Skip to content

Ikke fornuftigt at fyre sig selv

Med corona-epidemien står vi en krisesituation, som giver store udfordringer for vores samfund. Det betyder også, at alle må hjælpe til og vise samfundssind og solidarisk holdning, så flest mulige kommer igennem den kommende periode på bedste vis.

Derfor er det beklageligt, når vi hører, at medarbejdere i en virksomhed, der handler med fødevarer, forlader arbejdspladsen, og dermed ”fyrer sig selv” med den begrundelse, at de frygter at blive smittet.

Frygten er i sig selv forståelig og menneskelig. Men at fyre sig selv i denne alvorlige situation er både ufornuftigt og usolidarisk.

Fødevareforsyningsområdet er nemlig ikke omfattet af hjemsendelser og lukninger på grund af corona. Det er et vitalt område, der skal opretholdes fuldt ud i en krisesituation som den, vi oplever nu. Og når man går fra arbejdet uden at blive bedt om det af arbejdsgiveren, bliver det jo ikke nemt at modtage offentlig understøttelse som ledig.

Samtidig skal vi tænke på, at der er indført nye, skærpede krav til dagligvarebutikker. Alle medarbejdere her skal bl. a. overholde Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det samme gælder for kunderne. Og vi går alle sammen ud fra, at alle – både virksomhedsledere, medarbejdere og kunderne – gør det, der skal til for at skabe tryghed hos os alle.

På den baggrund vil SIK gerne opfordre både sine medlemmer og andre på arbejdsmarkedet til at vise samfundssind og ikke lade sig gribe af panik. At fyre sig selv og flygte fra en arbejdsplads løser ikke problemet som helhed – det skaber bare nye problemer og utryghed for en selv og andre.

Til sidst vil SIK vil gerne udtrykke stor ros, opbakning og tak til alle jer, der tager sig af vitale funktioner, ikke mindst sundhedsvæsenets medarbejdere. Og ikke mindst dem, der arbejder i dagligvarebutikkerne i denne svære tid. Nu har vi konkrete vidnesbyrd om, hvor uundværlige de er for opretholdelsen af vores daglige liv! I fortjener alles opbakning. Opbakningen skal bl. a. ske ved, at alle overholder de påbud, som myndighederne har fastsat for at forhindre spredning af coronavirussen – herunder hvordan kunder skal opføre sig, når de færdes i dagligvarebutikkerne.

Arbejderkammerater! Lad os vise i denne ekstraordinære situation, hvordan vi kan samarbejde i solidaritet og i gensidig respekt.

Med venlig hilsen

Jess G. Berthelsen
forbundsformand