Skip to content

Nye vedtægter og ny hovedbestyrelse

Lønmodtagerorganisationen SIK’s kongres på Hotel Arctic i Ilulissat blev afsluttet i eftermiddag.

Kongressen blev holdt i to dage med deltagelse af delegerede fra 24 lokalafdelinger, SIP’erne. Her blev der drøftet aktuelle samfundsforhold af betydning for fagforbundets medlemmer, ligesom der blev vedtaget reviderede vedtægter for SIK og nye normal­vedtægter for lokalafdelingerne. Og der blev valgt en ny hovedbestyrelse.

Jess G. Berthelsen fortsætter som forbundsformand efter fredsvalg uden modkandidat. Og således er han for længst blevet den hidtil længst siddende formand for SIK. Han har nu været på denne post uafbrudt i 27 år (han blev valgt til formand første gang i 1990).

Men der er en række nye ansigter i hovedbestyrelsen, der blev valgt til en valgperiode på fire år i kongressens anden dag.

Ludvig Larsen fra SIP-Nuuk, der siden 2013 har været medlem af hovedbestyrelsen, blev valgt som næstformand. Derudover blev følgende valgt ind i hovedbestyrelsen:

Else Jonna Villadsen (SIP-Ilulissat), Sofie Svendsen (SIP-Nuuk) (genvalgt), Jørgen Vetterlain (SIK Ungdom), Elisabeth L. Hansen (SIP-Maniitsoq), Josef Therkildsen (SIP-Nuuk), Jakob G. Motzfeldt  (SIP-Qaqortoq) og Qujana Fleischer (SIP-Aasiaat).

Budskaberne i bestyrelsens beretning, der blev forelagt og drøftet den første dag, var bl. a. nødvendigheden af udvikling af fiskeindustrien, så der kommer mere forædling af råvarer, der giver større stabilitet i produktionen til gavn for de mange arbejderfamilier. Og Grønland skal gøres mere attraktiv for udenlandske investorer, så der endelig kommer gang i minevirksomheden, også hvad angår ædelmetaller i Sydgrønland.

Det sociale system skal smidiggøres, og lovgivningen på området skal administreres efter de gode hensigter i lovteksterne. Det er i hvert fald et af budskaberne i SIK-hovedbestyrelses beretning for kongressen, med henvisning til uheldige eksempler fra den kommunale administration.

Andre oplysninger om kongressen – klik her.

SIK’s hovedbestyrelse, der blev valgt den 26. oktober 2017. Fra venstre: Josef Therkildsen, Sofie Svendsen, Jess G. Berthelsen, Elisabeth Hansen, Ludvig Larsen, Jørgen Vetterlain, Else Jonna Villadsen, Jakob G. Motzfeldt og Qujana Fleischer.

Information og dialog

Staben i SIK’s sekretariat var til stede i kongressen, hvor de havde stande i forhallen. Her havde kongresdeltagere mulighed for at komme og stille spørgsmål om aktiviteterne i fagforbundet.

Erna Thomsen og Dorthe Kristiansen var til stede for at tage imod spørgsmål om arbejdet med sagsbehandling af fagforbundets medlemmer.
Overenskomstsystemet kan være svært at forstå, men Riikki Biilmann gav afklarende udredninger.
Inger Heilmann Larsen tog sig af spørgsmål omkring Oplysnings- og Uddannelsesfonden og Feriefonden.
Gudrun Berthelsen (til venstre) og Dorthe Stoiberg (til højre) tog sig af henholdsvis spørgsmål om Socialfonden og spørgsmål om administration af lokalafdelingernes økonomi.

Glimt af kongressen

Kongressen blev indledt med det traditionelle flagoptog.
Nogle af kongressens deltagere i nationaldragt ved morgengudstjenesten.
Kongressalen i Hotel Arctic.
SIK’s æresmedlemmer, der overværede kongressen: Jonas Fleischer, Johan Christiansen og Pavia Lange. Det fjerde æresmedlem Hansigne Lyberth meldte afbud med en hilsen.
Den genvalgte formand Jess G. Berthelsen fik af afgående hovedbestyrelsesmedlem Jokum Zeeb overrakt et portrætmaleri af formanden, der nu havde været på posten i 27 år (det er Jokum Zeeb selv, der har malet portrættet).
Den nyvalgte næstformand Ludvig Larsen har ordet.
Holdet med optælling og kontrol af stemmer ved valg: Inge Lennert, Inger Heilmann Larsen, Nukaraq Eugenius (kongressens dirigent) og Estrella Mølgaard Thomsen.
En af gæsterne, generalsekretæren for det nordiske faglige samarbejde NFS, Magnus Gissler, holder indlæg.

Billeder på denne side er taget af: Bjarne Petersen / Svend Møller