Skip to content

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit pillugit inatsit nutaaq

Inatsit pingaarutilik ulloq 1. januaari 2024 atuutilerpoq, tassa suliffissarsior­tunut ikiorsiissutit pillugit inatsit. Inatsisip suliffeerunnermi ikiorsiissutit pillugit inatsit nr. 2, 15. maaji 2014-imeersoq, taarserpaa. SIK-p allattoqarfiani pisortaq, inatsisileritooq Bjarne Petersen, inatsisitaap imarisaanik quppernermi maani nassuiaateqarpoq.

Inatsit nutaaq SIK-p nittartagaani “Isumaqatigiissutit” pillugit quppernermi nanisassaavoq ungalusami uani: “Inatsisit ilitsersuutillu”.

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit qaqugu pineqarsinnaappat?

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit nammineq pisuussutiginngisamik isertitaqannginnermi taar­tisiatut tunniunneqartartussaapput, soorlu soraarsitaasimagaanni, sulisitsisumit angerlatitaagal­lar­ner­mi akissarsiaqarsinnaananilu napparsimalersimagaanni.

Ikiorsiissutinik taakkuninnga pisinnaassagaanni sulilernissamut piareersimasariaqarpoq. Taa­maalilluni ikiorsiissutinik pisinnaassagaanni inatsit malillugu ullormit ullormut suliartoqqune­qa­riataarsinnaasariaqarpoq sapaatillu-akunne­ranut minnerpaamik nal. ak. 20-ni nalingin­naa­sumik sulilluni. Tassa taamatut sulilernissamut piareersimanngikkaanni suliffissar­siortu­nut ikiorsiissutinik pisoqarsinnaanngilaq, kisianni pisortanit ikiorsiissutinik pisoqarsinnaavoq.

Angerlartitaanermut tunngatillugu

Inatsimmi § 4, imm. 1 naapertorlugu “angerlartitsineq” ima paasisassaavoq: Sulisitsisup sulianik unititsigallarnera ullut 14-it angullugit sivisussuseqarsinnaasumik, nioqqutissiorneq nioqqutissiassaarunnikkut unitsinneqarpat, maskiinat ajoqusernerisigut, silamik allamilluun­niit siumut naatsorsuutigineq ajornartumik peqquteqartumik.” Aalajangersagaq taanna aali­sak­kerivinni sulisunut immikkut soqutiginaateqarpoq, sullivinnimi taakkunani pingaartumik ukiuunerani angerlartitsisoqartaannarmat.

Aalajangersagaq taannarpiaq atuarlugu ima paasisariaqarpoq nioqqutissiorneq unitsin­ne­qarpat annerpaamik ulluni 14-ini suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisoqarsinnaasoq. Taa­matut paasinninneq aammattaaq atuuppoq sullissivik.gl-imi nassuiaammi, tassani malitta­risassat nutaat ima allaaserineqarmata: “Suliffigisat nioqqutissiassanik amigaate­qarnermik, maskiinanik aserortoqarneranik, imaluunniit sila pissutigalugu matuneqarallar­simappat, angerlartitaanerpit nalaani sapaatip akunneri marluk angullugit suliffissarsior­tunut ikior­siissutinik pisartagaqarsinnaavutit.”

Taamatut angerlartitaanermi qanoq sivisuti­gisu­mik suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisar­ta­gaqartoqarsinnaanersoq SIK-p pissutissaqarluarluni nalornisoorutigisimavaa. Inatsisissap saq­qummiunneqarnerani tusarniaasoqarmat SIK-mit oqaaseqarpugut taamaallaat ullut 14-it angullugit ikiorsiissuteqartoqartassappat tamanna naammaginanngitsoq, tassa pisartakkat suliffeerunnermi ikiorsiissutinut maannamut atuuttunut sanilliullugit ajornerulersus­saam­ma­ta. Taamaattumik SIK-p Namminersorlutik Oqartussat kajumissaarpai inatsisissatut siunner­suu­tip ilaa taanna isumaliutigeqqeqqullugu, ullunit 14-init amerlanerusuni angerlartitaasut pisariaqanngitsumik pillarneqannginniassammata. SIK-p inassutaanut tamatumunnga Namminersorlutik Oqartussat ima akipput: “Tamanna ilanngunneqassan­ngi­laq. Tassami inuup § 1, imm. 3 malillugu qanoq sivisutigisumik suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisar­nissaata killilernissaa § 4-mi siunertarineqanngilaq …”.

Taamaalillutik sullissivik.gl-imi paasissutissat aamma Namminersorlutik Oqartussat SIK-mut ilisimatitsissutaat imminnut naapertutinngillat. Taamaariarmallu SIK-p Namminersorlutik Oqartussat qinnuigai erseqqinnerusumik nassuiaateqaqqullugit paatsuunganeq qaangerne­qarniassammat.

Taava ulloq 5. januaari 2024 Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Suliffeqarnermut Nuna­mul­lu Namminermut naalakkersuisoqarfimmit ima akineqarpugut:

“Aap, ilumoorpoq inatsimmi allassimammat angerlartitaanermi suliffissarsiortunut ikiorsiis­sutinik ullut 14-it angullugit pisartagaqartoqarsinnaasoq.

Angerlartitsineq ima nassuiarneqarpoq: Sulisitsisup sulianik unitsitsigallarnera ullut 14-it angullugit sivisussuseqarsinnaasumik, nioqqutissiorneq nioqqutissiassaarunnikkut unitsin­neqarpat, maskiinat ajoqusernerisigut, silamik allamilluunniit siumut naatsorsuutigineq ajornartumik peqquteqartumik.

Inatsisillu nassuiaatitaani ima allassimasoqarpoq:Nioqqutissiornermik unitsitsigallarneq soor­lu eqqiaanermik, pilersaarutit malillugit nioqqutissiornermi atortunik aserfallatsaaliui­nermik iluarsaassinermillu imaluunniit sulisussaaleqinermik pissuteqartoq Inatsisartut inat­sisaat malillugu angerlartitsinertut isigineqanngilaq.

Angerlartitsineq ullunit 14-init sivisunerussangatinneqarpat nioqqutissiorfiit sulisutik soraarsikkallartariaqalissavaat, taamaalillutik Majoriaqarfiit “sulisut angerlartitat” suliffissanut allanut innersuussinnaaniassammatigit.

Angerlartitsineq ullunit 14-init sivisuneruppat, nioqqutissiorfiillu sulisutik soraarsikkal­larpa­tigit, sulisut pineqartut suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisinnaatitaapput, suliffissaa­leqi­sutut allatulli suliartoriaannaanissamik piumasaqarfigineqaramik nioqqutissiorfimmillu soraarsitaanertik namminneq pisuussutiginngimmassuk.

Naalakkersuisoqarfiup nalunngilaa kommunit arlallit sulisunut angerlartitaasunut qaam­mammi ataatsimi marlunniluunniit suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pisartaqartitsi­sarsimasut. Tamanna pissutigalugu angerlartitaanermut sivisussusissarititaasoq sapaatip-akunnerinut marlunnut sivikillineqarpoq. Aammami innuttaasut suliartoriaannaasut suliassanut allanut atorneqarsinnaanniassammata.”

Tassa naalakkersuisoqarfiup akissutaatigut uppernarsarneqarpoq suliffissarsiorunut ikiorsiiissu­tit angerlartitaanermit sivisunerpaamik ulluni 14-ini pisartagarineqarsinnaasutNaalakker­sui­so­qar­fimmillu aamma allapput angerlartitsineq ullunit 14-init sivisunerussanga­tinnar­pat sulisitsisup sulisut soraarsikkallartariaqassagai sulisut suliffeqannginnerminni suliffis­sar­siortunut ikiorsiissutinik pisartagaqarsinnaaniassammata. Taamatut aaqqissuussineq iluamik atorsinnaassanersoq piffissap ingerlanerani paasinarsiumaarpoq.                      

Inatsit nutaaq naapertorlugu sulisitsisoq pisussaatitaavoq sulisunik angerlartitsinini kommu­ni­mut (Majoriaq-mut) nalunaarutigissallugu. 

Kisianni suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisinnaanissaq qulakkeerumallugu pingaaruteqarpoq sulisup nammineq Majoriamut ima­luunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut saaffiginninnissaa tassanilu qinnuteqar­nermi immersugassamik immersuinissaa. Uppernarsaatissat suut qinnuteqarnermi ilanngunneqas­sa­­nersut sullissivik.gl-imi atuarneqarsinnaavoq. 

Ikiorsiissutinik pisartagaqarneq ullormit sulisup Majoriamut saaffiginniffianut aallartittussaavoq, soorunami ikiorsiissutinik pisinnaa­nis­samut piumasaqaatit eqqortissimagaanni.

Napparsimanermut tunngatillugu

Suliffissarsiornermi ikiorsiissutinik pisartagaqartoqarsinnaavortaaq napparsimanerup nalaa­ni, tassa napparsimanermi sulisitsisumit akissarsiaqartinneqanngikkaanni. Tamatumani pisar­tagaqarsinnaatitaaneq atorunnaartarpoq ataannartunik piffissami qaammatinik arfinilinnik sin­ner­lugil­luunniit sivisussusilimmi napparsimareernermi, qaammatinik pingasunik sivitsuinis­samut periarfissaqarluni.

Napparsimanerup nalaani suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik katersisoqarsinnaavoq napparsimanerit ulluisa pingajuanniit. Napparsimaneq sap. ak. marlunnik sivisunerusumilluunniit sivisussuseqarpat suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik katersineq napparsimanerit ulluisa siullianniit aallartissaaq.

Ikiorsiissutit amerlassusiat:

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutit aallaqqaammut angissusilerneqartassapput SIK-p isumaqatigiissutai malillugit suliamik ilinniagaqarsimanngitsunut akissarsiat minnerpaaffissaasa 90 procentiinik. Pisartakkat ikiliartortinneqassapput pisartagaqarneq sivitsoriartortillugu. Soorlu 18-29-inik ukiullit suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik ukiumi ataatsimi pisartagaqareersimasut akissarsiat minnerpaaffissaasa 65 procentiinik pisartagaqartinneqalissapput. Taamatullu 30-nik ukiulinnut ukioqqortunerusunullu katillugit ukiuni marlunni ikiorsiissutinik pisartagaqareersimasunut ikiorsiissutit akissarsiat minnerpaaffissaasa 65 procenterissavaat.

Pisartakkat angissusiinik paasissutissat erseqqinnerusut sullissivik.gl-imiipput.

Ikiorsiissutinik pisinnaanermut tunngatillugu pisussaaffiit

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisinnaanermut tunngatillugu nammineq pisussaaffiit arlaliupput. Soorlu suliffissamik imaluunniit piginnaanngorsaqqinnissamut neqeroorummik ullormit ullormut innersuussisoqariataarpat tamanna malittariaqarpoq, aammalu inuttut iliuusissanut pilersaarusiortoqarnerani peqataasariaqarpoq pilersaarusiarlu malinneqartariaqarluni. 

Taamatuttaaq pissutsit allanngorpata taamalu suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisartagaqarnissaq pisariaarutissappat kommunimut nalunaarutiginninnissaq pisussaaffiuvoq.

Pisussaaffiit pillugit paasissutissat erseqqinnerusut sullissivik.gl-imiipput.

Killilersuiffigisaalerneq:

Suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisartagaqartoq sulilernissamut piareersimanngitsoq nammineq suliffimminit soraaruni imaluunniit suliffimminniit peersitaaguni ikiorsiissutisisinnaanerminiit killilersuiffigisaalissaaq sapaatip-akunnerini sisamani. Taamatuttaaq pisoqassaaq ikiorsiissutinik pisartagaqarsinnaanermut atatillugu pisussaaffinnik eqqortitsinngikkaanni, soorlu suliffimmik innersuussutigineqartumik piumanngikkaanni.

Killilersuiffigisaaneq tamanna isumaqarpoq sapaatip-akunnerini sisamani taamaallaat pisartagarineqarsinnaasut affaannik pisartagaqartinneqarnermik.

Qaammatit aqqaneq-marluk ingerlaneranni sisamariarluni taamatut killilersuiffigisaasimagaanni suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisinnaatitaaneq annaaneqassaaq.

Naggasiussaq

Oqaatigineqareersutut suliffissarsiortunut ikiorsiissutinik pisinnaanermut tunngatillugu paasissutissanik nittartakkamut sullissivik.gl-imut paasiniaanissaq kaammattuutigerusunnarpoq. Aammali tamanna pillugu paasissutissanik amerlanerusunik piaartumik tusarliussaqaqqinnissarput SIK-mit pilersaarutigaarput.