Skip to content

Lønninger for besætningsmedlemmer i politiets fartøjer

Inuit Ataqatigiits næstformand, Inatsisartut-medlem Aqqaluaq B. Egede meddeler, at besætningsmedlemmer i politiets fartøjer får for lidt i løn. Det kan SIK kun være enig i.

Det er nemlig sådan, at SIK forhandler med Moderniseringsstyrelsen for en række med­arbejdergrupper under den danske stat: Besætningsmedlemmer i politiets fartøjer og kontormedarbejdere i politiet, retsvæsenet, Rigsombudet og i Grønlands Kommando. Og her er vi enige i, at de får alt for lidt i løn.

Men det sker, at Moderniseringsstyrelsen ikke vil give mere end hvad Grønlands Selvstyre har givet, og her forbliver således kontormedarbejdernes lave lønniveau.

Derfor kan jeg ikke rigtigt forstå, at Inuit Ataqatigiit ikke presser på for at få Selvstyret til at give mere i forbindelse med de aktuelle overenskomstforhandlinger med det offentlige. Hvis Selvstyret eksempelvis giver 20 procents forhøjelse, vil Moderniseringsstyrelsen sikkert gøre det samme.

Hvis Inuit Ataqatigiit under deres regeringstid i øvrigt havde være villige til at give større forbedringer af lønnen, havde det sikkert betydet en bedre udvikling for medarbej­dere i politiet. Men reguleringen af lønnen var yderst beskeden, da Inuit Ataqatigiit sad på posten som Naalakkersuisoq for finanser.

Derfor kan jeg kun opfordre Inuit Ataqatigiit til at være med til at presse på, at de nuvæ­ren­de overenskomstforhandlinger med det offentlige resulterer i et ganske betydeligt løft i lønningerne end hvad der er lagt op til.


Jess G. Berthelsen                                                                                                                 
Formand for SIK