Skip to content

Afgiftsforhøjelser fra dag til dag

SIK Ungdom kan ikke støtte de afgiftsforhøjelser, som gennemføres med dags varsel, og som rammer vore medlemmers daglige vilkår negativt.

De daglige livsbetingelser, som lønmodtagerne og de studerende er underlagt, og som i forvejen er meget stramme, bliver tydeligvis endnu strammere – også set i forhold til uddannelsesstøtten, som ikke er tidssvarende – selvom landets politiske ledelse i forbindelse med deres tiltag taler om højnelse af sundheden. 

Samfundets sundhedstilstand og velfærd bliver nemlig ikke bedre af afgifts­­­­forhøjelser. Og det ser allerede ud til, at beslutningerne får yderligere konsekvenser i form af højere priser på andre varer, da de små handlende bliver nødt til at følge med.

Jeg er desværre sikker på, at afgiftsforhøjelserne vil ramme befolkningen i yderområderne særlig hårdt.

Denne tendens med at træffe beslutninger med dags varsel er meget tvivlsom. I SIK Ungdom mener vi, at det hverken er sundt eller betryggende for samfundet.

På vegne af SIK Ungdom

Jens Ole Næsgaard Madsen,
formand

Mobiltlf. 23 81 63

SIK Ungdoms formand Jens Ole Næsgaard Madsen.