Skip to content

Repræsentantskabsmødet i 2018

SIK’s Repræsentantskabsmøde i 2018 kommer til at ske den 19. april i Hotel Hans Egede, Nuuk.

Repræsentantskabsmødet i 2018

Ifølge vedtægterne er mødeindkaldelsen af SIK’s Repræsentantskab sket med fem måneders varsel, nemlig i november 2017.

Forud for mødet i Repræsentantskabet vil der blive afholdt kurser.

Repræsentantskabets opgaver er ifølge SIK’s vedtægter at:

  • Træffe beslutning om kontingent for det kommende år.
  • Træffe beslutninger omkring SIK’s virke i perioden mellem de afholdte kongresser.
  • Fremsætte krav til kommende overenskomstforhandlinger.
  • Føre tilsyn med, at kongressens beslutninger bliver realiseret.
  • Føre tilsyn med, at hovedbestyrelsen arbejder i overensstemmelse med kongressens og repræsentantskabets beslutninger.

Mødeindkaldelse og foreløbigt program

Mødeindkaldelsesbrev af den 14. november 2017 – klik her

Foreløbigt program for de pågældende dage (udsendt sammen med mødeindkaldelsen) – klik her

Dagsorden for Repræsentantskabsmødet (opdateret den 03-04-2018) – klik her

Deltagerliste (tilføjet den 11-04-2018) – klik her