi med klare mål om, hvor mange praktikpladser der kan oprettes frem til 2020.

SIK, NUSUKA, GE