Skip to content

Kursusseminar om arbejdsgange

I dagene 29. og 30. maj holdt repræsentanter for lokalafdelingerne og alle i SIK’s sekretariat et fælles kursusseminar om samarbejde i organisationen, administration og arbejdsgange.

Folk var godt til mode, da det to-dages kursus sluttede med uddeling af kursusbeviser og en kort evaluering.

Bedre samarbejde og klarere fællesrutiner i arbejdet for fagforbundets medlemmer i den langstrakte kyst var gennemgående temaer i kurset.

Arbejdsgangsbeskrivelser

Omdrejningspunktet for kursusforløbet var 17 udkast til arbejdsgangsbeskrivelser, der blev fremlagt i detaljer, og som blev gennemgået i grupper med henblik på at justere og udvikle dem, inden SIK’s sekretariat gør dem helt klar til brug.

Arbejdsgangsbeskrivelserne handler om lige fra bl. a. økonomistyring til håndtering af forskellige former for afskedigelser og af ansøgninger til feriefond og til socialfond, samt til tilmelding og afmelding af medlemmer.

Disse beskrivelser vil sammen med andet vejledningsmateriale blive lagt ud på et lukket område i SIK’s hjemmeside.

Dette vejledningsmateriale vil dels bestå af reviderede blanketter, der anvendes i det daglige arbejde, og dels af en forklaringsliste over arbejdsretlige begreber. Forklaringslisten vil indeholde grønlandsk og dansk definition af ofte anvendte begreber som for eksempel ”afskedigelse”, ”bortvisning”, ”fritstilling” og ”fritagelse” fra arbejdet.

Medlemskartotek

Der blev bl. a. også orienteret om forarbejdet til Ilaasortalerissut – et system til elektronisk medlemskartotek (herom er der efterfølgende blevet sendt et brev ud til lokalafdelingerne).

Før systemet kan komme i brug pr. 1. januar 2019, skal det fodres med mange oplysninger om de enkelte medlemmer. Denne indsamling af informationer er planlagt til at blive organiseret i tæt samarbejde med lokalafdelingerne og de tillidsrepræsentanter, lokalafdelingerne er i kontakt med i forskellige arbejdspladser.

Alle lokalafdelingerne og SIK’s sekretariat vil da så kunne logge sig ind i hjemmesiden og få fælles nytte af materialet – til fordel for en bedre og sikrere betjening af medlemmerne.

I den kommende tid vil der blive udarbejdet flere arbejdsgangsbeskrivelser ud over dem, der blev gennemgået på kurset.

Medlemskartoteket vil gøre det nemmere og hurtigere at lave statistik over medlemsskaren – hvor mange, der betaler halv kontingent, hvor mange, der er studerende på første år, hvilken bygd, der har mulighed for at blive til en lokalafdeling, og mange andre spørgsmål.