Skip to content

Lad være med at indføre brugerbetaling på sundhed

Her må SIK råbe vagt i gevær. Hvis brugerbetaling indføres som en måde at styre udgifterne på, er der stor risiko for, at den hurtigt bliver vidtgående – og ofrene bliver de økonomisk svage i samfundet og deres børn (udtalelse af formanden).

Det skal fortsat være muligt at modtage gratis sundhedsydelser. Det er allerede understreget i SIK’s politiske målsætninger som et fagforbund, der har en bred berøringsflade med det grønlandske samfund. Og der er ingen grund til at afskaffe et system, der sikrer lige behandling på sundhedsområdet. Tværtimod bør systemet udvikles og forbedres.

Det forlyder, at Demokraterne gerne vil have nedsat en Sundhedskommission, der bl. a. skal se på muligheden for noget brugerbetaling på området – på eksempelvis medicin og tandpleje.

Det kan måske lyde harmløst, at partiet ikke ønsker en vidtgående brugerbetaling i sundhedsvæsenet, men at hensigten er at prioritere, så bevillingerne på sundhedsområdet ”bliver brugt rigtigt”.

Her må SIK råbe vagt i gevær. Hvis brugerbetaling indføres som en måde at styre udgifterne på, er der stor risiko for, at den hurtigt bliver vidtgående – og ofrene bliver de økonomisk svage i samfundet og deres børn. Og så kan man tilføje, at den umiddelbart vil give yderligere grobund til tendenser, hvor folk søger til den del af rigsfællesskabet, som klart har en stærkere økonomi.

En Sundhedskommission er velkommen til at se nærmere på nødvendige tiltag for at forbedre betjeningen af befolkningen på området.

Men lad være med at pille ved de gratis sundhedsydelser. Brugerbetaling kan kun give dårligere sundhed for ressourcesvage borgere – og så bliver det nok alligevel dyrere for samfundet på længere sigt.

Jess G. Berthelsen
Formand for SIK