Skip to content

SIP Ilulissat vinder sag om erstatning for fyret tillidsrepræsentant

SIK og SIP-Ilulissat har siden maj måned kørt en sag for en tillidsrepræsentant, som blev afskediget under en sygemelding og vundet den.

Sagen har været trukket i langdrag, men SIK har haft et stærkt våben ved at henvise til gældende regler i overenskomst, og der er nu faldet en afgørelse i sagen.

I SIK er vi glade for at vinde denne sag for tillidsrepræsentanten, der nu får 3 måneders løn for tabt arbejdsfortjeneste pga. uretmæssige afskedigelse. Formanden for SIP-Ilulissat har kompetent forhandlet det endelige resultat igennem.

Lokalformanden for SIP.Ilulissat Else Jonna Viladsen siger:

”Vi er glade og stolte over, at vores arbejde med overenskomsterne, lokalforeningsarbejdet og de regler vi varetager er med til at beskytte arbejdstagerne og i dette tilfælde tillidsrepræsentanten således at vedkommende nu kan få 3 måneders løn for tabt arbejdsfortjeneste.”

Else Jonna Viladsen – formand for SIP-Ilulissat.