Skip to content

Isumaqatigiissutini nutaassani pitsanngoriaatit angusallu nutaat

SIK-p allattoqarfianit paasissutissiineq: SIK pisortanilu sulisitsisut (Namminersorlutik Oqartussat kommunillu) sivitsortumik isuma­qatigiinniartareersullu 13. septembari 2022 Namminersorlutik Oqartussat isumaqati­giissutinut immikkoortortaqarfiannit tusagassiorfinnut nalunaarut SIK-p nittartagaatigut saqqummiupparput. Tassani ilisimatitsissutigineqarpoq isumaqatigiinniarnerit naammassisimasut – tassa tunngaviusunik paasissutissiineq siulleq.

Tusagassiorfinnut nalunaarummi pitsanngoriaatit angusallu nutaat sisamanut immikkoortillugit naatsumik oqaluttuarineqarput, tassa taakku isumaqatigiissutini assigiinngitsuni 18-ini 2022-mit 2026-imut atuuttussani allassimalersussat.

Allakkiap matuma allanneqarnerata nalaani isumaqatigiissutit ataasiakkaat SIK-mi suli tigunngilavut. Namminersorlutik Oqartussani suli suliarineqarput allaqqissaarneqarlutillu. Nalunngilarpullu tamanna aamma sivisusinnaasartoq.

Isumaqatigiissutilli allaqqissaakkat nutseriikkallu tiguniariarlugit nittartakkatsinnut ilioraru­maarpavut quppernermi ”Isumaqatigiissutit”-ni. Matumanili tusagassiorfinnut nalunaarut septembarimeersoq malittareqqilaassavarput paasissutissanik erseqqinnerusunik ilallugu.

Akissarsiat novembarip naanerani iluarsineqassapput

Pitsaanerulersitsinerit ataatsimut katillugit 128,2 mio kr.-nut naatsorsorneqarsimapput. Tas­sa SIK-p isumaqatigiissutai malillugit sulisuusut akissarsiaat ataatsimut 8 procentinik qaffassapput. 

Ulloq 8. novembari 2022 SIK-mi peqatigiiffinnut attaveqaatinullu tamanut kiisalu sulisut sinniisaannut e-mailikkut ilisimatitsissutigineqarpoq novembarip naanerani akissarsisitsinernut atatillugu akissarsiat kingumoortumik 1. apriili 2022-mit iluarsineqarumaartut.

Ilisimatitsissut tamanna aammattaaq SIK-p nittartagaatigut Facebookiatigullu tusarliunne­qar­poq.

Naartunermi akissarsiaqartussaatitaaneq

Ernereernerup kingorna meeqqamut ataatsimut sap. ak. 40-t tungaannut tamakkiisumik akissarsiaqarsinnaalernissaq Ilaqutariit arnallu atugarisaannut pitsanngorsaataaniartus­saa­voq (meeqqanut marlunnut amerlanerusunullu tunngatillugu sap. ak. 48-t tungaannut) – piffissanilu taakkunani soraarnerussutisiassanik katersuisoqartassaaq.

Maannamut arnat SIK-p isumaqatigiissutai naapertorlugit sulisuusut sap. ak. 18-it ernereernerup kingorna sulinngiffeqarnerminnut akissarsiaqariarlutik tamatuma kingorna ullormusiaqartussanngortarsimapput.

Ernereernermi tamakkiisumik akissarsiaqarsinnaatitaalernikkut pingaartumik arnat SIK-p isumaqatigiissutai malillugit sulisuusut isertitaqarnermikkut malunnaatilimmik pitsanngor­saavigineqassapput.

Isumaqatigiissutitigulli aalajangersagaq taanna ajoqit pattattullu kiisalu qatserisartut isuma­qatigiissutaanni ilaassanngilaq.

Sulinngiffeqarluni angalanernut akiliunneqarsinnaalersussat

Isumaqatigiissutit assigiinngitsut sisamat tunngavigalugit sulisuusut ilaqutaallu ukioq allor-tarlugu sulinngiffeqarlutik angalanissaminnut akiliunneqarsinnaalissapput. Tamanna malunnaatilimmik angusaqaataavoq, SIK-p Sulinngiffeqarluni Angalanermut Aningaasaateqarfianik aaq­qis­suussinermik, kattuffiup ilungersuuteqarneratigut qanga pilersinneqarsimasumik, ineriar­tortitseqqinnerusussaq.

Sulisut qaammammusiallit akiliunneqarlutik feeriarsinnaalersussat ukuupput: 

  • HK-t (niuernermi allaffinnilu sulisut).
  • Meeqqerisut isumaginninnermilu ikiortit socialmedhjælperit socialhjælperillu.
  • Peqqinnissamut ikiortit.
  • Oqalutsit/nutserisut.


Ukioq allortarlugu taamatut akiliunneqarluni sulinngiffeqarluni angalasinnaatitaalernissaq feriefondimut pioreersumut ilassutitut isumaqatigiissusiarineqartussaavoq.

Taamaalilluni SIK-p Sulinngiffeqarluni Angalanermut Aningaasaateqarfia aaqqissuussinernik marlunnik immikkoortoqartussanngorpoq: Siulleq tassa qinnuteqartunik makitsisarnermik aaqqissuussineq maannamut atuuttoq, aappaalu tassa sulisut qulaani taaneqartut akiliunne­qar­tar­nissaannik aaqqissuussineq atuutilersussaq.

SIK-p isumaqatigiissutai malillugit sulisuusut inoqutaasalu akiliunneqarlutik angalasinnaane­rannut tunngasoq nutaaq alla tassaavoq atorfinitsitaanermi angalanermut akiliunneqar­simagaanni aamma soraarnermi angalanermut akiliunneqarsinnaalerneq.

Qanigisap perululluni napparsimanerani sulinngikkallarsinnaaneq

Qanigisap perululluni napparsimanerani aamma/imaluunniit toqunerani akissarsiaqaannarluni sulinngikkallarsinnaaneq akiliunneqarlunilu angalasinnaaneq siusinnerungaatsiartukkut pisinnaalerpoq. Maannamut tamanna ukiumi ataatsimi sulereernermi pisinnaatitaaffiulertar­poq. Isumaqatigiissutinili nutaassani tamanna allanngortinneqassaaq qaammatini pinga­suni sulereernermi pisinnaanngorlugu.

Ilinniarsimasut innuttaasunillu qanimut sullissisut immikkut maluginiarlugit

Isumaqatigiissutit nutarterneqarneranni SIK-p isumaqatigiissutai malillugit sulisuusut ta­mar­mik tunngaviusumik akissarsiaasigut pitsanngorsaavigineqarput. 

Isumaqatigiinniarnernili illuatungeriit inunnut qanimut sullissisunik ilinniarsimasunillu immik­kut ukkataqarusussimapput, taakku akissarsiatigut malunnarnerusumik takussutissikkusullugit. Taakku soorlu tassaapput:

  • Nunaqarfinni peqqinnissaqarfimmi sulisut.
  • Isumaginninnermi ikiortit. 
  • Plejemuut.
  • Terminalini sulisut.


Utoqqalinissamut katersaqarnerunissaq

Soraarnerussutisiassanik katersaqarnermi procentit tunngaviusut tamanut atuuttumik qaffaa­vigineqarput. Siullermik isumaqatigiissutigineqarsimagaluarpoq – soorlumi tamanna septembarimi tusagassiorfinnut nalunaarummi taaneqartoq –  tapisiat assigiinngitsut amerlanerusut soraarnerussutiassaqaataalissasut. Tamannali akissarsialersuinermi suleriaatsikkut pi­sa­riuallaassaqimmat kingusinnerusukkut isumaqatigiissutigineqarpoq tamanut atuuttumik qaffaasoqaannassasoq.

Soraarnerussutisiassanik katersinermi akiliutit procentilersuutaat taamaalilluni qaffanneqarput 11,5 procentinit 11,66 procentinut.

Piginnaasanik qaffassaaneq

SIK-p pisortallu isumaqatigiinniarneranni aammattaaq siunertaq imaattoq isumaqatigiissutigineqarpoq:

”Piginnaasat. Piginnaasat qaffassarneqarnissaannut periarfissat qulakkeerneqassasut illua’­tungeriit isumaqatigiissutigaat, taamaalillutik ilinniagaqarsimanngitsut amerlanerit ilinniagaqarsimasutut atorfeqalerniassammata aamma/imaluunniit akissarsiaminnut naleqquttunik tapeqartinneqalerlutik”. 

Allatut oqaatigalugu piginnaasat qaffassarnissaannut kajumissaarisoqassaaq, taamalu ilisimasat piginnaasallu sulinikkut pigilersimasat (realkompetence) ineriartorteqqinneqarlutillu pappialakkut isertitatigullu malugusuutigineqarsinnaalertariaqarlutik.

 

Isumaqatigiissutit ataasiakkaat Namminersorlutik Oqartussanit tigoriarutsigit SIK-p allatto­qarfianit iliuuseqarumaarpugut pisoqqanut sanilliullugit nutaartaat suunersut kattuffimmi peqatigiiffinnut sulisullu sinniisaannut ilisimatitsilluta.