Skip to content

Når man får stillet opgaver man normalt ikke udfører

Meddelelse fra SIK’s formand til hovedbestyrelsen, lokalafdelingerne og tillidsrepræsentanterne.

På grund af skærpede forholdsregler i Nuuk for at hindre spredning af corona-virus, vil der kunne ventes hjemsendelser af medarbejdere på forskellige arbejdspladser.

Derfor kan man også regne med, at de medarbejdere, der bliver på arbejdspladserne, kommer til at udføre opgaver, som de normalt ikke tager sig af.

Det vil SIK acceptere som fagforbund, da det drejer sig om en helt ekstraordinær situation, som skyldes samfundsmæssige nødforanstaltninger.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til SIK’s sekretariat – sik@sik.gl – tlf. 32 21 33.

Med venlig hilsen

Jess G. Berthelsen
forbundsformand