Skip to content

Malittarisassat nutaat siulersuisuunerillu nutaat

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiata SIK-p Ilulissani Hotel Arctic-imi ataatsimeer­suarnera ualimut naammassivoq.

Ataatsimeersuarneq ulluni marlunni ingerlanneqartoq kattuffiup immikkoortortaqarfiisa SIP-t aallartitaannit peqataaffigineqarpoq. Inuiaqatigiin­ni pissutsit kattuffiup ilaasortaanut sunniuteqartut oqaluuserineqarput, aammalu SIK-p kattuffittut malittarisassai nutartikkat sulisartullu peqatigiiffiisa malittarisassaannut najoqqutassiat iluarsisat akuersissutigineqarlutik.

Jess G. Berthelsen qinersinertaqanngitsumik siulittaasutut ingerlaqqippoq, allamik qinigassanngortittoqanngimmat. Taamaalillunilu maannamut sivisunerpaamik SIK-mut siulittaa­suu­nini naqissuseqqippaa, tassa ataannartumik ukiuni 27-ni siulittaasuugami (1990-imi siulittaasutut qinigaaqqaarpoq).

Kisianni siulersuisuuninngortut ukiuni tulliuttuni sisamani atuuttussat arlalinnik nutaartaqar­put.

Ludvig Larsen, SIP-Nuuk, 2013-imit siulersuisuunernut ilaasortaasoq, siulittaasup tulliatut qinigaavoq. Siulersuisuunernullu ilaasortanngortut allat ukuupput:

Else Jonna Villadsen (SIP-Ilulissat), Sofie Svendsen (SIP-Nuuk) (qinigaaqqittoq), Jørgen Vetterlain (SIK-p Inuusuttai), Elisabeth L. Hansen (SIP-Maniitsoq), Josef Therkildsen (SIP-Nuuk), Jakob G. Motzfeldt (SIP-Qaqortoq) aamma Qujana Fleischer (SIP-Aasiaat).

Siulersuisuunerit nalunaarutaanni ullormi siullermi saqqummiunneqarlunilu oqallisigine­qar­tumi oqariartuutigineqartut ilagaat aalisakkanik tunisassiornerup inerisarneqarneqartariaqarnera tunisassiat qeritiinnarnagit suliareqqinneqartalernerisigut, taamaalilluni tunisassiorneq aalaakkaanerulissammat ilaqutariippassuarnut sulisartuusunut iluaqutaasussamik. Aamma Kalaallit Nunaat aningaasaatilinnut avataaneersunut aatsitassarsiornermut aningaa­lii­sinnaasunut pilerinarnerulersinniartariaqarpoq, aatsitassarsiorneq kiisami aallartilluarniassammat, aamma Kujataani aatsitassat qaqutigoortut eqqarsaatigalugit.

Siulersuisuunerit nalunarutaanni aamma kajumissaarutigineqarpoq isumaginninnermi suleriaatsit eqaallisar­ne­qarnissaat. Isumaginninnermi inatsisit allaffissornikkut atortinneqarnerat inatsisit siuner­taannut ajun­ngitsunut naleqqussarneqartariaqarpoq, tamatumani kommunini ingerlatsinikkut assersuutissat nuannerpallaanngitsut innersuussutigineqarlutik.

Ataatsimeersuarneq pillugu paasissutissat allat – una tooruk.

SIK-p siulersuisuuneri nutaat 26. oktobari 2017 qinerneqartut. Saamerlermiit: Josef Therkildsen, Sofie Svendsen, Jess G. Berthelsen, Elisabeth Hansen, Ludvig Larsen, Jørgen Vetterlain, Else Jonna Villadsen, Jakob G. Motzfeldt aamma Qujana Fleischer.

Paasissutissiineq oqaloqatigiinnerlu

SIK-p allattoqarfiani sulisut ataatsimeersuarnermi najuupput inersuup ataatsimeersuarfiusup paarliani orninneqarsinnaallutik paasiniaavigineqarlutillu.

Erna Thomsen aamma Dorthe Kristiansen inunnut ataasiakkaanut tunngasutigut sullissinerit pillugit saaffigineqarsinnaapput.
Isumaqatigiissutit paasiuminaatsortaqartarput, isumaqatigiissutilerisullu Riikki Biilmannip tamakku nassuiartarpai.
Inger Heilmann Larsenip Qaammarsaanermut Ilinniartitaanermullu Aningaasaateqarfik aamma Sulinngiffeqarluni Angalanermut Aningaasaateqarfik sullitarai.
Gudrun Berthelsen (saamerleq) Isumaginninnikkut Aningaasaateqarfik pillugu aamma Dorthe Stoiberg (talerpilleq) immikkoortortaqarfiit aningaasaqarnerat pillugu aperineqartarput.

Ataatsimeersuarnermi assilisat ilaat

Ataatsimeersuarneq aallarnerlugu erfalasulisaarluni ileqquuusumik ingerlaaqatigiinnermit.
Ataatsimeersuaqataasut ilaat kalaallisoortut ullaakkut naalagiaqatigiinnermi.
Hotel Arctic-imi inersuarmi ataatsimeersuarfiusumi.
SIK-mut ataqqinaammik ilaasortat pingasut najuupput: Jonas Fleischer, Johan Christiansen aamma Pavia Lange. Sisamaat Hansigne Lyberth najuussinnaanani nalunaarpoq inuulluaqqusillunili.
Siulittaasunngoqqittoq Jess G. Berthelsen siulersuisuunernut ilaasortap tunuartup Jokum Zeebip tunivaa qalipakkaminik, ukiuni 27-nngortuni siulittaasuuusup assinganik.
Siulittaasup tullertaava Ludvig Larsen oqaaseqartoq.
Qinersinerni taasinernik nakkutilliisut: Inge Lennert, Inger Heilmann Larsen, Nukaraq Eugenius (ataatsimeersuarnermik aqutsisoq) aamma Estrella Mølgaard Thomsen.
Ataatsimeersuarnermi avataanit najuuttut ilaat, nunani avannarlerni sulisartut kattuffiisa suleqatigiiffiata NFS-ip allattuunera Magnus Gissler oqaaseqartoq.