Skip to content

Indsættelse af indhandlingsskib rammer mange familier hårdt

SIK’s lokalafdeling i Uummannaq kan ikke acceptere indsættelsen af et fiske-indhandlingsskib. (Udtalelse fra SIP Uummannaq).

SIK’s lokalafdeling i Uummannaq kan ikke acceptere indsættelsen af et fiske-indhandlingsskib.

Der er to fiskefabrikker i byen, som drives af Avannaa Seafood og Royal Greenland, som tilsammen beskæftiger arbejdere, der forsørger mange familier.

Indsættelse indhandlingsskib for fiskerne betyder hjemsendelse af arbejdere på landanlæggene. På den måde lider mange familiers økonomi et knæk. Den løbende betaling af faste udgifter rammes hårdt, med uheldige konsekvenser især for familier med mindre børn.

SIP Uummannaq opfordrer Naalakkersuisut til at trække deres godkendelse af indsættelsen af indhandlingsskib tilbage for at opretholde af beskæftigelsen i landanlæggene.

Endelig vil vi opfordre vores fagforbund SIK til at bakke os kraftigt op i denne sag – for sådanne indsættelser af indhandlingsskibe er meget belastende for vore medlemmers indtjening for deres familier.

Med venlig hilsen
Jokum Zeeb, siulittaasoq
Mobiltlf. 54 95 47