Skip to content

Repræsentantskabsmøde og tillidsrepræsentant-kursus udsat på grund af corona

Repræsentantskabsmødet planlagt til den 26. marts udsættes til efteråret 2020. Tillidsrepræsentantkursus med deltagelse fra hele landet er udsat indtil videre.

Den årligt tilbagevendende begivenhed i fagforbundet (når der ikke er kongres), mødet i Repræsentantskabet, er ellers planlagt til at blive holdt torsdag den 26. marts på Hotel Hans Egede i Nuuk. Men den internationale alarm på coronavirus kommer i vejen — mødet er nu blevet udsat til efteråret.

SIK’s hovedbestyrelse vil her ikke tage chancer. Situationen i den kommende tid vil så vise, hvornår i efteråret 2020 Repræsentantskabsmødet og de øvrige arrangementer, der er blevet forberedt for de delegerede frahele kysten, kan blive afviklet, herunder et kursus og en temadag om SIK’s organisation.

Bestyrelsens beretning er et fast punkt på dagsordenen, der ofte giver stof til mange drøftelser. Derudover har lokalafdelingerne mulighed for at indsende forslag til dagsordenspunkter. Den mulighed benytter seks af lokalafdelingerne sig af i år. Men vi må vente til efteråret for at få emnerne drøftet i det forum.

Corona-alarmen går også udover et tillidsrepræsentantkursus, der er planlagt til gennemførelse i dagene 16. – 19. marts i Narsarsuaq med deltagelse fra hele landetKurset, som er et ud af flere planlagte for 2020, er udsat indtil videre.