Skip to content

Afskediget på grund af sygdom

Sag vedr. afskedigelse efter 120 sygedage samt dokumentation af, at medlemmet også er tillidsrepræsentant.

SIK modtog meddelelse fra en kommune om påtænkt afskedigelse af en sygehjælper med 4 mdr.´s varsel i henhold til overenskomstens bestemmelser om afskedigelse efter 120 sygedage.

Sygehjælpere er funktionærer i henhold til den grønlandske funktionærlov, men medlemmets ansættelseskontrakt er fra før Funktionærloven trådte i kraft pr. 1. januar 2014. Kommunen har ikke udarbejdet tillæg til ansættelseskontrakten.

Funktionærlovens 120 dages regel kan kun anvendes, hvis det aftalt ved skriftlig kontrakt i det enkelte ansættelsesforhold. Dette er ikke sket i denne sag. Derfor skal der tages udgangspunkt i Funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler, som er 6 måneder i dette tilfælde.

Ydermere oplyser medlemmet, at vedkommende er tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. SIK kræver derfor, at medlemmet skal have forlænget opsigelsesvarslet med yderligere 3 måneder.

Kommunen meddeler, at vores medlem ikke er tillidsrepræsentant, idet der ifølge de skriftlige meddelelser fra lokalafdelingen er valgt en ny tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Det viser sig, at vores medlem ved en fejl ikke er blevet opført som fællestillidsrepræsentant efter valget af tillidsrepræsentanter ved de øvrige afdelinger på arbejdspladsen.

For at bevise at vores medlem er fællestillidsrepræsentant, fremlagde SIK derefter følgende:

  • 2 mødedeltagelser i SIKs lokalafdeling,
  • 2 kursus ansøgninger modtaget i SIKs kursusafdeling QIA underskrevet af arbejdsgiveren. Det fremgår på ansøgningen, at vores medlem er tillidsrepræsentant.
  • 2 månedstimesedler hvoraf det fremgår, at medlemmet har været på kurser, timesedlerne er godkendt af arbejdsgiveren.
  • Alle tillidsrepræsentanter ved de øvrige afdelinger på arbejdspladsen, bekræfter at medlemmet er deres fællestillidsrepræsentant og aldrig har opsagt sit hverv som tillidsrepræsentant.

Efter SIKs indgriben har kommunen nu anerkendt, at vores medlem har krav på 9 måneders opsigelsesvarsel ligesom tidspunktet for afgivelse af varslet er rykke med en måned, idet den første partshøring er annulleret og erstattet med en ny partshøringsproces.